8 ก้าวสู่การรีไซเคิลที่ประสบความสำเร็จขององค์กร

______________________________

การรีไซเคิลนอกจากจะดีต่อโลกแล้วยังช่วยให้องค์กรประหยัดได้อีกด้วย แต่การจะทำให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยจะต้องทำอย่างไร

______________________________

1. จัดให้มีการตรวจ Audit เรื่องการจัดการของเสีย

การมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาคอยตรวจสอบจะทำให้เราจัดการของเสียได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเฉพาะองค์กรที่มีของเสียที่ต้องจัดการเป็นพิเศษ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญนี้ก็อาจเป็นบุคคลภายนอกหรือทีมงานที่มีความรู้ภายในก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดและงบประมาณของแต่ละองค์กร

2. Optimize ตารางเข้ารับของเสีย

การหาจุดที่เหมาะสมของการเข้ารับของเสียของผู้รับซื้อจะช่วยให้ประหยัดต้นทุนได้ พิจารณาจากความสามารถในการเก็บของเสียขององค์กร หาผู้ซื้อที่เหมาะสม จะช่วยทำให้การกำจัดของเสียมีต้นทุนที่น้อยลง

3. จัดการที่จัดเก็บของเสียให้เหมาะสม

จัดหาที่กองเก็บที่เพียงพอต่อปริมาณของเสีย สถานที่จัดเก็บต้องเหมาะสมกับประเภทของเสียและปริมาณ และอย่าลืมพิจารณาเรื่องระยะทางที่เหมาะสมสำหรับการจัดวาง เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้ทิ้งของเสียในจุดที่กำหนด กรณีของเสียที่สามารถขายได้อาจต้องพิจารณาเรื่องการป้องกันการขโมย

4. ติดป้ายที่เข้าใจง่าย

จัดให้มีป้ายบ่งชี้ที่เข้าใจง่าย อาจใช้สีหรือสัญลักษณ์ที่คนในท้องถิ่นเข้าใจกันดี ในบางเมืองจะมีการกำหนดสีและสัญลักษณ์เรื่องการรีไซเคิลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งเมือง จากการสำรวจของมหาวิทยาลัยโตรอนโตพบว่าการใช้สัญลักษณ์และรูปภาพช่วยให้การรีไซเคิลเพิ่มขึ้นถึง 163% เมื่อเทียบกับการติดป้ายที่เป็นตัวอักษรอย่างเดียว

5. สร้างวัฒนธรรม

วัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร การสร้างจะต้องเป็นแบบ Top down โดยผู้บริหารระดับสูงจะต้องริเริ่มก่อน นอกจากนี้ในการเริ่มสร้างโปรแกรมรีไซเคิลนี้จะต้องให้ทุกส่วนในองค์กรมีส่วนร่วมโดยเฉพาะผู้ที่อยู่หน้างานที่เป็นผู้ที่ทราบข้อเท็จจริงที่สุดและยังช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมอีกด้วย

6. ตั้งเป้าหมายที่สามารถเป็นจริงได้

เป้าหมายที่สามารถทำได้จริงจะช่วยให้ทีมมีแรงจูงใจในการทำ ผู้เชี่ยวชาญที่มา Audit อาจจะให้คำแนะนำที่ควรทำตามมากมายหลายข้อ แต่ให้เริ่มจากสิ่งที่เป็นไปได้และค่อยๆขยายไป สิ่งที่สำคัญคือการอัพเดทผลว่าตอนนี้องค์กรเราอยู่ในจุดใดแล้ว

7. การสื่อสารเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ

ไม่ว่าองค์กรเราจะเริ่มโปรแกรมรีไซเคิลนานแค่ไหน แต่การย้ำเตือนให้ทุกคนรู้ว่าการจัดการของเสียต้องทำอย่างไรก็เป็นสิ่งจำเป็นอยู่ดี การอัพเดทผลในการประชุมรายเดือนหรือการจัดการแข่งขันภายในก็เป็นสิ่งที่ควรทำ สิ่งที่เราควรสื่อสารอยู่เป็นประจำคือ

  • จุดทิ้งของเสีย
  • ของเสียแบบไหนต้องทิ้งที่ไหน ควรทำเป็นรูปภาพให้เข้าใจง่าย
  • อัตราการเปลี่ยนของเสียเป็นสิ่งอื่น เช่น เงิน ซึ่งจะช่วยให้เกิดแรงจูงใจได้ง่ายขึ้น
  • Feedback อื่นๆ เช่น ผลการประเมิน  เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าความพยายามของทุกคนได้ส่งผลอย่างไรบ้าง

8. ให้ความรู้กับคนในองค์กร

ก่อนจะเริ่มต้นโปรแกรมรีไซเคิลควรมีการให้ความรู้คนในองค์กรก่อนให้เข้าใจถึงวิธีการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพ ให้ระดับผู้จัดการได้สร้างระบบการสื่อสารและอัพเดทโปรแกรมและให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนา

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงและรูปภาพจาก environmentalleader.com, pixabay.com

Share this post