จัมโบ้บาจส์ ร่วมมือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ฝึกอบรมผู้ควบคุมเรือลำเลียง

บริษัท จัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ (JBT) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จัดตั้งโครงการฝึกอบรมผู้ควบคุมเรือลำเลียง เพื่อพัฒนาและยกระดับการทำงานของสรั่งเรือในประเทศไทย

นายลิ้ม ชู เส็ง กรรมการผู้จัดการบริษัท จัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จำกัด บริษัทร่วมทุนของบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และ นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านวิชาการ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ จัดตั้งโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร  ผู้ควบคุมเรือลำเลียง (เรือโป๊ะ) เพื่อพัฒนาและยกระดับการทำงานของสรั่งเรือในประเทศไทย ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ตามที่ทางกรมเจ้าท่าได้ออกร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือลำเลียง พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้ควบคุมเรือลำเลียงมีความรู้พื้นฐาน และตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเรือ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป โดยข้อบังคับกำหนดว่า ผู้ควบคุมเรือลำเลียงจะต้องผ่านการอบรม การสอบประเมินความรู้ เพื่อได้รับประกาศนียบัตรที่มีอายุ 3 ปี และ ต้องเข้ารับการอบรมก่อนต่ออายุทุกครั้ง บริษัท จัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ (JBT) จึงดำเนินเรื่องเสนอต่อกรมเจ้าท่าและลงนามความร่วมมือกับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เพื่อจัดตั้งให้บริษัทฯเป็นศูนย์ฝึกอบรมสรั่งแห่งแรกในประเทศไทย  บริษัทฯตั้งอยู่ที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีท่าเรือและการทำงานของเรือลำเลียงจำนวนมาก  สามารถรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด นอกจากนี้บริษัทฯยังมีระวางบรรทุกรวมมากที่สุดในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ พร้อมทั้งประสบการณ์ที่จะสามารถผลิตสรั่งเรือรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการร่วมลงนามทางวิชาการในครั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้ารับบริการในหลักสูตรประมาณ 2,500 คน ซึ่งจะเริ่มทำการฝึกอบรมในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่ฝ่ายบริหารงานสรั่งเรือ บริษัท จัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ (JBT) คุณบัณฑูรย์ 0818373255 หรือ Email: banthoonxxx@gmail.com

นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของได้ที่ https://www.scglogistics.co.th / หรือ Facebook: scg logistics

Share this press