Safety We Care ใส่ใจ…ใครๆ ก็ทำได้

กรุงเทพฯ : 4 กันยายน 2558 – เอสซีจี โลจิสติกส์ จัดกิจกรรม “Safety We Care” ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  โดยมีคุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และคุณสยามรัฐ สุทธานุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 340 ราย เข้าร่วมงาน เพื่อประกาศความมุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านการขนส่งและการขับขี่ พร้อมยกระดับและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ที่ทุกภาคส่วนสามารถนำแบบแผนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้สังคมไทย เป็นสังคมแห่งความปลอดภัย SCG และคู่ธุรกิจ เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงมุ่งเน้นที่จะเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องความปลอดภัยในวงกว้าง และสร้างความตระหนัก เพื่อให้เกิดความใส่ใจเรื่องความปลอดภัย

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  3 ส่วนหลัก คือ ส่วนแรก นิทรรศการความปลอดภัยเรื่องต่างๆของเครือฯและคู่ธุรกิจทั้ง ISUZU / 3M / Shell / BSI / HINO รวมทั้ง มูลนิธิเมาไม่ขับ ทั้งในเรื่อง  Transportation และ Warehouse & Green Logistics  อาทิ ระบบการจัดการที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของงานขนส่งสินค้า (Driver Centric Safety Management System) การบริหารเส้นทางขนส่ง (Delivery Plan) สุภาพบุรษนักขับ (Smart Driver Community) ISO39001:2012 ระบบจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน (Road Traffic Safety Management) โครงการถนนสร้างสุข (Road Safety CSR Project)  Green Logistics Management เป็นต้น  

ส่วนที่สอง เป็นการบรรยายพิเศษโดยได้รับเกียรติจาก “Special Guest” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ณ อยุธยา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติขึ้นปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ความปลอดภัยทางถนน เป้าหมายของรัฐบาล” คุณกานต์  ตระกูลฮุน ให้เกียรติบรรยายนโยบายความปลอดภัยของเครือเอสซีจี  และนายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์  ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ให้เกียรติบรรยายสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย  

ในส่วนสุดท้ายเป็นการเสวนาพิเศษโดยได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมเสวนาจากหลากหลายสาขาอาชีพทั้ง 5 ท่านที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และข้อเสนอแนะดีดี ที่จะทำให้เรื่อง “Safety เป็นเรื่องที่ถ้าคุณใส่ใจ…คุณเองก็สามารถทำได้”  ได้แก่ คุณสยามรัฐ  สุทธานุกุล  นายแพทย์แท้จริง  ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ/Wireless  คุณณรงค์   พณิชากิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มนตรี ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  คุณเจษณี    เจริญศรี ผู้บริหารขนส่ง บริษัท จิรเจริญ ขนส่ง จำกัด  และ คุณอภิรักษ์  หาญพิชิตวณิชย์ พิธีกรรายการเดินหน้าประเทศไทย ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ

ช่วงสุดท้ายของกิจกรรมเป็นการทำ Commitment ในเรื่องความปลอดภัย นำโดยคุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG  คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG คุณนิธิ ภัทรโชค Vice President – Domestic Market, SCG Cement-Building Materials ตัวแทนผู้บริหารขนส่งและตัวแทนสุภาพบุรุษนักขับร่วมเป็นสักขีพยานและเป็นการแสดงเจตนารมณ์ (Commitment) ที่จะร่วมกันใส่ใจและปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยในทุกที่ทุกเวลา และเป็นการจบงาน “Safety We Care ใส่ใจ…ใครๆ ก็ทำได้” อย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยด้วยดี

อสซีจี โลจิสติกส์ ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติผู้ร่วมงาน และสื่อมวลชนทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทมุ่งหวังที่เห็นสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความปลอดภัย  ที่ทุกคนในสังคมใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในทุกที่  ทุกเวลา  และ ทุกการกระทำของเราทุกคน เพราะความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญที่หากใส่ใจ และตั้งใจทำ ใครๆ ก็สามารถทำได้

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

Share this press