SCG Logistics มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานขับรถ ประจำปี 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 คุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท SCG Logistics Management เป็นประธานเปิดงานและมอบทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรพนักงานขับรถประจำปี 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ SCG บางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรพนักงานขับรถ อีกทั้งเพื่อสร้างสังคมของสุภาพบุรุษนักขับ และให้เกิดความภาคภูมิใจในการทำงาน

โอกาสนี้พี่ไพฑูรย์ขึ้นเป็นประธานมอบทุนให้แก่บุตรพนักงานขับรถที่สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และผ่านเกณ์การคัดเลือกของคณะกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 47 ทุน โดยแบ่งตามระดับชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ระดับชั้นปริญญาตรี

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจของพนักงานขับรถอีกทั้งยังมีการจัดพาพนักงานขับรถและบุตรพนักงานขับรถไปทัศนศึกษา ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ อีกด้วย

Share this press