เอาชนะอุปสรรคด้วย E-Logistics คำตอบของธุรกิจยุคดิจิทัล

หากธุรกิจของคุณมีสินค้าจำนวนมาก แต่ไม่สามารถบริหารคลังสินค้าให้ดีได้ อาจเกิดปัญหาเรื่องความไม่เป็นระบบระเบียบในคลังจนส่งผลกระทบเป็นโดมิโนไปยังการเช็กสต๊อกและการขนส่งได้ในภายหลัง โดยเฉพาะธุรกิจที่มีหลาย SKU ทำให้การจัดการสินค้าซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งแน่นอนว่า ย่อมส่งผลต่อความประทับใจของลูกค้าและทำให้คุณทำงานลำบากขึ้นอย่างแน่นอน ในยุคที่เทคโนโลยีและระบบต่าง ๆ ก้าวหน้าขึ้น ผู้ประกอบการจึงควรทำความเข้าใจกระบวนการโลจิสติกส์แบบดั้งเดิมและ E-Logistics ให้ดี รวมถึงเลือกใช้บริการให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

รู้จัก-E-Logistics-กับตัวช่วยบริการคลังสินค้าและการขนส่งครบวงจร-SCG-Logistics

Traditional Logistics VS. E-Logistics

โลจิสติกส์ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การจัดเก็บและขนส่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทางเท่านั้น แต่ยังมีความหมายรวมไปถึงการจัดการข้อมูลและทรัพยากรทั้งหมดในกระบวนการ ตลอดจนการบริหารจัดการสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ผ่านการจัดการด้านเวลาและสถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในขณะที่ E-Logistics เป็นการนำระบบเข้ามาช่วยในกระบวนการโลจิสติกส์แบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการจัดการคลังสินค้าและการขนส่งให้ได้มากที่สุด เช่น ระบบ WMS (Warehouse Management System) หรือระบบบริหารคลังสินค้า และ ระบบ TMS (Transportation Management System) หรือระบบจัดการการขนส่งสินค้า ที่เข้ามาช่วยจัดการเที่ยวรถ และเส้นทางการเดินรถให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งหากถามว่ากิจการของคุณจำเป็นต้องใช้ E-Logistics หรือไม่ นั่นก็ขึ้นอยู่กับนโยบายในการทำธุรกิจและการประเมินความคุ้มค่าของในแต่ละบริษัท 

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว เช่น บทบาทของ E-Marketplace และการนำระบบออนไลน์มาเชื่อมโยงบริการต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน หากต้องการให้ธุรกิจของคุณแข่งขันได้อย่างมั่นใจ การนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการโลจิสติกส์จึงเป็นเรื่องสำคัญและอาจกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของห่วงโซ่อุปทานได้ในอนาคต

สร้างความได้เปรียบในธุรกิจด้วย-E-Logistics-SCG-Logistics

ธุรกิจของคุณปรับตัวมาใช้ E-Logistics ได้อย่างไรบ้าง?

เนื่องจากกระบวนการโลจิสติกส์นั้นมีข้อมูลและกิจกรรมเกิดขึ้นจำนวนมาก การจัดการกับสินค้าแค่เพียงหนึ่งชิ้นอาจแบ่งขั้นตอนย่อยออกมาได้มากมายตั้งแต่การนำสินค้าไปเก็บในคลัง บันทึกเข้าระบบ รอคำสั่งซื้อ หยิบออกจากชั้นมาแพ็ค จัดส่งออกจากคลังไปยังศูนย์กระจายสินค้า และส่งไปยังลูกค้าอีกที ฯลฯ หากโรงงานหรือร้านค้าของคุณต้องการจัดการทุกขั้นตอนให้ราบรื่นท่ามกลางข้อมูลและสินค้าจำนวนมากขนาดนี้ การใช้บริการ E-Logistics คือคำตอบ 

  • จากเดิมที่คุณต้องปวดหัวกับสินค้าที่มีจำนวนมาก แถม SKU ยังมีหลากหลาย การบริหารคลังสินค้าให้เป็นระบบด้วยระบบจัดการคลังสินค้าหรือ WMS ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวช่วยเรื่อง E-Logistics ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ก็จะเข้ามาช่วยจัดการตั้งแต่การรับสินค้า จัดเก็บอย่างเป็นระบบ จ่ายสินค้าออก และลำเลียงสู่ขั้นตอนการขนส่ง ซึ่งทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างก็ได้รับประโยชน์จากความสะดวกสบายนี้โดยไม่ต้องลงทุนไปกับงานที่ไม่ถนัด
  • ไม่ต้องบันทึกสถานะสินค้าแบบ Manual ซึ่งเสี่ยงต่อความผิดพลาด อย่างการลืมบันทึก คีย์ข้อมูลผิด หรือมีจำนวนสินค้าเยอะเกินไปจนพนักงานทำงานไม่ทัน เพราะคุณสามารถใช้ระบบ E-Logistics มาช่วยจัดการสถานะทุกอย่างของสินค้าให้ถูกบันทึกเข้าระบบและติดตามได้ เปลี่ยนทุกอย่างมาอยู่ในสายตาคุณจนกว่าสินค้าจะถึงปลายทาง
  • สำหรับธุรกิจที่มีช่องทางการขายแบบ Omni-channel (มีช่องทางการขายหลายช่องทาง เช่น ร้านออฟไลน์และออนไลน์บน E-Marketplace หรือบนเว็บไซต์ของแบรนด์โดยตรง) สามารถใช้กระบวนการ E-Logistics ซึ่งมีการพัฒนาระบบคลังสินค้าออนไลน์มาเชื่อมต่อข้อมูลจากช่องทางต่าง ๆ ของร้านค้าได้อย่างง่ายดาย ธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดแบบออฟไลน์เยอะอยู่แล้วแต่ก้าวมาทำแบบออนไลน์จึงขายได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด
  • ส่วนธุรกิจที่มีการขนส่งสินค้าทางเรือหรือต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์ ระบบ E-Logistics ยังมีบทบาทมากมายในการมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับคุณ เช่น การจัดการสินค้าภายในเรือหรือการบริหารลานตู้คอนเทนเนอร์ให้คุ้มค่าและเอื้อต่อการขนส่งที่สุด ซึ่งเป็นระบบที่รวดเร็วและแม่นยำกว่าการจัดการด้วยวิธีดั้งเดิม
  • นอกจากนี้ ระบบ E-Logistics ที่ทันสมัย ยังเอื้อประโยชน์ให้คุณสามารถนำข้อมูลที่เกิดขึ้นในระหว่างกิจกรรมทางโลจิสติกส์มาใช้พัฒนาธุรกิจได้อีกด้วย เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรม ความต้องการ และเทรนด์ของลูกค้าเพื่อนำมาใช้จัดการกับต้นทุนและวางแผนการตลาด เป็นต้น

E-Logistics กับข้อได้เปรียบทางธุรกิจในยุคแข่งขันสูง

เรามาดูเหตุผลดี ๆ ว่าทำไมธุรกิจของคุณจึงควรหันมาใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับ E-Logistics เพื่อเพิ่มความได้เปรียบและรองรับการเติบโตในระยะยาวขององค์กรกันดีกว่า

  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน: ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็ว ผู้ที่ปรับตัวก่อนถึงจะมีโอกาสมากกว่า ระบบต่าง ๆ ของ E-Logistics เปรียบเสมือนเครื่องทุ่นแรงที่สามารถทำงานหลายอย่างแทนคุณและพนักงานจำนวนมากได้ 
  • รองรับจำนวนสินค้าและคำสั่งซื้อจำนวนมาก: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าระดับ SMEs หรือธุรกิจขนาดใหญ่ คุณสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้นโดยใช้แรงงานที่น้อยลง จึงประหยัดต้นทุน ลดค่าจ้าง และรับมือกับงานจำนวนมากได้เป็นอย่างดี ทั้งยังไม่ต้องประสบปัญหาสถานะและจำนวนสินค้าไม่ลิงก์กันจนนับสต๊อกผิดพลาดอีกต่อไป
  • เชื่อมต่อฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น ลดข้อจำกัดทางธุรกิจ: จากเดิมที่คุณอาจมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ในการจัดส่งและการเข้าถึงลูกค้านอกพื้นที่ของตัวเอง กระบวนการทาง E-Logistics ในปัจจุบันจะพาธุรกิจของคุณออกสู่โลกกว้าง สร้างช่องทางการขายได้มากขึ้นผ่านการจัดการด้านการขนส่งที่ครอบคลุมและเป็นระบบ
  • ติดตามสถานะได้ทุกขั้นตอน: หากพบความผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีและมีหลักฐานเสมอ เพราะมีการบันทึกสถานะไว้ในระบบ
  • เปลี่ยนโลจิสติกส์ให้เป็นเรื่อง Worry-free: สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งด้วยการที่คุณมีเวลาและทรัพยากรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือคิดแคมเปญเพิ่มยอดขายได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องกังวลเรื่องความเร็วและความผิดพลาด เพราะระบบต่าง ๆ จาก E-Logistics จะช่วยให้คุณทำงานง่ายขึ้น

นอกจากนี้ แม้ธุรกิจของคุณจะไม่ได้ขายผ่าน Online Marketplace ก็ยังได้รับประโยชน์จากการนำ E-Logistics มาใช้ และถึงแม้จะต้องลงทุนเรื่องระบบเพิ่มเติม แต่หากธุรกิจของคุณกำลังเติบโตและมีความพร้อม การลงทุนนี้ย่อมให้ผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงในระยะยาว เปรียบเสมือนการเริ่มวางรากฐานตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกและอุตสาหกรรมในอนาคต

หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจวางระบบบริหารคลังสินค้า หรือหาโซลูชันด้านการขนส่ง นำเข้า และส่งออกแบบครบวงจร SCG Logistics มาพร้อมกับระบบ E-Logistics อันทันสมัยอย่างระบบจัดการคลังสินค้าและอื่น ๆ อีกมากมาย สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบริการเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย

อ้างอิงรูปภาพ และ บทความจาก : SCG Logistics, thansettakij.com, thailandindustry.com

Share this post