5 ทักษะสำคัญของการทำโลจิสติกส์

____________________________________________________

In Brief

การบริหารโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีความซื่อสัตย์เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางธุรกิจ ให้ความสำคัญกับคุณภาพ หมั่นพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน และ การให้บริการอย่างสม่ำเสมอ โดยผสานเอาเทคโนโลยี และ เครื่องมือต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่สำคัญโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจะต้องปรับตัว และ เรียนรู้    สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง อย่าคิดว่าตนเองมีประสบการณ์มามาก เก่งแล้ว ไม่ต้องหาความรู้เพิ่มเติม

___________________________________________________

อย่างที่รู้กันว่า โลกสมัยนี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรืออาจพูดได้ว่าล้ำสมัยเลยเสียด้วย ซึ่งแน่นอนว่า อีกไม่นาน เครื่องจักร หรือ หุ่นยนต์ จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานของมนุษย์เราอย่างมาก นั่นหมายความว่า มนุษย์จะกลายเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสั่งการ กำหนด หรือ วางกลยุทธ์ ในการบริหาร ซึ่งในบทความนี้ จะขอกล่าวถึงทักษะด้าน Logistics ที่สำคัญที่จะช่วยบริหารงานด้าน Logistics ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

     1. ความซื่อสัตย์ สุจริต
   
ในที่นี้จะหมายถึง การที่พนักงาน หรือ ลูกจ้าง สามารถแสดงความคิดเห็นของเขาได้อย่างเปิดเผย และ ตรงไปตรงมา เมื่อใดที่เขาพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะดูไม่ใช่อะไรที่ซับซ้อน แต่ทุกวันนี้ ตัวแปรที่สำคัญ และ ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจด้านธุรกิจ คือ การให้ความสำคัญแต่กับผลกำไร หรือ การทำให้ธุรกิจเป็นผู้นำตลาด แต่ในโลกของโลจิสติกส์ มักจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก การละเลยในความซื่อสัตย์ ในครั้งแรก ๆ อาจจะไม่ถูกสังเกตเห็น แต่ในระยะยาว มันสามารถนำไปสู่ความขัดแย้งกับคู่ธุรกิจ ลูกค้า หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้ เพราะรายงานต่าง ๆ ที่ออกมา มักจะถูกแต่งเติม ไม่เป็นความจริงทั้งหมด จนสุดท้ายก็จะถูกจับได้ และ บริษัทเองก็จะเสื่อมเสียในระยะยาวอีกด้วย ฉะนั้น ความซื่อสัตย์สุจริตนี่แหละ ที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญไม่ใช่เน้นแต่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว

     2. การให้ความสำคัญกับคุณภาพ
    คุณภาพ คือกุญแจไปสู่ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเราควรนำเอาหลักการ Six Sigma เข้ามาใช้ในองค์กร เพราะจะทำให้เราสามารถระบุปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อลูกค้าของเรา ลดข้อผิดพลาด และ ของเสียต่าง ๆ ได้ โดยใช้วิธีการ และ เครื่องมือทางสถิติ เข้ามาช่วย นอกจากนี้ เรายังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ วางกลยุทธ์ขององค์กร และ ทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     3. การปรับปรุงกระบวนการทำงาน    
    การปรับปรุงกระบวนการทำงาน เป็นทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ ด้วยแนวคิดว่าเวลาในการจัดส่งสินค้า สามารถทำให้น้อยลงได้เสมอ เพื่อให้ธุรกิจพัฒนา และ เติบโตต่อไปได้ ซึ่งหัวหน้างานต้องสามารถมองเห็นภาพ และ เข้าใจกระบวนการทำงานต่าง ๆ ขององค์กร จนสามารถระบุจุดอ่อนของกระบวนการงานต่าง ๆ ได้ ซึ่งหลังจากที่เราทราบจุดอ่อนแล้ว ก็จะต้องหาวิธีการ ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานนั้น ๆ ซึ่งในปัจจุบัน มีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยเราในการวิเคราะห์ปัญหา และ วิธีการแก้ไขปัญหานั้น โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนากระบวนการทำงานแบบ Bottom Up เป็นหลัก

     4. ความเข้าใจด้าน IT 
  ในปัจจุบันทุก ๆ อาชีพ ควรจะมีความรู้พื้นฐานด้าน IT  ยิ่งตอนนี้ เรากำลังจะเข้าไปสู่ยุคของดิจิตอล การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมทำให้เราสามารถทำงานได้ง่าย และ รวดเร็วขึ้น โดยเราสามารถนำเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมมาใช้วิเคราะห์ผ่านระบบ IT เพื่อดูประสิทธิภาพของการทำ logistics รวมถึงทราบจุดคอขวดต่าง ๆ ที่เราสามารถเข้าไปพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีกด้วย

     5. หมั่นเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
    การหมั่นเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงแต่หาความรู้ หรือ วิธีการใหม่ ๆ ในการทำงานเท่านั้น แต่ควรรับฟังฟีดแบคจากทั้งลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และ ผู้บังคับบัญชา เพราะบางครั้งการประเมินตนเองอาจไม่เพียงพอ ซึ่งแน่นอนว่า การรับฟังฟีดแบคจากผู้อื่น อาจจะสร้างความไม่พอใจให้เรา ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ หากมีใครพูดถึงข้อเสียของเรา เราก็ย่อมไม่พอใจ แต่ไม่มีใครมีภูมิคุ้มกันตั้งแต่เกิด คนฉลาดเท่านั้นที่จะเปลี่ยนเอาคำติชมทั้งหลาย มาปรับปรุงตนเอง พัฒนาตนเองให้เปนคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีเหตุผล หมั่นหาข้อมูลใหม่ ๆ ในงานของตัวเองอยู่เสมอ ซึ่งท้ายสุดแล้วจะส่งผลให้การตัดสินใจต่าง ๆ ของเขามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

** ท่านสามารถ “Comment”(Log-in ก่อน) กด “Like” กด “Share” บทความนี้ไปที่ Facebook ได้เลย ***

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงและรูปภาพจาก pexels.com, cerasis.com

Share this post