ส่งพลังใจ แทนความห่วงใย

ส่งพลังใจ แทนความห่วงใย ด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา เอสซีจี โลจิสติกส์ ร่วมกับ มูลนิธิเอสซีจี และบริษัทร่วมกำลาภเทรดดิ้ง จำกัด ส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้แก่พี่น้องชุมชนคลองเตย สมาคมคนพิการคลองเตย ศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระรามแปด และวัดอุดมมงคล ฉะเชิงเทรา เพื่อให้พี่น้องคนไทย ปลอดภัย และป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโควิด-19

Share this press