“India Port” ท่าเรือสีเขียวแห่งแรกของโลก!

เมื่อ “Green Energy” ยังคงเป็นประเด็นที่นานาประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญอย่างมาก ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเช่นการประชุมระดับโลกอย่าง “United Nations Framework Convention on Climate Change (COP21 /CMP1 ครั้งที่ 21)” หรือที่รู้กันในชื่อ “Paris2015” ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 197 ประเทศ  เพื่อร่วมมือในข้อตกลงระหว่างประเทศเรื่องสภาพภูมิอากาศที่ทำให้เกิด “ภาวะโลกร้อน” เป็นข้อพิสูจน์อย่างดีถึงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

ในขณะเดียวกัน อินเดียประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของโลก มีภาษาพูดแปดร้อยภาษาโดยประมาณและมีอำนาจการซื้อขายทางเศรษฐกิจมากเป็นอันดับที่สี่ของโลก ได้ประกาศที่จะดำเนินการ “ท่าเรือสีเขียว” จำนวน 12 แห่ง โดยเป็นท่าเรือที่จะใช้พลังงานสะอาดอย่าง “พลังงานทดแทน (Renewable sources)” ซึ่งนั่นจะทำให้อินเดียเป็นประเทศแรกที่เปลียนการใช้พลังงานที่ท่าเรือด้วยพลังแสงอาทิตย์และพลังงานลม

รัฐบาลอินเดียจะดำเนินการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 200 เมกกะวัตต์ และสร้างโรงงานพลังงานลมภายในปี 2019 นี้  ซึ่งกว่า 75% ของพลังงานที่ใช้ที่ท่าเรือ จะเกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนที่เหลือจะเกิดจากพลังงานลม โดยเครื่องกำเนิดพลังงานลมจะถูกติดตั้งให้กับท่าเรือหลัก 3 ท่า ได้แก่ ท่าเรือ Kandal ท่าเรือ VO Chidambaranat และ ท่าเรือ Kamarajar ด้วยกำลังการผลิตพลังงานลมโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 70 เมกกะวัตต์ ซึ่งทั้งหมดทำให้สามารถผลิตพลังงานโดยรวมได้ถึง 500 เมกกะวัตต์ในแต่ละปี

โครงการพลังงานทดแทนดังกล่าวจะช่วยให้อินเดียสามารถลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้และนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบๆท่าเรือ (Green Environment) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอินเดียที่สนับสนุนเรื่องพลังงานทดแทน แม้ว่าการลงทุนในโครงการนี้จะใช้เงินลงทุนสูงราวๆ 77.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯก็ตาม หากโครงการนี้แล้วเสร็จ และดำเนินการได้ด้วยดี เราคงได้เห็นอีกหลายๆประเทศพร้อมที่จะลงทุนท่าเรือสีเขียว และต่อยอดไปถึง Green Supply Chain ได้อย่างแน่นอน และนั่นจะทำให้ภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นปัญหาในทุกวันนี้ บรรเทาลงได้บ้างเมื่อเราทุกคนช่วยกัน!

** ท่านสามารถ “Comment”(Log-in ก่อน) กด “Like” กด “Share” บทความนี้ไปที่ Facebook ได้เลย **

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงและรูปภาพจาก  economictimes.indiatimes.com, engadget.com, pexels.com

Share this post