SCG Logistics รับรางวัล Deming Prize ตอกย้ำโลจิสติกส์อันดับหนึ่งของไทย

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ เอสซีจี โลจิสติกส์ ได้รับรางวัล
“ Deming Prize ” ในการประกาศผลรางวัลประจำปี 2013 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ที่หอการค้าญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การได้รับรางวัลในครั้งนี้ พิเศษกว่าทุกปี เพราะเป็นเหมือนการร่วมฉลองปีที่ 100 ของ เอสซีจี ด้วย ซึ่ง เอสซีจี โลจิสติกส์ เป็นบริษัทที่ 9ในเครือฯที่ได้รับรางวัลนี้ นอกจากนี้ เอสซีจี โลจิสติกส์ เป็นบริษัทด้านบริการนอกประเทศญี่ปุ่นบริษัทแรกที่ได้รับรางวัล “เดมมิ่ง ไพรซ์”อีกด้วย

เดมมิ่งไพรซ์เป็นแรงผลักดันเพื่อการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร

เดมมิ่งไพรซ์เป็นแรงผลักดันให้เอสซีจี โลจิสติกส์ ปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วทั้งองค์กร (Company-Wide) ทุกคนมีส่วนร่วม ต้องเข้าใจและเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน

โดยพนักงานได้เรียนรู้ระบบการจัดการอย่างมีคุณภาพ (TQM)นำมาใช้ในการทำงาน มีการตรวจสอบและควบคุมด้วยระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ทุกขั้นตอนและกระบวนการส่งมอบบริการ การดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและสถิติ

ปรัชญาทางธุรกิจของรางวัลเดมมิ่งไพรซ์ คือ “ทำให้ลูกค้าพึงพอใจก่อน แล้วผลที่จะตามมาคือ ความยั่งยืนของธุรกิจ”

เอสซีจี โลจิสติกส์ ปรับใช้กลยุทธ์ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง Customer-Oriented โดยปรับโครงสร้างองค์กรทั้งด้านการขายและปฏิบัติการให้ดูแลตามกลุ่มลูกค้า พัฒนาการทำงานข้ามสายงาน Cross-Functionalชื่อ Work as one teamเพื่อปรับปรุงบริการและพัฒนานวัตกรรมให้ตรงความต้องการของลูกค้า โดยเครื่องมือทาง TQM มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการนำมาใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้การแก้ปัญหาเป็นระบบ มีกระบวนการวิเคราะห์และเก็บข้อมูล

รางวัลเดมมิ่งไพรซ์ ไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นการทำให้องค์กรก้าวไปอีกระดับของการสร้างสรรค์บริการคุณภาพ และผลักดันองค์กรให้พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อส่งต่อความสำเร็จให้ลูกค้า

Share this press