บริการคลังสินค้า

SCG Logistics ให้บริการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร หรือ end-to-end warehouse solution ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในภาพรวมให้กับธุรกิจของลูกค้า ช่วยลดขั้นตอนการประสานงาน ขณะเดียวกันลูกค้าได้รับการบริหารจัดการที่ครบถ้วน ตั้งแต่กิจกรรมการรับสินค้าเข้า (inbound logistics) ไปจนกระทั่งการกระจายสินค้า การรับสินค้าคืนเพื่อซ่อมบำรุงเบื้องต้นและส่งกลับคืนลูกค้าปลายทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด B2B B2C และ B2B2C

บริการคลังสินค้าแบบครบวงจร

SCG Logistics ให้บริการบริหารคลังสินค้าแบบครบวงจร หรือ end-to-end warehouse solution ด้วยระบบจัดการคลังสินค้าแบบ Smart Warehouse ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในภาพรวมให้กับธุรกิจของลูกค้า โดยติดต่อเพียงที่เดียว จึงช่วยลดขั้นตอนการประสานงาน ขณะเดียวกันลูกค้าได้รับการบริหารจัดการที่ครบถ้วน ตั้งแต่กิจกรรมการรับสินค้าเข้า ไปจนกระทั่งการกระจายสินค้า การรับสินค้าคืน (Reverse logistics) เพื่อซ่อมบำรุงเบื้องต้นและส่งกลับคืนลูกค้าปลายทาง

warehouse solution process

ทั้งนี้การบริหารคลังสินค้าแบบครบวงจร ประกอบไปด้วย

1. บริการเข้ารับสินค้าจากต้นทาง เพื่อส่งเข้าโรงงานหรือคลังสินค้า (Inbound Delivery Services)

เรามีบริการจัดหาผู้ขนส่งเพื่อรับสินค้าจากต้นทางเข้าโรงงานหรือคลังสินค้า ด้วยเครือข่ายผู้ขนส่งทั่วประเทศ ให้บริการทั้งทางบก ทางน้ำ และทางราง โดยรองรับทั้งการขนส่งภายในประเทศ และให้บริการนำสินค้าเข้าจากต่างประเทศด้วย สำหรับบริการเข้ารับสินค้าภายในประเทศ

fulfillment process

2. บริการคลังสินค้าทั่วไป และคลังสินค้า Fulfillment (Stock / Pack / Ship)

2.1 บริการคลังสินค้าทั่วไป

บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าแบบ multi-storage เพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้าที่หลายรูปแบบ พร้อมระบบ WMS (Warehouse Management System) ระบบคลังสินค้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกตั้งแต่การจัดเก็บไปจนถึงการเบิกสินค้า และ ระบบการจัดเก็บและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage/Retrieval System: AS/RS) ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้า โดยพื้นที่ให้บริการหลัก ๆ ของเราประกอบด้วย

 • ศูนย์กระจายสินค้า เอสซีจี โลจิสติกส์ ภาคกลาง (Central Distribution Center (CDC))
 • ศูนย์กระจายสินค้า เอสซีจี โลจิสติกส์-รังสิต
 • ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค เอสซีจี โลจิสติกส์ (Regional Distribution Center (RDC))

2.2 บริการคลังสินค้า Fulfillment (Stock / Pack / Ship)

บริการคลังสินค้าที่ออกแบบเฉพาะสำหรับทั้งธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบสินค้าคงคลัง และ Fulfillment ซึ่งได้แก่กิจกรรม การเก็บ-แพ็ค-ส่ง สินค้าให้กับลูกค้าปลายทางอย่างครบวงจร รองรับการทำธุรกิจทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ หรือ eCommerce

นอกจากนี้เรามีบริการ customization เพื่อให้ร้านค้าสามารถสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าที่แสนพิเศษกับลูกค้าได้อีกด้วย

 • การ QC สินค้าก่อนรับสินค้าเข้าคลัง – ร้านค้าสามารถแจ้งได้ว่าต้องการให้เรา QC สินค้าของคุณด้วยวิธีใดบ้าง เช่น แกะสินค้าออกจากบรรจุภัณฑ์มาเช็ครอยเปื้อน รอยขาด ด้ายลุ่ย สีถลอก องค์ประกอบไม่ครบถ้วน เป็นต้น
 • การ Pack สินค้าพิเศษก่อนส่ง – เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณให้ดูดี และ มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเช่น การบรรจุสินค้าในรูปแบบพิเศษต่าง ๆ , การจัดเซ็ตสินค้า, การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์, การใส่อุปกรณ์กันกระแทกแบบพิเศษ, การเช็ดทำความสะอาดสินค้าก่อนส่ง, การห่อของขวัญ, การแนบ Thank you card, การผูกโบว์สำหรับสินค้าในโอกาสพิเศษต่าง ๆ หรือ แม้กระทั่งการจัดกระเช้า ก็สามารถทำได้

นอกจากคลัง fulfillment เพื่อขายในประเทศแล้ว ระบบจัดการคลังสินค้าของเรายังมีบริการเพื่อรองรับการขยายตลาดการขายของออนไลน์สู่ประเทศจีน ซึ่งสามารถจัดส่งสินค้าของท่านตรงถึงหน้าบ้านของลูกค้าในประเทศจีนได้เลย ด้วยนโยบาย Cross Border E-Commerce ของประเทศจีน ที่เกิดขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งผู้ซื้อจีน และ ผู้ขายจากต่างประเทศ โดยได้รับสิทธิประโยชน์บางประการ เพื่อให้สามารถทำธุรกรรมการค้าร่วมกันได้

3. บริการคลังกระจายสินค้า B2B (Business to Business)

บริหารด้วยระบบจัดการสินค้าคงคลัง และ กระจายสินค้าที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภททั้ง FIFO,LIFO, หรือ FEFO พร้อมรถบรรทุกที่กระจายสินค้าออกสู่ปลายทาง รองรับการทำธุรกิจแบบ B2B ที่ต้องการขนส่งสินค้าเข้าสู่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย, dealer, distributor หรือห้างสรรพสินค้ารูปแบบโมเดิร์นเทรด เรามีประสบการณ์ เชี่ยวชาญทั้งการขนส่งแบบ full truck load และ แบบ consolidation (less than truck load) หรือ การรวมสินค้าจากหลายธุรกิจภายในรถจัดส่งคันเดียว รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับโมเดิร์นเทรด

รูปแบบการกระจายสินค้าของเราประกอบด้วย

 • Next day delivery : จัดส่งสินค้าถึงปลายทางในวันรุ่งขึ้น (ก่อน 17.00 น.)
 • Lead time delivery : จัดส่งสินค้าถึงปลายทางใน 3-5 วัน

4. บริการจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง สำหรับกลุ่ม B2C (Business to Consumer)

เพื่อตอบโจทย์การเติบโตของ eCommerce และเทรนด์ direct to consumer หรือการขายสินค้าปลีกผ่านช่องทางขายที่เป็นของแบรนด์เอง เราจึงให้บริการครอบคลุมไปถึงการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าปลายทาง แบบ last mile delivery เพื่อตอบโจทย์การขยายตลาดของธุรกิจกลุ่ม B2C ด้วย

5. บริการรับสินค้าส่งคืน /ส่งกลับ (Return Delivery Service)

ให้บริการเข้ารับสินค้าคืนจากลูกค้าปลายทาง กลับสู่ผู้จำหน่ายหรือโรงงาน เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในกรณีต่างๆ เช่น สินค้าเสียหาย สินค้าต้องการซ่อมบำรุง หรือการเรียกคืนสินค้าจากเจ้าของสินค้าเป็นต้น

assembly service of scg logistics

6. บริการเสริมหลังการขนส่ง (after sales logistics services)

นอกจากเป็นพื้นที่จัดเก็บและคลังกระจายสินค้าแล้ว ยังมีบริการเสริมหลังการขนส่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าปลายทาง โดยครอบคลุมบริการ ดังนี้

 • บริการตรวจเช็คสินค้ากลับคืน และ ซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้น (minor maintenance / Refurbishment) : ให้บริการตรวจสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืน และ ซ่อมแซมสินค้ากรณีสินค้ามีความเสียหายเล็กน้อย
 • บริการประกอบสินค้า หรือ การประกอบชิ้นส่วนสินค้า (Kitting Process/ Minor assembly) : ประกอบสินค้าตามคำสั่งของลูกค้าทั้งแบบ Standard Assembly และ Customize Assembly จึงช่วยลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีหลาย SKU
 • การถอดชิ้นส่วนอะไหล่จากเครื่องเสียเพื่อใช้เป็นอะไหล่ทดแทน (Parts Cannibalization)

7. บริการเสริมพิเศษ เช่น การจัดส่งพร้อมประกอบติดตั้ง (White Gloves Service)

8. บริการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (Customer Data Analytics)

SCG logistics ใช้ control tower เพื่อบริหารจัดการระบบคลังสินค้าและโลจิสติกส์ทั้งซัพพเลายเชน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละกระบวนการ ตั้งแต่การรับสินค้าเข้าจากต้นทาง การจัดการภายในคลังสินค้า ตลอดจนการส่งมอบสินค้าสู่ปลายทาง เพื่อวิเคราะห์ และแสดงผลในรูปแบบ dashboard ทำให้ลูกค้าเห็นภาพข้อมูลเชิงลึก และสามารถนำไปปรับปรุง หรือต่อยอดธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

#การบริหารคลังสินค้า #คลังกระจายสินค้า #ระบบคลังสินค้า #smart warehouse #ระบบ WMS #reverse logistics

quotation form

แบบสอบถามสำหรับให้ทีมงาน SCG Logistics สามารถให้ข้อมูล และ นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
Website :: https://www.scglogistics.co.th
Facebook :: scg logistics
line@ :: @scglofficial (มี @)
โทรศัพท์ :: 02-586-6777 (กด1)

  บริการสำหรับอุตสาหกรรม

  SCG Logistics ให้บริการแบบ One Stop Service Solution เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งลูกค้าในเครือ และ ลูกค้านอกเครือ เราออกแบบบริการโลจิสติกส์ตามความต้องการของลูกค้าและสินค้า เพราะเราเข้าใจว่าสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ก็จำเป็นต้องมีกระบวนการโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม