เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ ลงนาม MOU กับ GIZ

บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด นำโดย คุณชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการ ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับ Mr. Tali Trigg ผู้อำนวยการโครงการ Transport & Climate Energy Efficiency & Climate Change Mitigation องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) ในเรื่องการพัฒนาพนักงานขับรถ และการฝึกอบรมหลักสูตร การขับขี่ปลอดภัยในการขนส่งสินค้า ในกลุ่มประเทศ CLMVT พร้อมมี คุณสยามรัฐ สุทธานุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นพยานในการทำบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “การขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ที่ยั่งยืนในการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และลดต้นทุนในการขนส่งของสถานประกอบ

เรียบเรียงโดย Blog.SCG Logistics

Share this press