บริการคลังสินค้า

ศูนย์บริการนำเข้าส่งออก

ศูนย์บริการส่งออก เอสซีจี โลจิสติกส์

SCG Logistics มุ่งเน้นการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร เป็น One Stop Logistics Provider โดยเฉพาะบริการนำเข้า และ ส่งออกสินค้า SCG Logistics ได้สร้าง ศูนย์บริการส่งออก ภายใต้ชื่อว่า Export Service Center ( ESC ) ซึ่งให้บริการลูกค้าทั้งในเครือเอสซีจี และ ลูกค้านอกเครือเอสซีจี โดยจัดการตั้งแต่

 • การจัดการการขนส่ง
 • การจัดการคลังสินค้า
 • การบรรจุสินค้า
 • การจัดการตู้คอนเทนเนอร์

ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ และ ประสบการณ์ จะทำให้ระบบโลจิสติกส์ของลูกค้า ดำเนินการไปได้อย่างคุ้มค่า และ มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรายังให้บริการด้านการจองเรือ เดินพิธีการศุลการกร สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การบรรจุสินค้าตามความต้องการลูกค้า

โดยให้บริการธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้าจากบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนทั้ง supply chain ในเรื่องของการขนส่ง การสต็อกสินค้า ลดปัญหาค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บของสายเรือ (Detention, demurrage) ด้วยพื้นที่ตั้ง ที่อยู่ภายในพื้นที่เขตท่าเรือแหลงฉบัง ทำให้ราคาค่าขนส่งมีความคุ้มค่า และ ต้นทุนที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า สามารถรับ และ คืนตู้ในเวลาที่เร่งด่วน และ สามารถบรรทุกน้ำหนักสินค้าได้มากกว่าปกติ 

ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถดำเนินงานได้อย่างประสิทธิภาพและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจการนำเข้า/ส่งออก โดยการทำงานของศูนย์บริการการส่งออกของ SCG Logistics Management ได้รับรางวัล Thailand Logistics Model ในปี 2553-2554 และ รางวัลรูปแบบการส่งออก (ELMA) ในปี 2555 และ สุดท้ายรางวัลการส่งออกโดยนายกรัฐมนตรีในปี 2555

รูปแบบกลยุธท์การให้บริการของ ESC

ระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยสำคัญ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนทั้งห่วงโซ่อุปทานในเรื่องของการขนส่ง การสต็อกสินค้า ลดปัญหาค่าใช้จ่ายที่อาจเกินขึ้นจากการเรียกเก็บของสายเรือ 

โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้

รูปแบบการให้บริการของ ศูนย์บริการส่งออก เอสซีจี โลจิสติกส์

ศูนย์บริการการส่งออกของ (Export Service Center) SCG Logistics ประกอบด้วย 4 แห่ง โดยมีตำแหน่งที่ตั้ง คือ

 • ESC1 และ ESC2 มีพื้นที่สำหรับให้บริการลูกค้ามากถึง 40,000 ตารางเมตร และ อยู่ห่างจากท่าเรือแหมฉบังประมาณ 3-5 กิโลเมตร   
 • ESC3 มีพื้นที่สำหรับให้บริการลูกค้า 18,000 ตรม. แบ่งเป็นคลังสินค้าปกติ 11,760 ตารางเมตร และ คลังสินค้า GMP 6,240 ตารางเมตร อยู่ห่างจากท่าเรือแหลมฉบัง 3-5 กิโลเมตร
 • ESC4 มีพื้นที่สำหรับให้บริการลูกค้า 23,000 ตรม. และ อยู่ห่างจากท่าเรือแหมฉบัง 2 กิโลเมตร

ภายในคลังสินค้าแต่ละแห่ง มีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง พร้อมกล้อง CCTV อย่างทั่วถึงที่สามารถเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ไร้สายได้ ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการดูแลสินค้าหลายหลากประเภทเช่น สินค้าเคมีภัณฑ์ สินค้าเกษตร สินค้าวัสดุก่อสร้าง สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 12 ปี และ มีอุปกรณ์ภายในคลังที่หลากหลาย พร้อมรองรับทุกสินค้า เช่น Dock Levelerสำหรับ Load และ unload สินค้า เพื่อช่วยประหยัดเวลา และ เพิ่มความสะดวกในการจัดเรียงสินค้า รถโฟล์คลิฟท์ที่สามารถถอดหัวสลับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสินค้า และ รถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้าเพื่อลดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทำไมต้องเลือก ศูนย์บริการส่งออก เอสซีจี โลจิสติกส์

ทำไมต้อง ศูนย์บริการส่งออก (ESC) โดย SCG Logistics?

 • ลดต้นทุนโลจิสติกส์มากถึง 12% สำหรับลูกค้า
 • ให้บริการด้วยความยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า
 • สามารถบริหารงานได้ทั้งห่วงโซ่อุปทาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 • เป็นผู้ให้บริการ ดูแลอย่างครบวงจร

quotation form

แบบสอบถามสำหรับให้ทีมงาน SCG Logistics สามารถให้ข้อมูล และ นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
Website :: https://www.scglogistics.co.th
Facebook :: scg logistics
line@ :: @scglofficial (มี @)
โทรศัพท์ :: 02-586-6777 (กด1)

  บริการสำหรับอุตสาหกรรม

  SCG Logistics ให้บริการแบบ One Stop Service Solution เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งลูกค้าในเครือ และ ลูกค้านอกเครือ เราออกแบบบริการโลจิสติกส์ตามความต้องการของลูกค้าและสินค้า เพราะเราเข้าใจว่าสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ก็จำเป็นต้องมีกระบวนการโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม