อาเซียนพร้อมเปิดตลาดแล้ว แล้วเราพร้อมออกสู่ตลาดหรือยัง ??

business and global development

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างให้ความสำคัญกับการค้าระหว่างประเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในปีนี้ ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์มุ่งพัฒนาส่งเสริมให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์แห่งอาเซียนนั้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงจัดเวทีเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนลียีในการพัฒนาผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ให้ได้รับการรับรองคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษานักลงทุนไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย 

โดยงาน TILOG และ Logistix ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2-4 กันยายน 2558 เป็นงานที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยี ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์การค้าครบวงจรระดับภูมิภาคโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก คลังสินค้าและผู้กระจายสินค้ารวมทั้งผู้ให้บริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดงานครั้งนี้เราเน้นการขนส่งเพื่ออุตสาหกรรม 4 กลุ่มหลักประกอบด้วย กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตนเอง อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์  

ดังนั้น ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้ามาร่วมงานนี้ ณ ไบเทคบางนา ในวันและเวลาดังกล่าว  โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 9,000 ราย เลยทีเดียว 

เรียบเรียงโดย : BLOG.SCGLogistics
อ้างอิงจาก :http://www.newsplus.co.th/52743#sthash.88DHj08Ihttps://webapp.reedtradex.co.th/enews/lgx15enews5/th.html
ขอบคุณภาพจาก : http://www.tnamcot.com

Share this post