เอสซีจี โลจิสติกส์ พัฒนา TRUCK GO บริหารงานขนส่งให้ SME

เอสซีจี โลจิสติกส์ เดินหน้าสนับสนุน SME พัฒนาแพลตฟอร์ม TRUCK GO บริหารงานขนส่ง ลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง-เล็ก

28 กุมภาพันธ์ 2565, กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้นำด้านโลจิสติกส์แบบครบจงจรของไทย เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่มีฟลีทรถขนส่งเป็นของตัวเอง และบริษัทขนส่งขนาดกลาง-เล็ก  พัฒนาแพลตฟอร์ม TRUCK GO ระบบจัดการบริหารงานขนส่ง (TMS: Transportation Management    System) ซึ่งเป็นโปรแกรมบนเว็บเบราว์เซอร์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และบริหารงานขนส่งได้อย่างครบครัน ใช้งานง่าย สะดวก ผ่านช่องทาง Web Application และ Mobile Application   ผู้ประกอบการจึงไม่จำเป็นต้องลงทุนพัฒนาระบบเอง ทำให้ประหยัดต้นทุนได้มากกว่า  50 % 

นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า  “เอสซีจี โลจิสติกส์ มีนโยบายในการส่งเสริมผู้ประกอบการและบริษัทขนส่งขนาดกลาง-เล็ก (SME)  เราจึงพัฒนาแพลตฟอร์ม TRUCK GO ขึ้นมาเพื่อช่วยสนับสนุน และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยแพลตฟอร์ม TRUCK GO มีฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมทุกกระบวนการในการจัดส่ง ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากแพลตฟอร์ม TRUCK GO คือ สามารถติดตามความพร้อมและสถานะการจัดส่งจากระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดจากการทำงานของพนักงาน  ลดความยุ่งยากจากการจัดการงานขนส่งแบบเดิมๆ  สามารถประหยัดเวลา ลดต้นทุนได้มากกว่า 50%  และสามารถตรวจสอบตำแหน่งของรถขนส่งได้แบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังเพิ่มความน่าเชื่อถือ ความพึงพอใจจากลูกค้าปลายทางด้วยระบบที่รองรับให้ผู้รับสินค้าสามารถตรวจสอบ และติดตามสถานะการขนส่งได้แบบเรียลไทม์เช่นกัน และที่สำคัญสามารถช่วยทำให้เกิด cost saving จากการลดเวลาการทำงานได้ถึง 60% โดยข้อมูลทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บในแพลตฟอร์ม TRUCK GO นี้ ผู้ประกอบการสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อต่อยอดทางธุรกิจได้อีกด้วย”  โดยแพลตฟอร์ม TRUCK GO  มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียง 15 บาทต่อ 1 เที่ยวการขนส่ง *

(หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

แพลตฟอร์ม TRUCK GO มีคุณสมบัติ ดังนี้

  • Order Booking​ : รองรับคำสั่งจัดส่งได้ทั้งการเชื่อมต่อตรงกับระบบของลูกค้า ( API), การอัปโหลดแฟ้มข้อมูล และ การสร้างคำสั่งผ่านเว็บเบราว์เซอร์
  • Shipment Planning & Assignment​ : วางแผนการจัดรถเพื่อบริหารสินค้าทั้งขาไป-ขากลับ และการจ่ายงานอัตโนมัติ
  • Proof of Delivery : ยืนยันสถานะการรับ-ส่งสินค้า ด้วยระบบเช็คอินรูปถ่าย และ ลายเซ็น
  • Deliver & Truck Readiness : ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถ อุปกรณ์ติดรถ และ สภาพรถขนส่ง
  • Expense Management​ : ระบบเบิก-จ่ายเงินสำรองและรายจ่ายส่วนอื่นของคนขับรถ พร้อมสรุปรายงานประจำวัน
  • Shipment Cost : ระบบคำนวนค่าขนส่ง ทั้งแบบราคาเหมา ราคาตามน้ำหนัก พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
  • Report & Monitoring Dashboard : รายงานสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อติดตามความพร้อมการจัดส่งและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์
  • Delivery Tracking : ระบบสำหรับผู้รับสินค้าเพื่อติดตามและตรวจสอบตำแหน่งผู้จัดส่งแบบเรียลไทม์

รวมถึงการบริการหลังการขายที่ผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถาม แจ้งปัญหาการใช้บริการได้อีกด้วย โดยผู้ที่สนใจบริการด้านโลจิสติกส์ของเอสซีจี สามารถติดต่อ ได้ที่ www.scglogistics.co.th หรือหมายเลข 02-586-6777 หรือ Facebook : scglogistics

Share this press