เทรนด์ด้านโลจิสติกส์ และ ซัพพลายเชนในปี 2020 และ ปีต่อ ๆ ไป

Logistics & Supply Chain trends  2020

       อุตสาหกรรมขนส่ง โลจิสติกส์ และ ซัพพลายเชน ยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตท่ามกลางการ แข่งขันที่ดุเดือด เนื่องจากพฤติกรรมด้านความต้องการของลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การเติบโตของธุรกิจ e-Commerce รวมถึงวิวัฒนาการของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว จึงจำเป็นต้องส่งมอบบริการของตนภายใต้หัวใจสำคัญของธุรกิจ นั้นคือ บริหารต้นทุนให้ต่ำ ส่งมอบบริการอย่างรวดเร็ว และ อย่าลังเลที่จะต้องลงทุนด้านเทคโนโลยี วันนี้ เรามาทำความรู้จักกับ กุญแจสำคัญของเทรนด์ด้านโลจิสติกส์ และ ซัพพลายเชนในปี 2020 และ ปีต่อ ๆ ไป กันดีกว่า

 

Digital logistics

การบริหารงานโลจิสติกส์ และ ซัพพลายเชน ด้วยระบบดิจิทัลโดยมีข้อมูลเป็นตัวแปรสำคัญ จะช่วยพัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัลย่อมเป็นผลดีต่อธุรกิจแน่นอน เพราะ ข้อมูลเหล่านั้นช่วยทำให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นซัพพลายเชนทั้งระบบ ส่งผลให้กระบวนการทำงานรวดเร็ว สามารถตัดสินใจได้อย่างเร็วขึ้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายุคนี้เอาชนะกันที่ DATA จริง ๆ นี่เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการคุณควรให้ความสำคัญในประการแรก ๆ หากต้องการชัยชนะในการแข่งขันนี้

 

Supply chain visibility 

เมื่อคุณสามารถมองเห็นห่วงโซ่ของอุปทานทั้งหมดในกระบวนการทำงาน ทั้งการจัดส่งสินค้า และ การเติมสินค้าของธุรกิจคุณจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะสามารถตอบสนองทุกคำถามที่มาจากความต้องการของลูกค้าได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ไม่ว่าจะเป็นคำถาม สินค้าอยู่ที่ไหน? สินค้ามีจำนวนเท่าใด? สินค้าถูกเคลื่อนย้ายเมื่อใด? กว่า 90% ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนในยุโรป ระบุว่า การมองเห็น นับเป็น การลงทุนอันดับต้น ในธุรกิจ พร้อม ๆ ไปกับวิธีการบริหารต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากธุรกิจภาคการขนส่ง และ โลจิสติกส์ ขาด Supply chain visibility นั่นหมายความว่า คุณกำลังเสียเปรียบการแข่งขันในสมรภูมินี้แล้ว

 

Data Standardization and Predictive analytics Platform 

จะดีแค่ไหน? หากคุณสามารถนำข้อมูลทั้งหมดที่เก็บสะสมมาวิเคราะห์ความเสี่ยง และ จัดการข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานขนส่งได้ดีขึ้น เพิ่มสมรรถนะการใช้รถขนส่งได้มากขึ้น และ จัดการการใช้เชื้อเพลิงการขนส่งได้น้อยลง รวมถึง สามารถวิเคราะห์พยากรณ์ถึงรูปแบบของความเสี่ยง และโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นด้วยข้อมูลที่มีในระบบ เช่น ทำให้ได้ข้อมูลพยากรณ์ล่วงหน้าว่า เส้นทางการขนส่งนี้มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุกี่% อัตตราการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ระยะเวลาในการซ่อมบำรุงรถขนส่งครั้งต่อไป
หรือแม้แต่ เส้นทางขนส่ง และ จุดจอดรถที่เหมาะสม

Consolidation of goods 

คือ การรวบรวมสินค้าชนิดพัสดุกล่องเล็กในการบรรทุกจัดส่งไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ หรือ ทางราง เพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และ ช่วยให้กระบวนการโลจิสติกส์มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน การจัดส่งประเภท LTL  แบบรวมบริษัทหลายบริษัทเข้าด้วยกันมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% ในปีหน้า เพราะ ยิ่งบริษัทรวมตัวทำการขนส่งแบบ LTL –  (Less-than-truckload) มากเท่าไหร่? มูลค่าการขนส่งในครั้งนั้นย่อมต่ำลง ซึ่งการขนส่งรูปแบบนี้เหมาะกับบริษัทรายย่อย เพราะทำให้ต้นทุนด้านโลจิสติก์ของธุรกิจต่ำลง

Artificial and Augmented Intelligence AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า AI กำลังจะมาแทนที่งานบางส่วนของมนุษย์ที่ทำซ้ำ ๆ แต่สำหรับงานบางประเภทที่จำเป็นต้องใช้ทักษะของมนุษย์ “Augmented Intelligence” หรือ “ปัญญาเสริม” โดย AI ก็สามารถเลียนแบบความฉลาดของมนุษย์ และ ขยายขีดความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ได้เช่นกัน  ทั้งการรับรู้ การคาดการณ์ การแก้ปัญหา ไปจนถึงการตัดสินใจ เพื่อให้สามารถเข้าใจความต้องการของมนุษย์ได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างการใช้งาน AI ในอุตสาหกรรมนี้ คือ Automated Guided Vehicle (AGV) หรือ รถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติในท่าเรือเพื่อขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ที่ท่าเรือ Yangshan Port ประเทศจีน โดยก้าวต่อไปของเทคโนโลยีดังกล่าว คือการสร้าง Automated Port หรือ ท่าเรือที่ลำเลียงสินค้าได้โดยอัตโนมัติด้วยการควบคุม AGV ผ่านอัลกอริธึม เพื่อให้ทำการลำเลียงสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยระบบ eLTE ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากในพื้นที่เดียวกัน และ มีอัตตราการ Delay ของข้อมูลที่ต่ำ

Green logistics

การให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน และ สิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางโลจิสติกส์ เนื่องจากมีอัตตราการปล่อยมลพิษจากการขนส่งคิดเป็น 11% ของการปล่อยมลพิษทั่วโลก นอกจากนี้กิจกรรมการเคลื่อนย้าย และ การจัดเก็บสินค้า ยังเกี่ยวข้องกับการใช้บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งกว่า 88 % คือ บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษโดยมีเยื่อไม้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ดังนั้น Green Logistics จึงถือเป็นความท้าทายสำคัญของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และ ซัพพลายเชน ที่จะต้องร่วมกันใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยที่สุดเพื่อความยั่งยืนของโลก

หากคุณอยากเป็นผู้ชนะในสมรภูมินี้ นี่คือ กุญแจสำคัญของเทรนด์ด้านโลจิสติกส์ และ ซัพพลายเชนในปี 2020 และ ปีต่อๆไป ที่คุณไม่ควรมองข้าม

 

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงบทความจาก blockdit.com , marketingoops , mixmove.io

อ้างอิงรูปภาพจาก freepik , Huawei

Share this post