บริการโซลูชั่นธุรกิจ

บริการซอฟแวร์

บริการซอฟแวร์ คือ รูปแบบการให้บริการใหม่ของ SCG Logistics ทางด้าน Digital Solution ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่ง โดยจุดเริ่มต้นจากเดิมทางบริษัทได้มีระบบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ใช้งานภายในตัวอย่างเช่น ระบบ OMS (Order Management System), ระบบ TMS (Transportation Management System) & Optimization, ระบบ WMS (Warehouse Management System), ระบบ Driver Application (POD-Proof On Delivery), GPS, ระบบ Track & Trace, Control Tower รวมถึง Technology ต่าง ๆ เช่น Chatbot, OCR (Optical Character Recognition), RPA (Robotic Process Automation) เป็นต้น ทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญ ของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้พัฒนาการให้บริการของเรา ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่เราได้นำเข้ามาใช้นั้น ไม่ได้มีประโยชน์ต่อบริษัทโลจิสติกส์เท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อบริษัทอื่น ๆ ในหลายหลากอุตสาหกรรมอีกด้วย จึงเป็นที่มาของการให้ บริการซอฟแวร์ ในปัจจุบันนี้

บริการซอฟแวร์ ทางด้าน Transportation

1). บริการ Digital Transport Solution ทางด้าน Core Platform

 1. Transportation Management System (TMS)
  – ระบบที่ช่วยบริหารเที่ยวขนส่ง โดยรับข้อมูลจากคำสั่งให้บริการ (Order) ของลูกค้า บริหารโดยการสร้างตารางการจัดส่ง (Shipment), ระบุรถขนส่ง (Tender, Accept Tender) รวมถึงการ Matching ระหว่าง คำสั่งให้บริการ (Order) กับ ปริมาณรถขนส่ง ที่พร้อมรับ (Truck Supply)
 2. Queuing
  – ระบบบริหารจัดการคิวในการเข้ารับสินค้าที่ต้นทาง
 3. Chatbot
  – โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยตอบข้อความ และคำถามต่างๆ อัตโนมัติผ่านทาง Line Application
 4. Mobile Application
  – Mobile Application ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ประกอบด้วย Customer application (ระบบ สำหรับลูกค้าที่ช่วยตรวจสอบสถานะขนส่งได้อย่าง Real-time), Driver application (ระบบสำหรับพนักงานขับรถขนส่งที่จะในการ Confirm Delivery), Carrier application (ระบบสำหรับตัวแทนผู้รับเหมาที่จะช่วยในการจัดการบริหารพนักงานขับรถขนส่ง), Safety application (ระบบสำหรับพนักงานขนส่งสำหรับตรวจสอบความพร้อมของพนักงานและความพร้อมของรถขนส่ง)
บริการซอฟแวร์ ด้าน Automation

2). บริการ Digital Transport Solution ทางด้าน Software Automation (RPA , Workflow , Chatbot)

– พัฒนา Platform อัตโนมัติ เพื่อรองรับ ตั้งแต่กระบวนการจากการขายจนถึงการชำระเงิน (Order to cash) และตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงกระบวนการชำระเงิน (Purchase to Pay)

ทำไมต้อง Digital Transport Solution by SCG Logistics

 • One Stop Service Digital Platform ทางด้าน Logistics พร้อมทั้งบริการหลังการขาย
 • มีความรู้ความชำนาญทางด้าน Business และ IT ด้านธุรกิจขนส่ง

quotation form

แบบสอบถามสำหรับให้ทีมงาน SCG Logistics สามารถให้ข้อมูล และ นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
Website :: https://www.scglogistics.co.th
Facebook :: scg logistics
line@ :: @scglofficial (มี @)
โทรศัพท์ :: 02-586-6777 (กด1)

  บริการสำหรับอุตสาหกรรม

  SCG Logistics ให้บริการแบบ One Stop Service Solution เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งลูกค้าในเครือ และ ลูกค้านอกเครือ เราออกแบบบริการโลจิสติกส์ตามความต้องการของลูกค้าและสินค้า เพราะเราเข้าใจว่าสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ก็จำเป็นต้องมีกระบวนการโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม