เมืองใหม่ที่น่าจับตาบนเส้นทางสายไหม

“New Silk Road” หรือ “เส้นทางสายไหม” โครงการเส้นทางการค้าอภิมหาโปรเจคที่เชื่อมเมืองใหญ่ในทวีปเอเชียและทวีปยุโรปที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลจีน รัสเซียและสหภาพยุโรป (จากที่เคยนำเสนอในบทความเรื่อง “The Western Europe – Western China อภิมหาโปรเจค!! เส้นทางยุโรปสู่เอเชีย” เมื่อ กรกฎาคม 20, 2016 ที่ผ่านมา) ได้ทำให้เกิด “เมืองใหม่” ที่อยู่ในเส้นทางการค้าที่สำคัญและมีการพัฒนาทางด้านโลจิสติกส์ การผลิตและการค้าชายแดนระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  เรามาดูกันว่า มีเมืองไหนบ้างที่มีศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างทวีปในอนาคต

1. Lanzhou New Area, China

นครหลานโจวถือเป็นเมืองที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมแม่น้ำเหลือง และติดอันดับ 1 ใน 7 เมืองทางทหารที่ใหญ่ที่สุดของจีน โดยเมืองใหม่นี้อยู่ห่างจากใจกลางนครหลานโจวประมาณ 30 กิโลเมตร  เป็นเมืองระดับแรกที่ได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่ใหม่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ภูมิทัศน์ทั้งทะเลทรายและภูเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือที่แห้งแล้งของประเทศบนพื้นที่กว่า 800 ตารางกิโลเมตรถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของจีนที่สำคัญจนคาดการณ์ว่าจะกลายเป็น “เพชร” บนเส้นทางสายไหมเลยทีเดียว กว่าสิบพันล้านเหรียญสหรัฐที่ลงทุนไปกับเมืองใหม่ เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น ถนน ทางรถไฟ สนามบิน Logistics Hubและ “Free-trade zone” ที่ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นเมืองที่มีการผลิตสินค้าประเภทยานยนต์ เครื่องจักรกลและปิโตรเคมี ตลอดจนที่อยู่อาศัยสำหรับประชากรประมาณ 500,000 คนเมื่อโครงการนี้สำเร็จตามแผน และจะมีประชากรถึง 1ล้านคนในปี 2030 เลยทีเดียว

2. Horgos/ Khorgos

เขตเศรษฐกิจใหม่ “Horgos/ Khorgos” ศูนย์กลางการค้าและขนส่งที่เกิดขึ้นในทะเลทราย Series-Atyrau ตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่างประเทศจีน; ซึ่งเรียกว่า Horgos;  และประเทศคาซัคสถาน; ซึ่งเรียกว่า Khorgos; ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ เพราะโครงการนี้อยู่ห่างจากเมืองต่างๆหลายร้อยกิโลเมตรและยังไกลจากทะเลอย่างมาก ซึ่งจะสร้างทางเลือกใหม่ให้กับการค้าและการขนส่งระหว่างทวีป และเหมือนกับ Lanzhou, Horgos/Khorgos เคยเป็นเมืองการค้าที่สำคัญของเส้นทางสายไหมในอดีต เปรียบเสมือน “Hub” ที่ซึ่งผู้ค้าจากจีนและจากเอเชียกลางมาพบกัน แลกเปลี่ยนทำการค้าขายสินค้ากัน แต่เวลาผ่านไปการค้าขายจางหายตามความแห้งแล้งของเมืองจนกลายเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้ง

ทั้งจีนและคาซัคสถานได้ลงทุนในโครงการนี้อย่างมาก เพื่อที่จะให้กลับไปเป็น Hub ของการขนส่งระหว่างตลาดของจีน เอเชียกลาง เอเชียใต้และยุโรป โดยมีเส้นทางรถไฟของจีน-ยุโรปหลายสายและถนน Western Europe-Western China พาดผ่านเมืองด้วยที่จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นคือ รถไฟระหว่างประเทศจะผ่านเมืองในแต่ละสัปดาห์ ในขณะที่อุตสาหกรรมต่างๆจะเข้ามาดำเนินการสร้างโรงงานผลิตสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า เช่น Toyota HP DHL และแม้แต่ Alibaba เป็นต้น ทั้งนี้ Horgos ได้ถูกพัฒนาและลงทุนไปกว่า 3.25 ล้านเหรียญสหรัฐด้วยขนาดเมืองเกือบนครนิวยอร์คและคาดการณ์ว่าจะมีประชากรอาศัยอยู่ราวๆ 200,000 คน ในขณะที่ Khorgos ในคาซัคสถานจะเป็นท่าเรือที่จะมีประชากรอาศัยราวๆ 50,000 คน และทั้งสองที่จะเป็น “Free Trade zone” ที่ถูกขนานนามว่า “International Center for Boundary Cooperation”

3.Terespol municipality, Poland

ยุโรปก็มีการสร้างเมืองใหม่ในเส้นทางสายไหมใหม่เช่นกัน เมือง “Terespol” ตั้งอยู่ที่ชายแดนของประเทศโปแลนด์และเบลารุสซึ่งได้กลายเป็นเมืองชุมทางที่สำคัญของเส้นทางสายไหม ที่จะเชื่อมระหว่างการขนส่งทางบกและทางทะเล; เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ; และเป็นเมืองที่เชื่อมจากท่าเรือของจีนไปที่เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) เมืองท่าของประเทศเนเธอร์แลนด์ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมาส (Maas River) และเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วย โดยคาดการณ์ว่าจะมีประชากรอยู่ราวๆ 30,000 คน Terespol จะถูกกำหนกให้เป็น Transportation Hub รถไฟ Trans-Eurasia ระหว่างจีนและยุโรป หลายสายจะต้องหยุดที่เมืองนี้เพื่อทำพิธีการศุลกากร ถ่ายโอนสินค้าจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง (transship cargo) และการถ่ายโอนย้ายคอนเทนเนอร์ระหว่างของยุโรปกับของรัสเซียด้วย

4. Anaklia, Georgia

อนาเคลีย (Anaklia) คือเมืองตากอากาศที่ยังคงมีกลิ่นไอของชนบท ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศจอร์เจียใกล้ชายแดน Abkhzia ซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นเมืองใหม่ที่จะมีทั้งรีสอร์ท ท่าเรือน้ำลึก เขตอุตสาหกรรมพิเศษ (Free industrial zone) เนื่องจากจอร์เจียเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดระหว่างยุโรปและจีนทำให้มีทุกอย่างที่อำนวยความสะดวกทางด้านโลจิสติกส์ เมืองอนาเคลียได้รับการพัฒนาที่เน้นท่าเรือน้ำลึกซึ่งคาดการณ์ว่าจะรองรับการขนส่งสินค้าได้ถึง 100 ล้านตันต่อปี

5.Alyat, Azerbaijan

อาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) เป็นประเทศในแถบเทือกเขาคอเคซัส บริเวณที่เป็นจุดเชื่อมต่อของภูมิภาคยุโรปตะวันออกกับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีอาณาเขตทิศตะวันออกจรดทะเลแคสเปียน ซึ่งจะกลายเป็นสถานีของเส้นทางสายไหมต่อจาก Khorgos ที่เป็นท่าเรือน้ำลึกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยความตั้งใจที่จะให้กลายเป็น Hub บนเส้นทางสายไหม ท่าเรือใหม่ที่เมืองหลวงอย่างบากู (Baku) จะกลายเป็นยุทธศาสตร์ชาติของอาเซอร์ไบจานที่จะปลดปล่อยความน่าเชื่อถือทางด้านน้ำมันและด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่าการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถรองรับการขนส่งสินค้า Bulk ได้ถึง 21-25 ล้านตัน และ 1 ล้านตู้คอนเทนเนอร์เมื่อโครงการนี้พัฒนาเสร็จและดำเนินการอย่างเต็มกำลัง (Fully operate)

6. Colombo Financial City, Sri Lank

Colombo Financial City เป็นการร่วมทุนระหว่างประเทศศรีลังกาและจีนซึ่งมีเงินลงทุนจากจีน 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ และถือเป็นโครงการลงทุนจากต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของศรีลังกา ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินเดียใกล้กับประเทศอินเดีย ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป ซึ่งเป็นสถานีหลักของการ supply เชื่อเพลิงให้จีนจากตะวันออกกลางและแอฟริกา ในอดีตศรีลังกาเป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งทางทะเลที่สำคัญของยูเรเซียและนั่นเป็นที่มาของโครงการที่จีนตั้งใจจะพัฒนาต่อให้เป็น Hub ตามโครงการ 21st century Maritime Silk Road (ส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมใหม่) และจะกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินหลักที่สำคัญที่เชื่อสิงคโปร์ไปทางทิศตะวันออกและดูไบทางทิศตะวันตก ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงตลาดการค้าที่ยิ่งใหญ่ของชมพูทวีปได้

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนของความพยายามสร้าง “A New Dubai” บนเส้นทางสายไหมที่จะนำมาซึ่งความเจริญทางการเมือง เศรษฐกิจการค้า สังคมและความเป็นอยู่ที่เจริญขึ้นของประชากรในประเทศ ซึ่งโครงการพัฒนาเมืองใหม่เหล่านั้น กำลังถูกสร้างจากการลอกเลียนแบบความสำเร็จในอดีต การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตจะทำให้เราสามารถพัฒนาสิ่งใหม่ๆได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คงต้องดูกันต่อไปว่าเมื่อแต่ละเมืองเริ่มดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในเส้นทางสายไหมจะงดงามขนาดไหน และมีโอกาสให้ประเทศเราได้เข้าไปมีบทบาทมากน้อยเพียงไร แล้วเราจะมาอัพเดทความคืบหน้ากันต่อไป

*** ท่านสามารถ Comment”(อย่าลืม Log-in ก่อน) กด “Like” กด “Share” บทความนี้ไปที่ Facebook ได้เลย ***

เรียบเรียงโดย  BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงและรูปภาพจาก  forbes.com, wiki.com, ndtv.com, asianews.network, mnpea.gov.lk, kids.nationalgeographic.com, srilankamirror.com

Share this post