อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ในยุคปัจจุบันที่โลกหมุนไปไว การเปลี่ยนแปลงรอบตัวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญและสร้างผลกระทบต่อทุกแง่มุมของการใช้ชีวิตของคนทั้งประเทศ ทำให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิควิธีการใหม่ๆ ทั้งในด้าน อุปกรณ์ไอที(Smart technology) และอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electric and Electronics (E&E)) รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ (smart device and accessories)  เพื่อนำมาใช้ประโยชน์อย่างไม่มีขีดจำกัดในทุกวงการ จนทำให้อุตสาหกรรมเหล่านี้มีทิศทางที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนอุปสงค์และอุปทาน (Supply and demand) ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคนี้ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการตอบที่รวดเร็วแข่งขันกับเวลา (Catch Me in Seconds) ความสะดวกสบาย (Convenience) และการเอาใจใส่ (Care)  ดังนั้นกระบวนการทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Solutions) ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการตอบสนองความต้องการเหล่านั้น เพื่อให้เกิดการสร้างความได้เปรียบ และเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจ

ด้วยประสบการอันยาวนานในธุรกิจโลจิสติกส์ของ เอสซีจี โลจิสติกส์ จึงสามารถเติมเต็มความความต้องการในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)  แบบต้นน้ำถึงปลายน้ำ (end-to-end supply chain) ผ่านการให้บริการที่มีศักยภาพดังต่อไปนี้

 1. การจัดส่งสินค้าภายในประเทศ (Local Delivery)
  1. การขนส่งสินค้าแบบเต็มเที่ยว (Full Truck Load Delivery) ด้วยการบริหารจัดการรถที่มีความหลากหลายเหมาะกับสภาพของสินค้าที่ต้องการให้จัดส่ง (Flexible & Scalable)
  2. การขนส่งสินค้าแบบรวมรวมเที่ยว (Consolidated Delivery) ที่สามารถจัดส่งได้ทั้งแบบภายในระยะเวลาที่กำหนด (Lead Time Nationwide Delivery) และ การจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าภายในวันถัดไป (Next Day Nationwide Delivery)
 1. การบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) แบบ Micro-Warehouse Management ที่สามารถเป็นได้มากว่าคลังสินค้า ด้วยกระบวนการการจัดการที่มีประสิทธิภาพดังต่อไปนี้
  1. การบริหารจัดการสินค้าขาเข้า (order receiving management)
  2. การบริหารการจัดเก็บสินค้า (stock management) ผ่านความหลากหลายของประเภทของการจัดเก็บที่เหมาะสมกับประเภทสินค้า
  3. การบริหารจัดการหยิบ และบรรจุสินค้า (pick and pack management)

นอกจากนี้ด้วยความเป็นเลิศของการบริหารจัดการ (operational excellence) เอสซีจี โลจิสติกส์  สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (value-added service) ต่าง ๆ อาทิ การถอด และประกอบชิ้นงาน, การซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้น และการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทั้งดีและสินค้าเอาประกัน เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการ และเพิ่มประสิทธิภาพของต้นทุนในห่วงโซ่อุปทานของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

การติดตามและพัฒนาการให้บริการหลังการให้บริการ (after sales logistics services) เนื่องจากตลาดของกลุ่มสินค้าอุปกรณ์ไอที และอิเล็กทรอนิกส์-เครื่องใช้ไฟฟ้า มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตลอดเวลา เอสซีจี โลจิสติกส์ จึงให้ความสำคัญการกับการพัฒนาการให้บริการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) ผ่าน Collaboration project ซึ่งถือได้ว่าเป็น commit ที่สำคัญของการให้บริการของเรา

quotation form

แบบสอบถามสำหรับให้ทีมงาน SCG Logistics สามารถให้ข้อมูล และ นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
Website :: https://www.scglogistics.co.th
Facebook :: scg logistics
line@ :: @scglofficial (มี @)
โทรศัพท์ :: 02-586-6777 (กด1)