ECO CYCLE ปั่นแล้วเก็บมิดชิดที่ใต้ดิน

ประเทศญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องการเป็นเมืองแห่งระเบียบวินัยและนวัตกรรมใหม่ ซึ่งหนึ่งในผลงานโบว์แดงล่าสุดคือการออกแบบที่จอดรถจักรยานใต้ดิน หรือ ECO CYCLE โดยแนวคิดของนวัตกรรมนี้เกิดขึ้นจากสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศและพื้นที่ที่จำกัด ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการจัดสรรที่จอดรถจักรยาน ซึ่งเป็นพาหนะที่ประชากรจำนวนมากใช้ในการเดินทาง 
 
ECO CYCLE เป็นที่จอดรถชั้นใต้ดินระบบอัตโนมัติ ใช้งานสะดวกรวดเร็ว เพียงนำรถจักรยานเข้าไปจอดไว้ในช่องจอด จากนั้นจะมีกลไกนำรถจักรยานเข้าไปจัดเก็บให้เอง และผู้ใช้บริการจะได้รับบัตรสำหรับนำมารับจักรยานคืน แม้ ECO CYCLE จะเปิดตัวได้ไม่นาน แต่ได้รับความสนใจจากคนญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อย  ขณะเดียวกันทำให้จำนวนจักรยานที่จอดไร้ระเบียบข้างถนนลดลง และมีแนวโน้มว่าคนญี่ปุ่นจะหันมาใช้จักรยานในการไปทำงานมากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องกังวลกับปัญหาที่จอดรถอีกต่อไป ซึ่งเป็น  ระบบจอดรถใต้ดินอัตโนมัติเคยได้รับการพัฒนาแล้วในยุโรป อย่างไรก็ตามด้วยค่าจอดรถที่ค่อนข้างสูง และขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี จึงทำให้ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร
 
 
เรียบเรียงโดย  BLOG.SCGLogistics
อ้างอิงจาก  http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=15&cno=7820
Share this post