เมื่อโรงเรียน ร่วมแก้ไขปัญหาขาดแคลนพนักงานขับรถบรรทุก

_______________________________________________

โรงเรียนมัธยมในแคลิฟอร์เนียก่อตั้งหลักสูตรสำหรับสอนขับรถบรรทุกเพื่อช่วยแก้ปัญหาพนักงานขับรถขาดแคลนในสหรัฐอเมริกา

_______________________________________________

            Patterson High School เป็นโรงเรียนระดับมัธยมปลายในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีโรงงานและคลังสินค้ามากมายอยู่ในบริเวณที่ไม่ห่างจากโรงเรียนมากนัก ผู้อำนวยการโรงเรียน Dr. Phillip Alfano ได้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่บริษัทเหล่านี้ จึงได้จัดตั้งหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขึ้น ต่อมาในปี 2016 ได้จัดตั้งหลักสูตรสอนขับรถบรรทุกสำหรับนักเรียนมัธยมปลายเป็นที่แรกในสหรัฐอเมริกา จากการริเริ่มของ Dave Dein ครูประถมในโรงเรียนใกล้เคียงที่เคยเป็นพนักงานขับรถบรรทุกดีเด่นที่สามารถขับรถได้ 700,000 ไมล์ โดยไม่เกิดอุบัติเหตุหรือได้รับใบสั่งเลย

Dave Dein ผู้มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งหลักสูตร หลังจากลาออกจากการเป็นพนักงานขับรถบรรทุกแล้ว เขาได้เป็นครูสอนหนังสือเด็กๆชั้นประถมและใช้เวลาว่างในวันหยุดเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยการจัดตั้ง Faith Logistics ที่เป็นโรงเรียนสอนขับรถบรรทุกสำหรับผู้ที่เพิ่งพ้นโทษโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย จึงเรียกได้ว่าเขาเป็นคนที่มี Passion ในการสอนขับรถบรรทุกเป็นอย่างมาก

Dave Dein (คนแรกด้านซ้าย) และนักเรียน Patterson High School

            หลักสูตรนี้ต้องการส่งเสริมให้นักเรียนที่อาจจะไม่เก่งด้านวิชาการมากนัก ในการสร้างโอกาสให้เด็กเหล่านี้สามารถประสบความสำเร็จได้ ในส่วนของการเรียนการสอนแต่ละห้องจะมีนักเรียนไม่เกิน 8 คน เพื่อให้แต่ละคนมีเวลาในการใช้เครื่อง Simulator ที่เป็นเครื่องจำลองการขับรถในสถานการณ์ต่างๆ การสอนจะเริ่มตั้งแต่เนื้อหาเบื้องต้น เช่น การตรวจรถก่อนออกเดินทาง การวางแผนเส้นทาง การบริหารชั่วโมงการขับและพักผ่อน การจดบันทึกการเดินทาง เป็นต้น โดยหลักสูตรจะรวมทั้งหมด 180 ชั่วโมง แบ่งเป็นการสอนในห้องเรียน 80 ชั่วโมง การฝึกภาคปฏิบัติ 100 ชั่วโมง โดยใน 100 ชั่วโมงนี้จะเป็นการฝึกโดยเครื่อง Simulator 20 ชั่วโมง ให้นักเรียนได้ฝึกขับในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ยางแตก ภัยธรรมชาติ รวมไปถึงการขับแบบประหยัดน้ำมัน ซึ่งช่วยเพิ่มทักษะให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี

ในการสอนการตรวจรถก่อนออกเดินทางที่ค่อนข้างยากสำหรับนักเรียนที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้มาก่อนทำให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างนาน Dein และทีมงานจึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทุกส่วนของรถบรรทุกได้ง่ายๆที่บ้าน ทำให้ประหยัดเวลาในการสอนไปได้มาก

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ร่วมมือกับ Worklete บริษัทที่ให้บริการอบรมวิธีการทำงานอย่างปลอดภัย โดยทาง Worklete เข้ามาสอนในเรื่องของการขับรถอย่างปลอดภัยตั้งแต่การเปิดปิดฝากระโปรงรถ การขึ้นลงรถ และอื่นๆ นอกจากทักษะต่างๆแล้ว ทางโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับการให้นักเรียนได้รู้ถึงสภาพการทำงานจริงในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆที่จะเข้ามามีบทบาทกับรถบรรทุกในอนาคต เพื่อพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของอุตสาหกรรมต่อไป

หลังจากจบหลักสูตรแล้ว นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าไปฝึกงานกับ Morning Star บริษัทที่เป็นพันธมิตรกับโรงเรียน ในการเป็นพนักงานขับรถบรรทุกชั่วคราวขนส่งมะเขือเทศในช่วง High Season ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีรายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป หรือจะเลือกสมัครเรียนต่อในระดับศึกษาผู้ใหญ่ โดยทางเขตการศึกษาก็จะติดต่อโรงเรียนสอนขับรถที่อยู่ในท้องถิ่นให้ นอกจากนี้ทาง Dien เองก็ได้จัดตั้งกองทุน Faith Logistics เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรและต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งอีกด้วย

ทางโรงเรียนเองคาดหวังว่าจะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาชีพพนักงานขับรถบรรทุก และยังมีแผนที่จะขยายไปยังโรงเรียนในระดับประถมและมัธยมต้นอีกด้วย

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงและรูปภาพจาก supplychain247.com, goldenstatenewspapers.com, mhlnews.com, freepik.com

Share this post