ROI ด้านความยั่งยืน: KPI ที่หลายบริษัทมองข้าม?!!?

_______________________________________________

จากการสำรวจของ Ethical Corporation พบว่ามีบริษัทเพียง 30% เท่านั้นที่มี KPI ในการวัดค่า ROI ด้านความยั่งยืน

_______________________________________________

            Ethical Corporation พบว่าการดำเนินการของบริษัทต่างๆในด้านความยั่งยืนช่วยให้ธุรกิจเติบโตและเกิดการลดต้นทุนได้ แต่จากการสำรวจผู้บริหารกว่า 1,500 คนจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกในเรื่องความคิดเห็นว่าการพัฒนาด้านความยั่งยืนส่งผลดีต่อรายได้บริษัทเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ในปี 2018 มีผู้เห็นด้วย 56% เปรียบเทียบกับปี 2015 ที่อยู่ที่ 49% นอกจากนี้ มีเพียงไม่กี่บริษัทที่มั่นใจว่าบริษัทของตนมีค่าตัววัดด้านความยั่งยืนที่ส่งผลต่อรายได้อย่างถูกต้อง ในขณะที่ภาพรวมมีธุรกิจที่วัดผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพียง 30% เท่านั้น

Credit: Shefali Kapadia / Supply Chain Dive, data from Ethical Corporation

            ในช่วงที่ผ่านมา หลายๆบริษัทพบว่าการลงทุนในด้านนี้ไม่เพียงส่งผลดีต่อโลกแต่ยังส่งผลดีต่อกำไรของธุรกิจตัวเองอีกด้วย ทำให้บริษัทชั้นนำหลายๆแห่งหันมาสนใจในการพัฒนาในด้านนี้ทั้งในเรื่องของการบริหารซัพพลายเชน การจัดซื้อ การขนส่ง อย่างไรก็ตาม หลายๆบริษัทเองก็ยอมรับว่าการหาตัวเลขที่จะมาวัดค่าผลตอบแทนเพื่อนำเสนอกับผู้บริหารระดับสูงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

ถึงแม้จะวัดยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ ลองดูคำแนะนำง่ายๆในการเริ่มวัด ROI ดังนี้

  1. เปรียบเทียบก่อน – หลัง เริ่มจากสิ่งที่วัดง่ายๆ อย่างการเปรียบเทียบของใหม่กับของเดิม เช่น การลองเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้งเป็นแบบชาร์จได้แล้วลองเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกัน
  2. สำรวจความคิดเห็นของลูกค้า ลองสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าในด้านทัศนคติที่มีต่อแบรนด์ก่อนและหลังการทำกิจกรรมเกี่ยวกับความยั่งยืนต่างๆ หลังจากที่เรารู้ความคาดหวังจากลูกค้าในด้านนี้แล้วจะทำให้เราทำกิจกรรมหรือพัฒนาให้ตรงตามที่ลูกค้าคาดหวังได้ดีขึ้น
  3. Real-time analysis วิเคราะห์จากสื่อต่างๆ เช่น Social media, เว็บไซต์ เพื่อหาความคิดเห็นที่ลูกค้าและสังคมมีต่อโปรเจกต์หรือแคมเปญที่ทางบริษัททำที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือความยั่งยืน

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงและรูปภาพจาก supplychaindive.com, .ethicalcorp.com, exchange.cim.co.uk, environmentalleader.com

Share this post