ผู้หญิง กับ Supply Chain

___________________________

บทบาทของผู้หญิงใน Supply Chain และสาเหตุว่าทำไมงานด้านนี้ถึงต้องเพิ่มบทบาทของผู้หญิงมากขึ้น

___________________________

            การสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน อาจทำได้ด้วยการเพิ่มบทบาทของผู้หญิงในระดับบริหารเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร โดยการลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย จากผลการสำรวจของ Gartner และ AWESOME พบว่าในปัจจุบันหลายๆองค์กรได้เริ่มทำแล้ว โดยกุญแจสำคัญในการลดช่องว่างมาจากการปล่อยให้ผู้หญิงได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการบริหารงาน

จากผลสำรวจของ Gartner และ AWESOME (Achieving Women’s Excellence in Supply Chain Operations, Management & Education) ในปี 2016 บริษัทในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา พบว่ามีผู้หญิงอยู่ในสายงาน Supply Chain 35% แต่มีเพียง 7% เท่านั้นที่อยู่ในระดับบริหาร ล่าสุดในปี 2018 ตัวเลขภาพรวมเพิ่มขึ้นมาเป็น 37% ในขณะที่ส่วนของผู้บริหารอยู่ที่ 14%

แล้วเหตุใดจึงต้องเพิ่มบทบาทของผู้หญิงในสายงานนี้ เราลองมาดูคุณลักษณะที่สำคัญของผู้หญิงที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสายงาน Supply Chain

  • Multitasking ลักษณะการทำงานของสมองของผู้หญิงถูกออกแบบมาให้ทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้ดีกว่าผู้ชาย ในขณะที่การทำงานของสมองผู้ชายมีแนวโน้มจะเป็นเส้นตรงกลับไปกลับมา ในส่วนของผู้หญิงจะมีการเคลื่อนที่หลากหลายรูปแบบ จึงทำให้ผู้หญิงมีความสามารถในการทำงานหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งงานด้าน Supply Chain นั้นเป็นงานที่ต้องมีการทำงานแบบ Cross-Functional การหาสมดุลระหว่างสิ่งที่ลูกค้าต้องการและต้นทุนล้วนแล้วแต่ทำให้การทำงานหลายๆอย่างเป็นสิ่งที่สำคัญในสายงานนี้
  • การประสานงาน อย่างที่ทราบกันว่าการทำงานให้การบริหาร Supply Chain มีประสิทธิภาพมากที่สุดต้องอาศัยความร่วมมือของทุก Stakeholder ดังนั้นการประสานงานให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งผู้หญิงมีแนวโน้มจะมีทักษะในการทำงานด้านนี้มากกว่าผู้ชาย
  • ความสามารถในการสื่อสารและจูงใจ จากผลสำรวจของ SCM World’s 2017 Future of Supply Chain พบว่าทักษะที่สำคัญที่สุดของผู้บริหารงานด้านนี้คือภาวะผู้นำ และรองลงมาคือทักษะในการสื่อสารและการจูงใจ ซึ่งทักษะนี้มักมีในผู้หญิงส่วนใหญ่
  • การสร้างนวัตกรรม จากผลการวิจัยของ London Business School พบว่าการที่ทีมมีอัตราส่วนของผู้หญิงและผู้ชาย 50:50 ทำให้เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์ นอกจากนี้จากการวิจัยของ Center for Talent Innovation พบว่าการที่คนในบริษัทมีความหลากหลายจะช่วยส่งผลให้เกิดนวัตรกรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จด้านธุรกิจต่อไป

เราลองมาดูตัวอย่างของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในสายงานนี้กันบ้าง Mary Barra ได้เข้ารับตำแหน่ง CEO ของ General Motors ในปี 2014 ซึ่งถือได้ว่าเป็น CEO หญิงคนแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตยานยนต์ Mary Barra เคยทำงานในด้าน Procurement และ Supply Chain มาก่อน หลังจากเข้ารับตำแหน่งแล้ว แน่นอนว่าเป็นที่จับตามองของนักลงทุนเป็นอย่างมาก แต่ Barra ได้แสดงให้เห็นความสามารถในการบริหารงานในหลายๆเหตุการณ์ เช่น การเรียกคืนรถครั้งใหญ่จากอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 100 คน การเข้ามาของคู่แข่งจากประเทศจีน แต่ Barra ก็ยังทำให้มูลค่าหุ้นของ General Motors เพิ่มขึ้น 15% นอกจากนี้ ในด้านการบริหาร Supply Chain Barra ก็ทำให้ Supplier Working Relations Index Score ของ General Motors เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งในยุคที่ Barra เป็น CEO นั้น มีบอร์ดบริหารผู้หญิงถึง 5 คนจาก 11 คนเลยทีเดียว

Supplier Working Relations Index THE 17TH ANNUAL NORTH AMERICAN AUTOMATIVE OEM – SUPPLIER WORKING RELATIONS INDEX

แน่นอนว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายต่างก็มีความสามารถที่แตกต่าง สิ่งที่สำคัญคือการเปิดโอกาสในการทำงานและแสดงศักยภาพโดยไม่มีอคติทางเพศมาเกี่ยวข้อง

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงและรูปภาพจาก forbes.com, supplychain247.com, awesomeleaders.org, knowledge.wharton.upenn.edu, pixabay.com

Share this post