แนวปฏิบัติการขนส่งสินค้าข้ามชายแดน เดือนมกราคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้ง ส่งผลกระทบให้หลาย ๆ จังหวัดเป็นพื้นที่เสี่ยง และ มีการจำกัดการเข้าออก เช่นเดียวกันกับการขนส่งสินค้า ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เรามาดูกันครับว่า แนวปฏิบัติการขนส่งสินค้าข้ามชายแดน ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 เดือนมกราคมนี้เป็นอย่างไร

แนวปฏิบัติการขนส่งสินค้าข้ามชายแดน (1)

แนวปฏิบัติการขนส่งสินค้าข้ามชายแดน 5 ข้อ

1. อนุญาตให้พนักงานขับรถขนส่งสินค้าข้ามด่านได้ 1 คน

การขนส่งสินค้าข้ามชายแดนในขณะนี้ ทางด่านจะอนุญาตให้เฉพาะพนักงานขับรถขนส่งสินค้าข้ามด่านได้ 1 คน และ พนักงานประจำรถขนส่งสินค้า 1  คน

2. ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ และ สวมหน้ากากอนามัย

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า และ ผู้ติดตาม (ถ้ามี) ตรวจคัดกรองอุณหภูมิที่หน้าด่านทั้งขาไป และ ขากลับ และ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

3. ไป – กลับ ด่านเดียวกัน ห้ามข้ามแขวง

4. กรณีมีความเสี่ยง กักตัวที่ด่าน 14 วัน และ ผู้ประกอบการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

5.แนวทางปฏิบัติเฉพาะด่าน

 1. ด่านแม่สอด
  • ไป-กลับ ภายในวันก่อน 18:00 น. และ ไป-กลับไม่เกิน 7 ชั่วโมง
  • รถที่ข้ามแม่สอดประจำ  จะมีการตรวจโควิดทุก 7 วัน รถที่ไม่ได้ข้ามประจำ หากเกิน 7 วันแล้วมาข้ามใหม่ จะมีการตรวจโควิดทุกครั้ง
 2. ด่านนครพนม
  • ไป-กลับภายใน 7 ชม.
 3. ด่านมุกดาหาร
  • ระยะทาง ไม่เกิน 200 กม. ต้องไป-กลับ ภายในวัน
  • ระยะทาง เกิน 200 กม. ต้องไป-กลับ ภายใน 72 ชม
 4. ด่านปอยเปต
  • ไป-กลับ ภายใน 7 ชม.
 5. ด่านหนองคาย
  • ไป – กลับภายใน 72 ชั่วโมง
  • ใช้บอเดอร์พาส เท่านั้น
 6. ด่านท่าลี่
  • ไป-กลับ ภายใน 3 วัน
  • ต้องมีใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 48 ชม. ก่อนรถข้ามด่าน หากไม่ได้เตรียมไปสามารถขอได้ที่รพ.ท่าลี่ จังหวัดเลย
 7. ด่านช่องเม็ก  
  • กรณีไปที่ฉางวังเต่า          ไป – กลับภายในวัน
  • กรณีไปที่เมืองปากเซ       ไป – กลับ  48 ชม.
  • กรณีไปต่างแขวง ไป – กลับ 72 ชม.

อ้างอิงรูปภาพ และ บทความจาก : SCGLogistics, Freepik.com

Share this post