พฤติกรรมลูกค้าเป็นอย่างไร หลังเจอ Covid-19 เป็นเวลานาน

Covid-19 ได้สร้างผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำธุรกิจอย่างมาก การระบาดแต่ละครั้งก็มีความรุนแรงและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน ซึ่งประเทศไทยของเรานั้น อยู่ในระยะการแพร่ระบาดระลอกที่ 4 แล้ว แล้วพฤติกรรมของผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปอย่างไร ธุรกิจต้องรับมืออย่างไร ?

เห็นได้ชัดว่าคนไทยยังคงมีพฤติกรรมระมัดระวังในการใช้จ่ายอยู่ กระทบต่อธุรกิจในหลาย ๆ อุตสาหกรรม โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่า  “COVID-19 ระลอกที่ 4 กับ การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์และทัศนคติที่ส่งผลกระทบต่อตลาด เศรษฐกิจ และสังคม พร้อมปัจจัยเพื่อการปรับตัวและวางแนวทางให้กับภาคธุรกิจและภาครัฐ” จัดทำโดยบริษัทวิจัยการตลาด อิปซอสส์ ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค 6 ประเทศในภูมิภาค SEA รวม 3,000 คน พบว่า

  1. คนไทย มีความกังวลเกี่ยวกับสถานะการเงินของตนเอง สูงกว่าในระดับภูมิภาค มีเพียง 64% ที่มองว่าสถานะการเงินตนเองอยู่ในระดับดีหรือปานกลาง ในขณะที่ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 76%
  2. พฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทย เลือกจ่ายเงินเฉพาะสินค้าที่มีความจำเป็น
  3. สินค้าที่มีมูลค่าสูงอย่าง รถยนต์ บ้าน ยังเป็นสินค้าที่คนไทยเลือกชะลอการใช้จ่าย

สินค้ากลุ่มไหนที่ คนไทย ซื้อมากขึ้น

  1. 3 อันดับแรกที่คนไทยซื้อมากขึ้น คือ วัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารที่บ้าน (52%), ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (41%), ของใช้ส่วนตัว (27%)
  2. เมื่อถามว่า จะตัดสินใจซื้อสินค้ารุ่นใหม่หรือแบรนด์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นประจำหรือไม่ พบว่ามีค่าเฉลี่ยเพียง 32% ดังนั้น ช่วงนี้อาจยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมหากแบรนด์จะเปิดตัวอะไรใหม่ ๆ
  3. ส่วนสินค้า 3 อันดับแรก ที่คนไทยตอบว่าไม่ซื้อเลย คือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (20%), วิดีโอเกมส์ (16%), ของเล่น (14%)

จากผลสำรวจจะเห็นได้ว่าสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG Goods) อยู่ในกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่มีการซื้อที่มากขึ้น ยอดขายมากกว่าครึ่งของสินค้ากลุ่ม FMCG ในเอเชียเป็นยอดขายที่มาจากแบรนด์ภายในประเทศหรือภูมิภาค เนื่องจากสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นมีคุณภาพและความสดใหม่มากกว่าการนำเข้า สามารถตอบโจทย์ความกังวลด้านการเงินในช่วงที่ผู้บริโภคหลายคนยังคงระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยอยู่ได้

กระบวนการโลจิสติกส์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ ในสถานการณ์โควิด

เมื่อผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับกระบวนการโลจิสติกส์มากขึ้น เพราะการรับของหรือสินค้าจากคนอื่น ต้องมั่นใจว่าบุคคลนั้นปลอดภัย เช่น การตรวจ PRC/ATK ของพนักงานขนส่ง ก่อนเข้ารับและส่งสินค้า ในขณะเดียวกันก็ยังคงต้องรักษามาตรฐานในการขนส่งที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ไว้ด้วย ไม่ว่าจะเรื่องการขนส่งตรงเวลา การส่งสินค้าถูกต้อง ครบถ้วน หรือแม้แต่เอกสารส่งกลับ ทุกกระบวนการต้องสามารถติดตามได้ เป็นต้น

ตัวช่วยด้านโลจิสติกส์สำหรับผู้ประกอบการ

เพื่อเป็นการขยายตลาดทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียนให้ดียิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ที่จะเข้ามาช่วยจัดการกระบวนการในด้านการขนส่งสินค้า และ การบริหารคลังสินค้าที่มีความละเอียดกว่าเมื่อก่อนมาก โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG Goods) ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงกว่ากลุ่มสินค้าอื่น

SCG Logistics เราพร้อมให้บริการคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า รวมถึงเราสามารถให้บริการ Fulfillment สินค้าได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ มั่นใจได้ว่าบริการจากเราจะช่วยอำนวยความสะดวก ลดต้นทุน (โดยเฉพาะต้นทุนคงที่อย่างค่าเช่าคลังสินค้าและ ค่าแรงงาน) นอกจากนี้พนักงานของเราทุกคนยังปฏิบัติตามกฎระเบียบในการขนส่งสินค้าในช่วงโควิดอย่างเคร่งครัด ลูกค้าสามารถตรวจสอบทั้งสถานะของสินค้า สถานะของผู้ขนส่งสินค้าได้ทันที และผู้ประกอบการมั่นใจได้เลยว่า สินค้าของคุณจะถูกส่งถึงลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัย

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค หรือ สินค้าอื่น ๆ ติดต่อได้ที่นี่

อ้างอิงเนื้อหาและรูปภาพจาก : SCGLogistics, marketingoops.com, บริษัท อิปซอสส์ (ประเทศไทย) จำกัด, Freepik.com

Share this post