บริการโซลูชั่นธุรกิจ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยให้เติบโต โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทย ที่มีฟลีทรถขนส่งเป็นของตนเอง หรือ บริษัทขนส่งขนาดกลาง – เล็ก SCG Logistics จึงพัฒนาแฟลตฟอร์ม Truck Go ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการขนส่ง (TMS) เพื่อให้บริการกลุ่มผู้ประกอบการ เพราะเราเข้าใจดีว่า การบริหารจัดการการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ คือ หนึ่งในกุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจ 

Truck GO (TMS) ระบบบริหารจัดการขนส่ง

truck go transportation management system ระบบบริหารจัดการการขนส่ง

Truck GO – Transportation Management System สำหรับ SMEs ไทย

ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยให้เติบโต โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทย ที่มีฟลีทรถขนส่งเป็นของตนเอง หรือ บริษัทขนส่งขนาดกลาง – เล็ก SCG Logistics ได้พัฒนาแฟลตฟอร์ม Truck Go ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการขนส่ง Transportation Management System (TMS) บน Cloud เป็นโปรแกรมบน Web Browser ลูกค้าจึงไม่จำเป็นต้องลงทุนเรื่อง server และ infrastructure ทำให้ประหยัดต้นทุน และสามารถเริ่มใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว

เพราะเราเข้าใจดีว่า การบริหารจัดการการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ คือ หนึ่งในกุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในการขนส่ง ความถูกต้องตรงเวลา หรือ การติดตามสถานะ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าโดยตรง อีกทั้งความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าเองก็เป็นเรื่องสำคัญ ทั้งความเร็ว เส้นทาง หรือ ความพร้อมของผู้ขับขี่และอุปกรณ์ ซึ่งทั้งหมดนี้ สามารถบริหารจัดการง่าย ๆ ด้วยแพลตฟอร์ม Truck Go : TMS สำหรับ SME ไทย

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ฟังก์ชันการทำงานของ Truck Go

 • Order Booking​ : การรองรับคำสั่งจัดส่งสินค้าของลูกค้า โดยสามารถรับคำสั่งได้ 3 แบบ คือ
  • การเชื่อมต่อตรงกับระบบของลูกค้าแบบอัตโนมัติ (API)
  • การอัปโหลดไฟล์ข้อมูลเข้ามาในแพลตฟอร์ม
  • การสร้างคำสั่งผ่านเว็บเบราว์เซอร์
 • Shipment Planning & Assignment​ : วางแผนการจัดรถ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด การจ่ายงานแบบอัตโนมัติให้กับรถขนส่งในระบบ ที่ออนไลน์พร้อมรับงานอยู่ในขณะนั้น
 • Proof of Delivery : เมื่อส่งสินค้าถึงปลายทาง จะต้องมีการยืนยันสถานะการรับ-ส่งสินค้า ด้วยระบบเช็คอินรูปถ่าย และ ลายเซ็นของลูกค้าปลายทาง
 • Deliver & Truck Readiness : ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถ อุปกรณ์ติดรถ และ สภาพรถขนส่ง
 • Expense Management​ : ระบบเบิก-จ่ายเงินสำรองและรายจ่ายส่วนอื่นของคนขับรถ พร้อมสรุปรายงานประจำวัน เช่น ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน และ อื่น ๆ
 • Shipment Cost : ระบบคำนวนค่าขนส่งแบบอัตโนมัติ ทั้งแบบราคาเหมาคัน หรือ ราคาตามน้ำหนักบรรทุก พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
 • Delivery Tracking : ระบบสำหรับผู้รับสินค้าเพื่อติดตามและตรวจสอบตำแหน่งผู้จัดส่งแบบเรียลไทม์
 • Report & Monitoring Dashboard : รายงานสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อติดตามความพร้อมการจัดส่งและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์
ประโยชน์ของระบบบริหารจัดการการขนส่ง truck go

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ลดความผิดพลาดในการทำงาน : ลดความผิดพลาดอันเกิดจาก Human Error ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลตรงจากระบบของลูกค้า
 2. ประหยัดเวลา : การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลด Process การทำงานแบบ Manual
 3. ตรวจสอบสถานะของรถได้แบบ Real-Time : รถที่เชื่อมต่อกับ Truck Go จะมี GPS ติดตามแบบ Real-Time ลูกค้าสามารถเช็คสถานะของรถได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ หรือ แอพพลิเคชั่นมือถือ
 4. เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า : เมื่อทุก ๆ ขั้นตอนการทำงาน สามารถติดตามและตรวจสอบได้ ลูกค้าปลายทางเองก็สามารถเข้ามาดูสถานะของสินค้าได้เช่นกัน ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ และ ไว้วางใจมากขึ้น
 5. Big Data : นอกจากนี้ TMS : Transportation Management System นี้ยังเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้า มาแสดงผล ให้ลูกค้าสามารถนำไปวิเคราะห์และต่อยอดธุรกิจได้

Truck Go เหมาะกับใคร ?

Truck GO เป็นระบบบริหารจัดการขนส่ง (TMS) ที่เหมาะกับผู้ประกอบการ หรือ ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งที่มีการบริหารรถขนส่งเอง โดยบริหารได้ทั้งรถของตัวเอง หรือว่าจ้างรถจากข้างนอก

quotation form

แบบสอบถามสำหรับให้ทีมงาน SCG Logistics สามารถให้ข้อมูล และ นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
Website :: https://www.scglogistics.co.th
Facebook :: scg logistics
line@ :: @scglofficial (มี @)
โทรศัพท์ :: 02-586-6777 (กด1)

  บริการสำหรับอุตสาหกรรม

  SCG Logistics ให้บริการแบบ One Stop Service Solution เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งลูกค้าในเครือ และ ลูกค้านอกเครือ เราออกแบบบริการโลจิสติกส์ตามความต้องการของลูกค้าและสินค้า เพราะเราเข้าใจว่าสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ก็จำเป็นต้องมีกระบวนการโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม