สิ่งที่ผู้ให้บริการขนส่งควรรู้เกี่ยวกับ e-Commerce

____________________________________________________

In Brief

การเติบโตของ e-Commerce ส่งผลต่อธุรกิจขนส่งอย่างมากที่จะต้องะพัฒนาตัวเองให้ทันต่อความต้องการ และ สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการพัฒนาทั้ง 6 ข้อ

___________________________________________________

e-Commerce ที่ทุก ๆ คนต่างรู้ว่ามาพร้อมกับความท้าทาย และโอกาสต่างๆ ในการทำธุรกิจ และสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจ e-Commerce ก็คือ “การขนส่งสินค้า” เพราะเป็นธุรกิจที่มีสินค้าหลายชนิด  ถือเป็นงานยากสำหรับผู้ให้บริการขนส่งที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับ e-Commerce  อย่างไรก็ตาม การทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ e-Commerce จะทำให้สามารถช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงต่างๆได้ กล่าวคือ

1. ประสบการณ์ของลูกค้า

   ความสำเร็จของธุรกิจ e-Commerce ขึ้นอยู่กับลูกค้า และ ความพึงพอใจของลูกค้า ดังนั้นต้องให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ ร้านค้า หรือ สินค้า/บริการ ยิ่งไปกว่านั้น ลูกค้าในปัจจุบันให้ความสำคัญกับเวลาในการจัดส่งสินค้ามากกว่าเมื่อก่อนมาก ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการขนส่ง เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องจัดส่งสินค้าให้เร็วขึ้น โดยที่ไม่เกิดความผิดพลาดในการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการส่งผิด/สินค้าเสียหายจากการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งของธุรกิจ e-Commerce ที่ในปัจจุบัน เป็นการขนส่งแบบ Nextday Delivery หรือ บางรายอาจขนส่งแบบ Sameday ทำให้ผู้ให้บริการขนส่งต้องพัฒนาบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา

2. การซื้อขายผ่านโทรัศัพท์มือถือ 

       ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในปัจจุบันผู้บริโภคส่วนมากซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต และ อุปกรณ์พกพาอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นก็ตาม สมาร์ทโฟนถือเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการซื้อสินค้าในปัจจุบัน ซึ่งในฐานะของผู้ให้บริการขนส่ง สำคัญมากที่จะต้องมีบริการที่รองรับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน (เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น) ในการเรียกใช้บริการขนส่ง เพื่อความสะดวก รวดเร็วและติดตามได้ทันที

3. e-Commerce แบบ B2B (Business to Business)

       ผลการวิจัยของ Forrester บ่งชี้ว่า ปริมาณการซื้อขายของ e-Commerce แบบ B2B นั้นมีปริมาณการซื้อขายมากกว่า การซื้อขาย e-Commerce แบบ B2C (Business to Consumer) ถึง 2 เท่า หรืออาจจะมากกว่า ดังนั้น เราควรปรับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจโดยเน้นการเป็นคู่ธุรกิจ (Partnership) มากขึ้น หมายความว่า เราต้องมุ่งเน้นการค้าให้กับธุรกิจมากขึ้น เช่น การเป็นคู่ธุรกิจกับร้านค้าใดร้านคือหนึ่งในระยะยาว หรือเติบโตไปพร้อมๆกับลูกค้านั่นเอง เป็นต้น

4. การแจ้งสถานะการขนส่งล่วงหน้า (Advanced Shipping Notification)

    การแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าที่สั่งซื้อนั้น จะถูกจัดส่งเมื่อไหร่ สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มาก เพราะลูกค้าจะสามารถคาดการณ์/เตรียมพร้อมรับสินค้าได้ รวมถึงสถานะการขนส่งที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และ real – time จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการติดตามสินค้าด้วย อีกทั้งยังช่วยให้ supply chain มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เช่น  อยากทราบว่าสินค้าจะมาถึงเมื่อไหร่ (จากการสัมภาษณ์ ลูกค้าไม่ได้ต้องการทราบเวลาชัดเจนแน่นอน เพียงแค่บอกเป็นช่วงเวลาก็ยังดี เพื่อที่เขาจะสามารถวางแผนการใช้เวลาในวันนั้น ๆ ได้ ) ทำให้เกิดความท้าทายแก่ผู้ให้บริการขนส่ง ในการพัฒนาระบบขนส่งของตนให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า หรือ ถ้าสามารถพัฒนาระบบขนส่งให้ลูกค้าสามารถเลือกช่วงเวลาที่สินค้าจะมาถึงได้ จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้อย่างมาก

5. e-Commerce มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

   e-Commerce มีการเติบโต และ พัฒนาอยู่ตลอดเวลา เห็นได้จากการที่มีธุรกิจมากมายหันมาดำเนินธุรกิจแบบ e-Commerce ทำให้ผู้บริโภคมีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้น และ เกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง ดังนั้น เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องมีการบริหารงานในเชิงรุก และ พัฒนา service อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราสามารถยืนอยู่เหนือคู่แข่งได้ โดยหลักการสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า  การขนส่งที่มีคุณภาพ และ ตรงต่อเวลา

6. การคืนสินค้า

      การทำธุรกิจแบบ e-Commerce แน่นอนว่า อาจเกิดกรณีคืนสินค้า ไม่ว่าจะเกิดจากการที่ผู้บริโภคได้รับสินค้าผิด สินค้าเสียหาย และ อื่น ๆ ดังนั้นเราต้องเตรียมพร้อมกับสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์นี้ เช่น การจัด flow การทำงานในการรับสินค้าคืนมาที่คลัง ว่าต้องมีวิธีการหนึง สอง สาม สี่ อะไร อย่างไร เพื่อเวลาเกิดปัญหาจริง จะได้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ซึ่งการพัฒนาทั้ง 6 ข้อนี้ ไม่ใช่หน้าที่ของหัวหน้า หรือ ใครคนใดคนหนึ่งในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ให้สามารรถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เพราะจากบทความเรื่อง “คนที่ใช่ในยุค digital supply chain” ทำให้เราทราบแล้วว่า ปัจจัยที่สำคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งอื่นใด แต่เป็น “คน” นั้นเอง

 

** ท่านสามารถ “Comment”(Log-in ก่อน) กด “Like” กด “Share” บทความนี้ไปที่ Facebook ได้เลย ***

 

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงและรูปภาพจาก jayemlogistics.in, pexels.com

Share this post