เอสซีจี โลจิสติกส์ จับมือ Startup MyCloud เสริมแกร่ง Fulfillment

เอสซีจี โลจิสติกส์ จับมือสตาร์ทอัพ MyCloud Fulfillment
เสริมแกร่งบริการ Fulfillment ใช้ Big Data

ช่วย SMEs พัฒนาธุรกิจตอบโจทย์ลูกค้าในยุค E-Commerce

17 มิถุนายน 2562 – กรุงเทพฯ: เอสซีจี โลจิสติกส์ ร่วมมือกับสตาร์ทอัพ MyCloud Fulfillment เดินหน้าใช้เทคโนโลยีดิจิทัลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เสริมบริการ Fulfillment by SCG Logistics ช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์พัฒนาธุรกิจให้ตอบโจทย์ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น รองรับ E-Commerce ที่เติบโตสูงขึ้นกว่าร้อยละ 12 จากปีที่แล้ว พร้อมขยายบริการสู่ตลาดอาเซียนและจีน

นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า“ในช่วงที่ผ่านมา การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ E-Commerce ของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เฉลี่ยร้อยละ 12 จากปีที่ผ่านมา ทำให้บริการ Fulfillment เข้ามามีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ตั้งแต่บริการจัดเก็บ บรรจุหีบห่อ และ จัดส่งสินค้า และส่งผลให้มีการแข่งขันการให้บริการ Fulfillment ที่รุนแรงขึ้น ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการ SMEs ก็ยังต้องการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต SCG Logistics ในฐานะผู้นำด้านการขนส่ง และ โลจิสติกส์ที่ให้บริการอย่างครบวงจร (End to End Service) เล็งเห็นถึงโอกาสนี้ จึงได้นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) เข้ามาใช้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Digital Driven Logistics ควบคู่กับการเปิดรับความร่วมมือจากสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ (Open Collaboration) เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการให้บริการ และ ตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนสนับสนุนให้ Ecosystem ของสตาร์ทอัพเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนตามแนวทางของเอสซีจี ซึ่งการร่วมมือกับ MyCloud Fulfillment สตาร์ทอัพที่เป็นผู้นำด้านบริการ Fulfillment จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ครบวงจรที่สุด ด้วยระบบที่สามารถวิเคราะห์ (Data Analysis) เพื่อเจาะลึกถึงความต้องการของลูกค้าปลายทาง ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถพัฒนาสินค้าหรือบริการได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยในอนาคตจะมีการขยายบริการสู่ตลาดอาเซียนและประเทศจีนต่อไป”

ด้านนายนิธิ สัจจทิพวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท MyCloud Fulfillment กล่าวว่า “การร่วมมือกับเอสซีจีช่วยให้สตาร์ทอัพ MyCloud ได้รับคำแนะนำด้านธุรกิจ ทำให้สามารถเติบโตได้ดียิ่งขึ้น และ ด้วยการใช้ความเชี่ยวชาญและการพัฒนาด้านนวัตกรรมของทั้งสองบริษัท ทั้งคลังสินค้าที่ทันสมัย ระบบขนส่งที่สามารถส่งสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ และ ทุกขนาด (All Size Fulfillment) ของเอสซีจี ประกอบกับ MyCloud ได้นำระบบต่าง ๆมาช่วยในการจัดการ เช่น Stock Allocation และ  Demand Forecast จะช่วยทำให้ลูกค้าสามารถนำข้อมูลเชิงลึกไปใช้วางแผนทำธุรกิจในด้านต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งวางแผนการผลิต การลดต้นทุน การวางแผนการขายรวมไปถึงการวางแผนการโฆษณา นอกเหนือจากการให้บริการเพียงจัดเก็บสินค้า บรรจุหีบห่อ และจัดส่ง”

ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับบริการด้าน Fulfillment ที่ครบวงจรที่สุดตั้งแต่บริการจัดเก็บ บรรจุหีบห่อ และจัดส่งสินค้าทุกขนาด ตั้งแต่สินค้าขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์สำนักงานขนาดใหญ่ เป็นต้น โดยลูกค้าสามารถตรวจเช็คสต็อคสินค้า และสถานะสินค้าได้จากระบบออนไลน์ รวมไปถึงบริการเก็บเงินปลายทาง (COD : Cash on Delivery) โดยผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับเงินคืนจากบริษัทภายใน 1 วัน รวมถึงบริการเสริม Data Analytic วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อให้เจ้าของธุรกิจสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้ที่สนใจบริการ Fulfillment สามารถติดต่อ ได้ที่ SCG Logistics หมายเลข 02-586-6777 หรือ   www.scglogistics.co.th  หรือ Facebook : scglogistics หรือ
LINE : @SCGLFULFILLMENT 

………………………………………………………..

Share this press