เอสซีจี โลจิสติกส์ ยกระดับการจัดการ ความปลอดภัย ด้วย ISO39001: 2012

เอสซีจี โลจิสติกส์  ยกระดับการจัดการ ความปลอดภัยทางถนน ได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO39001: 2012 ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 คุณไพฑูรย์  จิรานันตรัตน์ กรรมการบริษัท บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด  ได้รับมอบใบรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO39001: 2012 ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน (Road Traffic Safety Management System) สำหรับการขนส่งปูนซีเมนต์ผงในเส้นทางต่างๆ และเม็ดพลาสติกทั่วประเทศ จากคุณบุคลากร ใจดี Sales Director สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standard Institution: BSI)

นอกจากนี้ เอสซีจี โลจิสติกส์ ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยต้องการช่วยให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียโดยรวมของประเทศ จึงพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ และ รับเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับองค์กรอื่นที่สนใจ

สนใจที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO 39001 : 2012

ติดต่อ คุณ รุ่งเพชร เบอร์ 081 928 2587 หรือ นุชวรีย์ เบอร์ 083 206 5332

Share this press