พ่อหนูไม่ใช่ “สิงห์รถบรรทุก” แต่พ่อคือ “สุภาพบุรุษนักขับ”

     โลกที่ยังดำเนินในทุกวันนี้ เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคในทุกชนชั้นต่างต้องการอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ไว้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน  ธุรกิจด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะ “การขนส่ง” เปรียบเสมือนชีพจรใหญ่ทางเศรษฐกิจเส้นหนึ่งที่จะทำให้เกิดการลำเลียงสิ่งต่างๆไปให้ถึงมือผู้บริโภคเหล่านั้น ระบบการขนส่งสินค้าจึงต้องดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง และยังอาศัยการขนส่งทางถนนเป็นหลัก นั่นหมายความว่า “สิงห์รถบรรทุก” หรือ “เพชรฆาตหลังพวงมาลัย” (ที่สังคมได้กล่าวสมญานามให้เป็นแบบนั้น) จำนวนมากต่างขับเคลื่อนพาหนะคู่ใจกระจายตัวตามพื้นที่ต่างๆกันอย่างขมักเขม้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้อจำกัดในการใช้ถนนที่อนุญาตให้พวกเขาเปิดเผยตัวในช่วงกลางคืนเท่านั้น ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วดูเหมือนพวกเขาทำงาน 24/7 เพื่อให้ส่งสินค้าได้ทันกับความต้องการมหาศาลโดยไม่เหน็ดเหนื่อย และเป็นการทำงานที่สุจริตเพียงเพื่อเลี้ยงปากท้องของครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่พอมีพอกิน อย่าแปลกใจที่พวกเขาทำงานหามรุ่งหามค่ำแม้ค่าตอบแทนจะน้อยนิด เพราะถ้าหยุดนั่นคือ รายได้ที่หายไปซึ่งรวมไปถึงครอบครัวของเขาที่จะต้อง ‘อดตาย’ จนน่าจะกล่าวขานพวกเขาว่า“อัศวินรัตติกาล” มากกว่า เพราะการทำงานไม่เป็นเวลา การขับรถตลอด 24/7 ทำให้เหล่าอัศวินรัตติกาลต่างขยัน อดทน แข็งแรง สามารถขับรถได้นานและชำนาญทาง  เพราะหากมี “อุบัติเหตุ” เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ภาพเชิงลบบนถนนจะถูกหยิบยกขึ้นมาตอกย้ำ เพียงเพราะขนาดพาหนะที่ใหญ่โตที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายรุนแรงกว่าพาหนะประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดก็ตาม สังคมได้ฟันธงไปแล้ว ว่า รถบรรทุกผิด  ในธุรกิจขนส่ง “พนักงานขับรถ” จึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญมากที่จะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย นอกเหนือจากคุณสมบัติการขับรถที่ดีแล้ว ทัศนคติเชิงบวกต่อการบริการ สายอาชีพและความรู้สึกร่วมของการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ต้องส่งเสริมและพัฒนาให้กับพนักงานขับรถ 

การบริหารจัดการภายใต้ Concept “สุภาพบุรุษนักขับ” ที่บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ เพื่อยกระดับอาชีพนี้ให้เป็นที่ภาคภูมิใจ ด้วยหลักการของ “Smart Driver”  ที่พนักงานขับรถทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติ 4 ประการ ได้แก่
  1. Smart Heart : ใจรักบริการ
  2. Smart Look & Act : แต่งกายด้วยเครื่องแบบสุภาพบุคลิกดี และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  3. Smart Technology : รู้จักการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน 
  4. Smart Attitude & Image : ภูมิใจในอาชีพและยึดมั่น/ตระหนักถึงกฎระเบียบความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้าง 
ทำให้พนักงานขับรถที่ปฏิบัติตามหลัก Smart Driver สามารถก้าวข้ามสมญานาม “สิงห์รถบรรทุก” ได้ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพในการขับรถตามกฎระเบียบ/กฎหมาย (ไม่ใช้สารเสพติด) การตระหนักถึงความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมด้วยการไม่ประนีประนอมต่อความประมาท จิตสำนึกรักในอาชีพ การหารายได้ให้ครอบครัวมีกินมีใช้อย่างพอเพียงและยั่งยืน “สุภาพบุรุษนักขับ” จึงเปรียบเสมือนขุนพลของกองทัพ ที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านและการวางแผนเส้นทางอาชีพ นอกจากจะส่งผลที่ดีต่อตนเองแล้ว คนในครอบครัวต่างได้รับผลที่ดีเช่นเดียวกัน
     คำบอกเล่าของบุตร/ธิดาของเหล่าสุภาพบุรุษนักขับในการประกวดเรียงความชิงทุนสนับสนุนการศึกษาที่เพิ่งจัดขึ้นในปีนี้ ได้เขียนบรรยายความรู้สึกต่อผู้เป็น “พ่อ”  หรือ “เสาหลักของบ้าน” ที่ประกอบอาชีพสุจริตด้วยความขยันและอดทนเสมอมา เป็นสิ่งสะท้อนส่วนหนึ่งของผลจากการพัฒนาที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
     นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งปันความรู้/ข่าวสาร/ประสบการณ์ต่างๆให้เหล่าสุภาพบุรุษนักขับผ่านทางชุมชนออนไลน์อย่าง Facebook ในชื่อ “สังคมสุภาพบุรุษนักขับ” (www.facebook.com/สังคมสุภาพบุรุษนักขับ) เพื่อตอกย้ำจุดยืนความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนี้อย่างยั่งยืนอีกด้วย
     ตราบใดที่ระบบการขนส่งสินค้ายังเป็นแบบเดิมๆ “สุภาพบุรุษนักขับ” ยังคงเป็นที่ต้องการตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ แต่ในขณะที่ความเป็นจริงของอาชีพนี้กลับขาดแคลนบุคลากรเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งเพราะเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะความชำนาญเฉพาะทาง การทำงานในเวลาที่ไม่แน่นอนทำให้ต้องห่างจากครอบครัวเป็นระยะเวลานาน แต่เมื่อการดำรงชีวิตถูกจำกัดด้วย “ต้นทุนชีวิต” ปากท้องและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว งานแบบนี้จึงดูเหมือนว่าจะกลายเป็นงานของ “คนที่มีทางเลือกน้อย” ซึ่งในความเป็นจริงแล้วทุกคนสามารถเลือกได้ เลือกที่จะเป็นคนดีทำงานที่สุจริต เลือกที่จะขยันอดทนและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เช่นเดียวกัน พวกเขามีทางเลือกที่จะเป็น “สิงห์รถบรรทุก” หรือ เลือกที่จะเป็น “สุภาพบุรุษนักขับ” ในเส้นทางสายอาชีพที่สำคัญของตลาดในปัจจุบันและในอนาคต

ติดตามชมส่วนหนึ่งของเส้นทางชีวิตของ “สุภาพบุรุษนักขับ” ตัวจริง คุณยุทธภูมิ ทองปุก แชมป์การแข่งขันสุภาพบุรุษนักขับปีที่ 1 2558 ได้ที่  https://www.youtube.com/watch?v=dEplmuLOvMY&feature=youtu.be

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics
อ้างอิงจาก Facebook Page/สังคมสุภาพบุรุษนักขับ
 
Share this post