บริการขนส่งระหว่างประเทศ

บริการขนส่งระหว่างประเทศจาก SCG Logistics

SCG Logistics มุ่งมั่นในการขยายธุรกิจและการลงทุนเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นที่สุดแห่งบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ โดยขยายการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อสนับสนุนธุรกิจในเครือ SCG และรองรับความต้องการของลูกค้าภายนอกเครือด้วยบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านบริการโลจิสติกส์อย่างครบถ้วนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริการขนส่งระหว่างประเทศจาก SCG Logistics

บริการชิปปิ้งสินค้า

เอสซิจี โลจิสติกส์ บริษัทผู้ให้บริการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ  แบบครบวงจรทั้ง Sea Freight, Air Freight, Transportation พิธีการศุลกากร และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยราคาเอสซิจี โลจิสติกส์ บริษัทผู้ให้บริการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจรทั้ง Sea Freight, Air Freight, Transportation พิธีการศุลกากร และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผ่านบริการนำเข้า-ส่งออก ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยในราคาที่คุ้มค่า ภายใต้การจัดการการขนส่งแบบมืออาชีพ ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าถึงจุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ ครบถ้วน

บริการ นำเข้า – ส่งออก หรือ import export service โดย scg logistics

1. Freight & Delivery Management การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

SCG Logistics บริษัทส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ให้บริการขนส่งแบบครบวงจรทั้งการขนส่งทางเรือ ทางเครื่องบิน และ ทางรถ

Air Freight: การจัดส่งสินค้าทางอากาศ

 • การขนส่งสินค้าแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight)
 • การขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มลำ (Consolidate Flight)
 • การขนส่งสินค้าแบบเร่งด่วน (Courier Service)

Sea Freight: การจัดส่งสินค้าทางทะเล

 • การขนส่งสินค้าแบบบรรจุเต็มตู้ (FCL – Full Container Load)
 • การขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL -Less Than Container Load Service)
 • การขนส่งตู้แทงค์คอนเทนเนอร์ (ISO Tank) 

2. Customs & Privilege Consultation การดำเนินพิธีการศุลกากรและการให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์แก่ผู้ นำเข้าส่งออก

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานของ SCG Logistics บริษัทผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก ทำให้มั่นใจได้ว่าเราเป็นบริษัทชิปปิ้งที่สามารถให้คำปรึกษาในเรื่องของการนำเข้า – ส่งออก และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงการเป็นตัวแทนออกของให้กับลูกค้าในการผ่านพิธีการศุลกากรได้เป็นอย่างดี

การดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าและขาออก ทั้งแบบปกติ และแบบใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ใบขนปากระวาง, การส่งเสริมการลงทุน, เขตการค้าเสรี, เขตปลอดอากร, เขตประกอบการเสรี, คลังสินค้าทัณฑ์บน และการขอคืนอากร

 • การให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องพิกัดสินค้าและอัตราภาษี
 • การขออนุญาตกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก
 • การขอชดเชยอากร

3. Document Automation การจัดทำเอกสารสำหรับการนำเข้าส่งออก

SCG Logistics บริษัทผู้ให้บริการชิปปิ้งสินค้าระหว่างประเทศ มีบริการในการทำเอกสาร Shipping Document และเอกสารที่เกี่ยวกับกSCG Logistics บริษัทผู้ให้บริการชิปปิ้งสินค้าระหว่างประเทศ มีบริการในการทำเอกสาร Shipping Document และเอกสารที่เกี่ยวกับการนำเข้า – ส่งออก โดยใช้เทคโนโลยีนำสมัยเข้ามาช่วยลดต้นทุน เวลา และความผิดพลาดในการออกเอกสารให้กับลูกค้า

 • การจองระวางสินค้า
 • การจัดทำเอกสารทางการเงินและชำระค่าสินค้าต่างประเทศ
 • การจัดทำเอกสารเพื่อการส่งออก เช่น Invoice, Packing list, Bill of lading, Air waybill ตลอดจนการจัดทำเอกสารเพื่อการส่งออกจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการค้าต่างประเทศ, กรมวิชาการเกษตร, สถานทูต เป็นต้น
 • การจัดส่งเอกสารต้นฉบับให้ผู้รับสินค้าปลายทาง 

quotation form

แบบสอบถามสำหรับให้ทีมงาน SCG Logistics สามารถให้ข้อมูล และ นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
Website :: https://www.scglogistics.co.th
Facebook :: scg logistics
line@ :: @scglofficial (มี @)
โทรศัพท์ :: 02-586-6777 (กด1)

  บริการสำหรับอุตสาหกรรม

  SCG Logistics ให้บริการแบบ One Stop Service Solution เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งลูกค้าในเครือ และ ลูกค้านอกเครือ เราออกแบบบริการโลจิสติกส์ตามความต้องการของลูกค้าและสินค้า เพราะเราเข้าใจว่าสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ก็จำเป็นต้องมีกระบวนการโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม