บริการขนส่งระหว่างประเทศ

 • General cross border

  การขนส่งสินค้าข้ามชายแดน ( cross border ) คือ การที่ประ […]

  See more

 • Cross border e-commerce

  Cross Border E-Commerce (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแด […]

  See more

บริการขนส่งสินค้าข้ามชายแดน

บริการขนส่งสินค้าข้ามชายแดน หรือ Cross border transportation

Scg logistics ให้ บริการขนส่งสินค้าข้ามชายแดน ( Cross Border Transportation ) ใน 2 ลักษณะ ซึ่งให้บริการกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน คือ

1. General Cross Border

เอสซีจี โลจิสติกส์ได้มีการพัฒนาเครือข่ายการขนส่งเพื่อให้ บริการขนส่งสินค้าข้ามชายแดน (Cross Border) โดยการสร้างฐาน และขยายเครือข่ายผู้บริหารขนส่งในกลุ่มประเทศ Greater Mekong Sub region (GMS) ได้แก่ ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีนตอนใต้  ซึ่งให้บริการครอบคลุมตั้งแต่งานพิธีการส่งออก รถขนส่งทั้งฝั่งไทย และรถขนส่งท้องถิ่น โดยเอสซีจี โลจิสติกส์ได้มีการร่วมทุนในต่างประเทศด้านการขนส่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้า และขยายตลาดรองรับการเติบโตของธุรกิจใน ASEAN โดยให้บริการทั้งลูกค้าในเครือเอสซีจี และลูกค้านอกเครือ สำหรับสินค้าที่ให้บริการ อาทิ เหล็กและวัสดุก่อสร้าง ปูนซิเมนต์ ปุ๋ย กระดาษม้วน แบตเตอร์รี่รถยนต์ เครื่องดื่ม อาหารสัตว์ เป็นต้น

2. Cross Border E-commerce

รูปแบบการดำเนินธุรกิจการค้าออนไลน์ประเภทหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในท้องถิ่นนั้นเปลี่ยนไป มีความนิยม และให้ความสำคัญกับสินค้าต่างประเทศมากขึ้น ดังนั้น การค้าแบบ Cross Border E-Commerce นี้ จึงนับว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน

แน่นอนว่า ระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยส่งเสริมให้การค้าระหว่างประเทศสำเร็จได้ ซึ่งการรูปแบบการขนส่งสำหรับการค้าแบบ Cross Border E-Commerce นั้น ประกอบด้วย 3 รูปแบบหลัก ได้แก่
1. Bonded Warehouse Model หรือ B2B2C
2. Direct Shipment แบบ B2C
3. Direct Shipment แบบ Personal Use

quotation form

แบบสอบถามสำหรับให้ทีมงาน SCG Logistics สามารถให้ข้อมูล และ นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
Website :: https://www.scglogistics.co.th
Facebook :: scg logistics
line@ :: @scglofficial (มี @)
โทรศัพท์ :: 02-586-6777 (กด1)

  บริการสำหรับอุตสาหกรรม

  SCG Logistics ให้บริการแบบ One Stop Service Solution เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งลูกค้าในเครือ และ ลูกค้านอกเครือ เราออกแบบบริการโลจิสติกส์ตามความต้องการของลูกค้าและสินค้า เพราะเราเข้าใจว่าสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ก็จำเป็นต้องมีกระบวนการโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม