โครงการอุบัติเหตุจากการขนส่งเป็นศูนย์ ปีที่ 4

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ส่วนงาน SHE Management ฝ่าย Sustainability SolutionBusiness ได้จัดงานมอบรางวัลให้กับผู้บริหารขนส่งที่มีพนักงานขับรถในสังกัดได้รับรางวัลตามเกณฑ์การประเมินด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานขับรถที่มีพฤติกรรมการขับรถ และ การปฏิบัติงานขนส่งที่ดี เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยของเอสซีจี โลจิสติกส์  ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 และ เป็นการมอบรางวัลแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams  โดยผู้เข้าร่วมงานมอบรางวัลประกอบไปด้วย ผู้บริหารขนส่ง ตัวแทนผู้ขนส่ง และ ทีมงานของเอสซีจี โลจิสติกส์

          บรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วย พี่หมี อภิสิทธิ์  โกมลพันธ์พร Head of SHE Management กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก พี่ไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ Managing Director ร่วมกล่าวเปิดงาน ต่อด้วยตัวแทนผู้บริหารขนส่งจาก 3 บริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร บจ.บ้วนสูนขนส่ง, ผู้บริหาร หจก.ย้งผลสุวรรณ และ ผู้บริหาร บจ. เอ พี อาร์ โลจิซทิคซ พูดถึงประโยชน์ของการจัดโครงการนี้ ปิดท้ายด้วย การกล่าวขอบคุณผู้บริหารขนส่งที่ร่วมงานโดย พี่ชลัช วงศ์สงวนSustainability Solution Business Director

  ทั้งนี้โครงการอุบัติเหตุจากการขนส่งเป็นศูนย์ปีที่ 4 นี้ มีพนักงานขับรถได้รับรางวัลจำนวน 990 คน สังกัดบริษัทผู้ขนส่งจำนวน 109 บริษัท ซึ่งมีจำนวนพนักงานขับรถที่ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ 3 ซึ่งส่วนงาน SHE Management จะดำเนินการจัดทำโครงการนี้ต่อเนื่องไปทุกปี เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดสุภาพบุรุษนักขับที่มีมาตรฐานในการขับรถขนส่งอย่างยั่งยืน

Share this press