โอกาสและความท้าทายของสินค้าอุปโภคบริโภคในภูมิภาคอาเซียน

ในบรรดาสินค้าทั้งหมดในตลาด สินค้ากลุ่ม Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) หรือสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นกลุ่มที่มีการหมุนเวียนและเจริญเติบโตสูงมาก เพราะถึงแม้เศรษฐกิจจะซบเซาแค่ไหน แต่คนยังคงต้องกินต้องใช้ จึงเห็นได้ว่า ถึงแม้ตลาดสินค้า FMCG ในปี 2563 จะมีอัตราการเติบโตที่ลดลงหรือค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับปีก่อน ๆ แต่เมื่อหลายประเทศเริ่มมีแนวทางในการรับมือกับโรคระบาด กำลังซื้อของผู้บริโภคก็จะค่อย ๆ กลับมา และทำให้ภาคธุรกิจเริ่มทยอยฟื้นตัวได้อย่างแน่นอน 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตของตลาด FMCG สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของแบรนด์ใหญ่ ๆ ทั้งยังมีทรัพยากรมากมายรองรับผู้ประกอบการในท้องถิ่น ในบทความนี้ SCG Logistics จะพาไปท่องโลกของการประกอบธุรกิจและขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเรากันว่ามีโอกาส ความท้าทาย และตัวช่วยบริการนำเข้า – ส่งออกอะไรบ้าง ที่จะคอยสนับสนุนการประกอบธุรกิจในแถบนี้

โลจิสติกส์สินค้าอุปโภคบริโภคใน ASEAN - SCG Logistics

สินค้ากลุ่ม FMCG ในภูมิภาคอาเซียน โอกาสที่จะเติบโต

ผู้ประกอบการไทยที่ทำธุรกิจสินค้า FMCG มีโอกาสมากแค่ไหน? ต้องบอกก่อนว่า สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นมากในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนเลยก็คือ “ร้านสะดวกซื้อ” ทั้งร้านที่เปิดเองโดยคนในชุมชนและร้านในเครือบริษัทใหญ่ เพื่อตอบโจทย์วัฒนธรรมการซื้อสินค้าใกล้บ้าน หยิบจับและจ่ายได้ทันทีเมื่อต้องการ ดังนั้น สินค้าอุปโภคบริโภคจึงมีโอกาสขยายตัวและเติบโตในตลาดอยู่เสมอ หากแบรนด์แข็งแกร่งมากพอและเข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 

และด้วยความที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์บวกกับทรัพยากรมากมายที่เอื้อต่อการผลิตสินค้า อีกทั้งธุรกิจค้าปลีกในไทยกำลังเติบโตและขยายตลาดไปสู่ประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน ไทยจึงมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค มีช่องทางในการส่งออกสินค้าสู่ตลาดทั้งในประเทศและนอกประเทศ

นอกจากนี้ ความนิยมของผู้บริโภคก็ยังเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราเล็งเห็นว่า สินค้าจากผู้ผลิตภายในประเทศจะมีศักยภาพในการสร้างยอดขายภายในภูมิภาคของเราเอง จากผลสำรวจของ NielsenIQ เมื่อปีที่ผ่านมา ยอดขายมากกว่าครึ่งของสินค้า FMCG ในเอเชียเป็นยอดจากแบรนด์ภายในประเทศหรือภูมิภาค เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้านำเข้าแล้ว สินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นจะมีคุณภาพและความสดใหม่ รวมถึงมีราคาที่คุ้มค่ากว่า สามารถซัพพอร์ตธุรกิจในบ้านของตัวเอง และยังตอบโจทย์ปัจจัยด้านการเงินในช่วงที่ผู้บริโภคหลายคนต้องการความคุ้มค่าในการจับจ่าย

กระบวนการโลจิสติกส์ในภูมิภาค อีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องเผชิญ

ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการหลายคน จะมองเห็นโอกาสในการเติบโตของสินค้าอุปโภคบริโภคในภูมิภาคอาเซียน แต่ก็ต้องยอมรับว่า เงื่อนไขและปัจจัยด้านการขนส่งนั้นยังเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเช่นกัน เพราะในแต่ละประเทศ อยู่ภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน รวมถึงยังมีกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่จะสร้างความท้าทายให้คุณต้องเตรียมพร้อมรับมือด้วย

ข้อกำหนดเฉพาะในแต่ละประเทศ

ถนน ปั๊มน้ำมัน จุดพักรถ หรือโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเอื้อให้กระบวนการทางโลจิสติกส์ราบรื่นตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทาง อย่างไรก็ตาม หลายประเทศยังไม่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานมากพอ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นถนนบางสายที่ยังไม่รองรับการบรรทุกสินค้าน้ำหนักมาก สถานีบริการน้ำมันระหว่างทางยังมีน้อยอยู่ เป็นต้น

สถานการณ์การขนส่งข้ามแดนช่วงโควิด-19

นอกจากนี้ ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ยังมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบบางอย่างในการขนส่งเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัย แม้ช่วงที่ผ่านมาจะมีการผ่อนปรนมาตรการลงมาบ้างแล้วเพื่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ แต่เมื่อมีการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ส่งผลให้การเดินทางและการปิดด่านแนวชายแดนกลับมาอยู่ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดอีกครั้ง แม้ในระยะสั้นอาจยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่หากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการขนส่งได้ เนื่องจากประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนมีความจำเป็นในการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศจีน

สำหรับมาตรการบางอย่างที่ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และพนักงานขนส่งยังคงต้องปฏิบัติตามเพื่อลดความเสี่ยง เช่น 

  • แต่ละประเทศมีการกำหนดจุดลงและเปลี่ยนถ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้านำเข้าทั่วไปที่ชัดเจน สินค้าบางอย่างไม่สามารถใช้รถของประเทศต้นทางขนส่งไปยังปลายทางได้
  • เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถขนส่งและตู้คอนเทนเนอร์ให้มากขึ้น
  • พนักงานขับรถต้องได้รับวัคซีนครบโดส สวมใส่หน้ากากอนามัย มีเอกสารและใบอนุญาตพร้อมให้ตรวจสอบตลอดเวลา รวมถึงทำบันทึกการเดินทางและอุณหภูมิของตัวเอง
  • มีการจำกัดจำนวนผู้ติดตามที่มากับพนักงานขับรถ ซึ่งต้องผ่านการฉีดวัคซีนครบโดสและตรวจคัดกรองตามมาตรการของแต่ละประเทศเช่นกัน

ทั้งนี้ รายละเอียดปลีกย่อยและข้อยกเว้นในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันออกไป และมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดอยู่เสมอ ซึ่งทางผู้ประกอบการควรหมั่นติดตามประกาศล่าสุด ทั้งมาตรการและการเปิด-ปิดด่านของประเทศปลายทางจากช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทวงพาณิชย์ หรือเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของแต่ละประเทศ หรือมอบหมายให้ผู้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศปฏิบัติตาม เพื่อเพิ่มความราบรื่นในการทำงาน

บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพื่อธุรกิจ FMCG - SCG Logistics

มองหาตัวช่วยและความร่วมมือที่ใช่

เพื่อลดอุปสรรคในการขยายตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคของคุณให้ไปไกลทั้งตลาดในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีศักยภาพในการเติบโต ผู้ประกอบการสามารถมองหาตัวช่วยด้านโลจิสติกส์ ที่จะเข้ามาจัดการกับรายละเอียดและพิธีการที่เต็มไปด้วยรายละเอียดมากมายได้ เช่น

  • บริการคลังสินค้าและยานพาหนะที่รองรับการจัดเก็บและขนส่งสินค้าในกลุ่ม FMCG ให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสม สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าได้ และสะอาดได้มาตรฐานตามข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าที่ประเทศปลายทางกำหนด โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
  • บริการ Cross-border หรือบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเปลี่ยนงานเอกสารและการขนส่งสินค้าข้ามแดนให้เป็นเรื่องง่าย ครอบคลุมทั้งพิธีการต่าง ๆ และวิธีการขนส่งที่เหมาะสม

เพื่อสนับสนุนโอกาสในการเติบโตของกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้ประกอบการในประเทศไทย ให้กระจายสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้นทั้งภายในประเทศและส่งไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน SCG Logistics มีบริการส่งออก – นำเข้า Import-Export Services Total Solution ช่วยบริหารจัดการ Supply Chain ให้รวดเร็วและแม่นยำทุกกิจกรรม ลดอุปสรรค พร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาด

อ้างอิงรูปภาพและบทความจาก : SCG Logistics, retailinasia.com, posttoday.com, gms-cbta.org, asean.org, .thaitruckcenter.com, logistics-manager.com, ditp.go.th, todayonline.com, gnews.apps.go.th

Share this post