ให้การขนส่งปลอดภัยยิ่งกว่าด้วยระบบ Telematics Solution

เพราะความปลอดภัยในการเดินทางเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะระบบโลจิสติกส์ ที่ในปัจจุบันนี้มีโซลูชั่นมากมายที่เข้ามาตอบโจทย์การทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะระบบ Telematics Solution ซึ่งมีระบบอัจฉริยะที่ช่วยตรวจจับและแจ้งเตือนความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเส้นทาง พร้อมบันทึกภาพเหตุการณ์และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการขับขี่ให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Telematics Solution คืออะไร - SCG Logistics

Telematics Solution คืออะไร

ระบบ Telematics Solution คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคู่กับการขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Door Sensor, Temperature Sensor ไปจนถึงกล้อง AI ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในทุกเที่ยวการขนส่งสินค้า ซึ่งในการนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้งานนั้น ยังจะทำให้สามารถตรวจจับและแจ้งเตือนความเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุตลอดเส้นทางได้ อีกทั้งยังจะมีการบันทึกภาพเหตุการณ์ เพื่อเป็นข้อมูลและนำไปใช้สู่การวิเคราะห์และพัฒนาด้านการขับขี่ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยยกระดับมาตรฐานให้กับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ลดต้นทุนค่าขนส่ง และลดการสูญเสียเชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็น

นอกจากนี้ Frost & Sullivan ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจ ยังได้เปิดเผยว่า ระบบ Telematics นั้นถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2019 มีการเติบโตด้านธุรกิจเพิ่มขึ้น 10% หรือประมาณ 26.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนในปี 2020 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 29.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าในปี 2025 จะอยู่ที่ 17.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าระบบ Telematics นั้นเป็นเครื่องมือที่จะเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรและการทำงานได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุน และเพิ่มการทำงานได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

อุปกรณ์มีอะไรบ้าง

อุปกรณ์ Telematics Solution นั้น จะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น

  • ชุดกล้องติดหน้ารถบรรทุกและรถยนต์ที่มี AI ทั้งกล้อง ADAS และกล้อง DMS ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจจับและแจ้งเตือนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นด้านนอกรถและพฤติกรรมของผู้ขับขี่
  • กล้องบันทึกภาพภายในห้องโดยสาร
  • ลำโพงสื่อสาร
  • เครื่องอ่านใบขับขี่
  • GPS
  • ชุดอุปกรณ์พื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด

ฟีเจอร์ของ Telematics

Fuel Consumption Monitoring

ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวางแผนและคาดการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ การตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน การคำนวณการใช้เชื้อเพลิงใหม่ การคาดการณ์วันซ่อมบำรุง ซึ่ง Fuel Consumption Monitoring ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงทั้งหมดของต้นทุนเชื้อเพลิงสำหรับรถในฟลีท ช่วยตรวจสอบการทำงานและการคาดการณ์การซ่อมบำรุงรถยนต์โดยไม่ต้องกังวลว่ารถจะเสียกลางทาง

ความปลอดภัยในการขนส่ง

เนื่องจากระบบ Telematics มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมความปลอดภัยในการขนส่ง ป้องกันอุบัติเหตุ และลดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองจากการขับรถที่ไม่ปลอดภัยและไม่ถูกวิธี ผ่านการติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้ง ระบบ ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) และ DMS (Driver Monitoring System) ที่ช่วยในการแจ้งเตือนความเร็ว แจ้งเตือนการเปลี่ยนเลนกะทันหันโดยไม่ตั้งใจ ระบบเตือนการปะทะรถคันหน้า เป็นต้น ระบบ Fatigue Monitoring System ที่ช่วยตรวจสอบความเหนื่อยล้าบนใบหน้าของผู้ขับขี่ เพื่อป้องกันความเสี่ยง อย่างเช่น การหลับใน  หรือการละสายตาออกจากการขับขี่ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

Telematics สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดตามรถ การใช้ประโยชน์เชิงลึกด้านต่าง ๆ ทั้งระยะการวิ่ง ค่าเชื้อเพลิง รอบเครื่องยนต์ พฤติกรรมในการขับขี่ เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานและพฤติกรรมของคนขับ เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงปัญหาและสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุดมากที่สุด

ระบบ telematics solution - scg logistics

นำ Data เข้ามาใช้ ช่วยในการทำงานได้อย่างไรบ้าง

Telematics สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดตามรถ การใช้ประโยชน์เชิงลึกด้านต่าง ๆ ทั้งระยะการวิ่ง ค่าเชื้อเพลิง รอบเครื่องยนต์ พฤติกรรมในการขับขี่ เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานและพฤติกรรมของคนขับ เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงปัญหาและสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุดมากที่สุด

ช่วยติดตามสถานะรถและประเมินความเสี่ยงได้แบบเรียลไทม์

เมื่อ Telematics Solution เป็นการนำอุปกรณ์เข้ามาติดตั้งที่รถ และนำ Data Platform เข้ามาใช้งาน จะช่วยในการติดตามสถานะของรถและประเมินความเสี่ยงได้แบบเรียลไทม์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลและวางแผนเส้นทางการจัดส่งสินค้าและการเดินรถผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการรวบรวมเอาไว้ เพื่อให้ขับขี่ไปในเส้นทางที่ดีที่สุดต่อการขนส่ง ช่วยให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลา ป้องกันการทุจริตของพนักงานในเรื่องของเวลาการทำงาน ประหยัดค่าเชื้อเพลิง สามารถค้นหาตำแหน่งรถยนต์ได้ ในกรณีที่ถูกโจรกรรม และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเพื่อนำไปวิเคราะห์ นำเสนอ และวางแผนการทำงานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการขับขี่

Telematics Solution จะช่วยเสริมความปลอดภัยได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยกล้อง MDVR กล้องติดหน้ารถบรรทุกที่มาพร้อมกับระบบ ADAS และ DMS เพื่อประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งความเร็ว ระยะรถ การเปลี่ยนเลน ความเหนื่อยล้า ไปจนถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ โดยที่ Telematics Solution ของ SCG Logistics นั้น มาพร้อมกับอัลกอริทึมที่เข้ามาช่วยประเมินความเสี่ยงของรถยนต์แต่ละคันได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทีมสามารถติดตามรถ และทราบได้ว่า รถขนส่งคันไหนมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 

พัฒนาระบบการขับขี่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากการติดตามรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแบบเรียลไทม์แล้ว ยังมาพร้อมกับระบบ ADAS และ DMS ที่ทำหน้าที่ในการบันทึกเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีการแจ้งเตือน และสามารถอัปโหลดขึ้นบน Data Platform ได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องกังวลว่าคลิปจะหายไปด้วย 

SCG Logistics เรามาพร้อมกับระบบ Telematics Solution ที่ตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานกับรถขนส่งของคุณ โดยไม่กระทบกับการทำงานของเครื่องยนต์ พร้อมให้บริการติดตั้งและซ่อมบำรุงดูแลตลอดระยะเวลาสัญญาการใช้บริการ 48 เดือน หากคุณสนใจในบริการ Telematics Solution ของเราสามารถติดต่อเราเพิ่มเติม เพื่อขอรับข้อมูลและบริการที่ดีที่สุด

อ้างอิงรูปภาพ และ บทความจาก : SCG Logistics, marketingoops.com, frost.com, techsauce.co, jv-technoton.com

Share this post