คูโบต้า และ เอสซีจี โลจิสติกส์ ร่วมมือส่งอะไหล่ถึงปลายทางในวันรุ่งขึ้น

กรุงเทพฯ : 31 สิงหาคม  2558 นายโอภาศ ธันวารชร (ที่ 3 จากขวา)  กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  และนายสยามรัฐ  สุทธานุกูล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด ในเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ร่วมลงนามในสัญญาให้บริการส่งอะไหล่ด่วนถึงปลายทางในวันรุ่งขึ้น เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าอะไหล่สยามคูโบต้าให้ทันการใช้งาน  โดยเอสซีจี โลจิสติกส์ได้เชื่อมต่อข้อมูลน้ำหนักสินค้าจากเครื่องชั่งเข้ากับออเดอร์ของลูกค้าปลายทางอัตโนมัติ ทำให้สามารถกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจด้านบริการหลังการขายและความพร้อมด้านอะไหล่ที่ครบครันให้กับเกษตรกร ด้วยโครงข่ายผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าที่ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

Share this press