วันที่เมืองหลวงปราศจากรถ : A Day without car

จะเป็นอย่างไร…ถ้าเมืองหลวงที่แสนศิวิไลซ์อย่าง “นครปารีส” จะปราศจากความสับสนวุ่นวายของยานพาหนะต่างๆ มลพิษทางเสียงและทางอากาศเป็นเวลา 1 วัน เพื่อให้ชาวปารีสและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกได้ดื่มด่ำทัศนียภาพชมความงามของเมืองหลวงได้ตลอดทั้งวัน

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายนนี้ จะกลายเป็นวันสำคัญทางประวัติศาตร์ฝรั่งเศส ที่นครปารีสจะประกาศให้เป็น “วันปราศจากรถยนต์” หรือ “A Day Without Car” โดยพื้นที่ที่จะปราศจากรถยนต์นั้นจะครอบคลุมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตั้งแต่เขต 1 จนถึงเขต 11  ไม่ว่าจะเป็น ถนนฌ็องเซลิเซ่ ประตูชัยนโปเลียน  หอไอเฟล เป็นต้น โดยการดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญเพื่อลดมลพิษทางอากาศที่เป็นปัจจัยหลักของปัญหาทางด้านสุขภาพของเมืองขนาดใหญ่ทั่วโลก และสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม “European Mobility Week” ในวันที่ 16-22 กันยายนของทุกปี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากการการที่สหภาพยุโรปได้ร่วมกันกำหนดเพื่อผลักดันให้องค์กรที่มีอำนาจในแต่ละท้องถิ่นทำการโปรโมตและริเริ่มมาตรการที่ส่งเสริมการคมนาคมอย่างยั่งยืน และเชิญชวนให้ประชาชนลองใช้รูปแบบการเดินทางอื่นๆที่ไม่ใช่การใช้รถยนต์และมุ่งเพิ่มความตระหนักถึงปัญหาคมนาคมในด้านต่างๆ โดยในช่วงหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาคาดว่ามีผลกระทบทางด้านลบจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวและมูลค่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นมากกว่า 100พันล้านยูโร โดยผล กระทบด้านลบส่วนใหญ่มาจากการเสียเวลาและสุขภาพที่แย่ลงของประชาชนนั่นเอง 

กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจและได้รับการเผยแพร่ไปสู่ประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปเอง ไม่ว่าจะเป็นแคนาดา เบลเยี่ยม เม็กซิโก เสปน และได้ข้ามไปสู่ประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน บราซิล เวียดนาม เป็นต้น โดยกิจกรรมที่รณรงค์มีหลากหลายประเภท ตั้งแต่การปิดถนนสายหลักของเมือง ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการปั่นจักรยานเที่ยวรอบเมือง หากแคมเปญนี้มาถึงเมืองไทยและถูกนำมาประยุกต์ใช้บ้าง คนไทยทั่วประเทศคงมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีขึ้นเป็นแน่   

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงจาก forbes.com และ mobilityweek.eu

Share this post