AddVenture by SCG ร่วมกับ GIZTIX ปฏิวัติวงการโลจิสติกส์

AddVentures ลงทุนใน GIZTIX ครั้งนี้ถือเป็นการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) ในสตาร์ทอัพครั้งแรก โดยสาเหตุสำคัญที่ตัดสินใจเลือก GIZTIX เป็นรายแรกเพราะวิสัยทัศน์ และ ความมุ่งมั่นของ GIZTIX ในการพัฒนา และ แก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์จของไทย ประกอบกับความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของ SCG Logistics ที่ต้องการขยายการเติบโตไปสู่ระดับภูมิภาค ทำให้เราใช้ความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ช่วยกันต่อยอดนวัตกรรมร่วมกัน เพื่อส่งมอบบริการด้านโลจิสติกส์ที่ดีกว่า รวดเร็วกว่า ตรวจสอบได้ และ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

เรียบเรียงโดย Blog.SCG Logistics

Share this press