วิธีเก็บและจัดการสินค้าอันตรายแบบใหม่ ปลอดภัยกว่าเดิม

How to store and deliver dangerous goods

หลาย ๆ คนคงจำภาพที่น่าตกใจ จากเหตุระเบิดที่ท่าเรือเบรุตได้ การระเบิดจากผลิตภัณฑ์เคมี หรือ สินค้าอันตราย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน และ บาดเจ็บอีกหลายพันคน มูลค่าความเสียหายหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ

แต่เราสามารถปรับปรุงความปลอดภัยและสร้างความตระหนักถึงการจัดเก็บสินค้าอันตรายได้มากขึ้น ซึ่งได้รับการรับรองจาก IMO และ EU อีกด้วย

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะจัดทำ White Paper ภายในหนึ่งปีที่เกิดเหตุการณ์เบรุต อุตสาหกรรมสี่แห่งจึงได้ร่วมงานกัน ขณะนี้กลุ่มสมาคมอุตสาหกรรมรวมถึง WSC ได้ร่างเอกสาร White Paper เกี่ยวกับการจัดการสินค้าอันตราย แม้ว่าจะมีกฎหมายมากมายเกี่ยวกับการจัดการสินค้าอันตรายในทะเลและสำหรับการขนส่งทางบก แต่ก็ยังมีความจำเป็นต้องออกกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง การจัดการ และการเก็บรักษาสินค้า เช่น สารเคมี วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟในท่าเรือ ท่าเทียบเรือ และ คลังสินค้าด้วย

ถึงแม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเบรุตนั้น เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่มีหลายคนให้ความสนใจที่สุดในรอบทศวรรษที่ผ่านมา แต่จริง ๆ แล้ว มีเหตุการณ์เล็กๆ น้อยๆ เกิดขึ้นทุก ๆ ปีทั่วโลก

ในการแนะนำ white paper ทั้ง Uffe V Ernst-Frederiksen และ Ken Rohlmann จาก International Vessel Operators Dangerous Goods Association (IVODGA) เน้นว่า

“การจัดเก็บสินค้าอันตรายในคลังหรือในอาคารไม่ว่าจะระยะสั้น หรือ ระยะยาว จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ การกำกับดูแล และ การตรวจสอบสถานะอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เหตุการณ์ทีเกิดในเบรุตได้รับความสนใจ ได้รับการรายงานอย่างมาก แต่จริง ๆ แล้วมีเหตุการณ์อื่น ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั่วโลก แต่กลับไม่ได้รับความสนใจเช่นเดียวกัน แต่เหตุการณ์เหล่านั้นก็สามารถก่อให้เกิดความเสียหายครั้งใหญ่ได้ ปัจจุบันมีแต่ข้อบังคับระหว่างประเทศ ภายในประเทศ และ ระดับท้องถิ่นเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตราย แต่ยังไม่มีการออกข้อบังคับเกี่ยวกับคลังสินค้า ”

Uffe V Ernst-Frederiksen และ Ken Rohlmann จาก International Vessel Operators Dangerous Goods Association (IVODGA)

ประกอบกับ Checklist 14 หน้า ที่มาพร้อมกับ Whitepaper ที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยค ใช้งานได้จริง สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในการจัดเก็บ และ Consolidate สินค้าอันตราย โดยใน checklist จะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การรักษาความปลอดภัยในสถานที่จัดเก็บสินค้า การฝึกอบรมบุคลากร การรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือ ระบบรักษาความปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น รายงานล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการโจรกรรมจากคลังสินค้าคิดเป็นเกือบหนึ่งในสี่ของการโจรกรรมสินค้าทั่วโลกในปี 2020

โดย Checklist ไม่เพียงแต่จะช่วยลดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้ แต่ยังเป็นตัวช่วยให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานที่ปลอดภัยขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน สร้างความตระหนักเกี่ยวกับคลังสินค้าอันตรายมากขึ้น ไม่ใช่แค่การขนส่งอย่างเดียว

นอกจากการให้คำแนะนำและคำแนะนำด้านความปลอดภัยของสินค้าอันตรายแล้ว White paper และ Checklist ยังช่วยในการควบคุมผลอาจเกิดขึ้นตามมาในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอีกด้วย

อ่าน white paper และ checklist คลิก

อ้างอิงรูปภาพและบทความจาก : maersk.com, ICHCA – International Cargo Handling Coordination Association, The International Vessel Operators Dangerous Goods Association (IVODGA), NCB Group, World Shipping Council (WSC)

Share this post