บริการขนส่งภายในประเทศ

บริการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

บริการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ หรือ Multimodal Transportation

SCG Logistics มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเครือข่ายการขนส่งทั้งทางรถ ทางเรือ และผสมผสานโมเดลการขนส่งสินค้า จึงมี บริการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-modal) รองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าภายในประเทศ หรือ นำเข้า-ส่งออกสินค้า ด้วยการบริหารจัดการต้นทุนค่าขนส่งที่สามารถแข่งขันได้ เหมาะสำหรับสินค้าเทกอง (Bulky) หรือ สินค้าที่มีการขนส่งเป็นปริมาณมาก โดย SCG Logistics มีมาาตรการในการควบคุมสินค้าเสียหายและสูญหาย ตลอดการขนส่ง และ ยังให้ความสำคัญกับผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตการให้บริการ :

 • วิเคราะห์และออกแบบโมเดลการขนส่งที่คำนึงถึงต้นทุนที่เหมาะสม (Cost Efficiency)
 • การควบคุมการขนถ่ายสินค้าและการบริหารจัดการกองสินค้า (Stockpile) โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันสินค้าแตก/เสียหาย/สูญหายระหว่างขนส่ง (Product Handling)
 • การประเมิณและกำหนดมาตรการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

จุดขนส่งและขนถ่ายสินค้า :  

 • ท่าเรือ อำเภอศรีชัง จังหวัดชลบุรี
 • ท่าเรือจัมโบ้เจตตี้ (บ่อโพง) ตำบลบ่อโพง และท่าวัดบันได จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ท่าเรือแหลมม่วง ตำบลกันตัง จังหวัดตรัง
 • ท่าเรือ PC/PK อำเภอบางกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

quotation form

แบบสอบถามสำหรับให้ทีมงาน SCG Logistics สามารถให้ข้อมูล และ นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
Website :: https://www.scglogistics.co.th
Facebook :: scg logistics
line@ :: @scglofficial (มี @)
โทรศัพท์ :: 02-586-6777 (กด1)

  บริการสำหรับอุตสาหกรรม

  SCG Logistics ให้บริการแบบ One Stop Service Solution เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งลูกค้าในเครือ และ ลูกค้านอกเครือ เราออกแบบบริการโลจิสติกส์ตามความต้องการของลูกค้าและสินค้า เพราะเราเข้าใจว่าสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ก็จำเป็นต้องมีกระบวนการโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม