รักษ์โลกเริ่มที่บ้านด้วย 5 วิธีง่ายๆ (Green Living)

ทุกวันนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น เศรษฐกิจสังคมเจริญเติบโตขึ้น แต่ในขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่างๆ มีแนวโน้มถูกทำลายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อการดำรงอยู่และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวทุกคนจึงต้องตระหนักถึง “การรักษ์โลก” หรือที่เทรนด์ทุกวันนี้เรียกว่า “Go Green”
 
เริ่มต้นง่ายๆ จากการปรับบ้าน/ที่อยู่อาศัย ให้เป็นบ้านสีเขียวได้ง่ายๆ ด้วย 5 วิธี ดังนี้
  1. การนำวัสดุสิ้นเปลืองบางอย่างกลับมาใช้ใหม่  (Recycle) เช่น ขวดแก้วใส่น้ำต่างๆ เมื่อดื่มน้ำหมดแล้ว ขวดแก้วยังสามารถนำมา recycle ใส่เครื่องปรุง/น้ำอื่นๆ ต่อได้อีก  เป็นต้น
  2. ปรับเปลี่ยนจากการใช้กระดาษชำระ มาใช้ผ้าสำหรับทำความสะอาดแทน นอกจากจะลดความสิ้นเปลืองลดขยะแล้ว ยังลดค่าใช้จ่ายได้ด้วย
  3. ประหยัดการใช้ทรัพยากรน้ำ ด้วยการกับเก็บน้ำฝนในช่วงหน้าฝนเพื่อใช้ภายในบ้าน อาทิ รดน้ำต้นไม้ ล้างรถ เป็นต้น 
  4. น้ำส้มสายชูมีประโยชน์มากกว่าการปรุงแต่งเสริมรสเปรี้ยวให้กับอาหาร โดยสามารถใช้ทำความสะอาดสิ่งต่างๆ ได้ เช่น ใช้เช็ดกระจก หรือ ขัดพื้น/ห้องน้ำ เป็นต้น หากกลัวกลิ่นฉุน  สามารถนำน้ำมันหอมระเหยกลิ่นต่างๆ ผสมลงไปเล็กน้อยตามใจชอบ เท่านี้ก็มีน้ำยาเอนกประสงค์แสนประหยัดไว้ใช้ได้แล้ว
  5. การปลูกต้นไม้ภายในบ้าน นอกจากจะช่วยทำให้บ้านดูเย็นสบายขึ้นแล้ว ต้นไม้บางชนิดยังสามารถช่วยลดมลพิษในอากาศได้ด้วย เช่น  ต้นปาล์มไผ่ ต้นเขียวหมื่นปี และต้นตีนตุ๊กแกฝรั่ง เป็นต้น
 
แค่เพียงเราเริ่มรักษ์โลกกันวันละนิด ก็สามารถกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงอยู่กับเราได้อย่างยั่งยืนนาน
 
เรียบเรียงโดย : BLOG.SCGLogistics
อ้างอิงจาก : http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=15&cno=7820
 
ทุกวันนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น เศรษฐกิจสังคมเจริญเติบโตขึ้น แต่ในขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่างๆ มีแนวโน้มถูกทำลายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อการดำรงอยู่และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวทุกคนจึงต้องตระหนักถึง “การรักษ์โลก” หรือที่เทรนด์ทุกวันนี้เรียกว่า “Go Green”
 
เริ่มต้นง่ายๆ จากการปรับบ้าน/ที่อยู่อาศัย ให้เป็นบ้านสีเขียวได้ง่ายๆ ด้วย 5 วิธี ดังนี้
  1. การนำวัสดุสิ้นเปลืองบางอย่างกลับมาใช้ใหม่  (Recycle) เช่น ขวดแก้วใส่น้ำต่างๆ เมื่อดื่มน้ำหมดแล้ว ขวดแก้วยังสามารถนำมา recycle ใส่เครื่องปรุง/น้ำอื่นๆ ต่อได้อีก  เป็นต้น
  2. ปรับเปลี่ยนจากการใช้กระดาษชำระ มาใช้ผ้าสำหรับทำความสะอาดแทน นอกจากจะลดความสิ้นเปลืองลดขยะแล้ว ยังลดค่าใช้จ่ายได้ด้วย
  3. ประหยัดการใช้ทรัพยากรน้ำ ด้วยการกับเก็บน้ำฝนในช่วงหน้าฝนเพื่อใช้ภายในบ้าน อาทิ รดน้ำต้นไม้ ล้างรถ เป็นต้น 
  4. น้ำส้มสายชูมีประโยชน์มากกว่าการปรุงแต่งเสริมรสเปรี้ยวให้กับอาหาร โดยสามารถใช้ทำความสะอาดสิ่งต่างๆ ได้ เช่น ใช้เช็ดกระจก หรือ ขัดพื้น/ห้องน้ำ เป็นต้น หากกลัวกลิ่นฉุน  สามารถนำน้ำมันหอมระเหยกลิ่นต่างๆ ผสมลงไปเล็กน้อยตามใจชอบ เท่านี้ก็มีน้ำยาเอนกประสงค์แสนประหยัดไว้ใช้ได้แล้ว
  5. การปลูกต้นไม้ภายในบ้าน นอกจากจะช่วยทำให้บ้านดูเย็นสบายขึ้นแล้ว ต้นไม้บางชนิดยังสามารถช่วยลดมลพิษในอากาศได้ด้วย เช่น  ต้นปาล์มไผ่ ต้นเขียวหมื่นปี และต้นตีนตุ๊กแกฝรั่ง เป็นต้น
 
แค่เพียงเราเริ่มรักษ์โลกกันวันละนิด ก็สามารถกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงอยู่กับเราได้อย่างยั่งยืนนาน
 
เรียบเรียงโดย : BLOG.SCGLogistics
อ้างอิงจาก : http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=15&cno=7820
 
Share this post