ผู้บริหารจะรู้ว่า คุณกำลังทำอะไร ในเวลานี้ !!!!

อีกหนึ่งระบบที่บางบริษัทได้พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นและธุรกิจที่ต้องเติบโตและก้าวทันเหตุการณ์ต่างๆ ในทุกวันนี้ นั่นคือ ระบบติดตามและบริหารงานผ่านระบบ Mobile Device ซึ่งเป็นระบบที่ผู้บริหารสามารถตรวจสอบและติดตามผู้ใช้ผ่าน Web Browser ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น ติดตามการทำงานของฝ่ายขาย, ฝ่ายบริการ หรือฝ่ายใดๆ ก็ตาม เพียงแค่มี Mobile Device ที่เป็น OS Android หรือ Black Berry OS และติดตั้งระบบติดตามดังกล่าว ระบบก็จะรายงานสถานะของผู้ใช้ตลอดเวลาทุกๆ 5 วินาทีหรือตามเวลาที่ผู้บริหารกำหนด และ ผู้ใช้งานสามารถส่งรายงานเข้าเยี่ยมลูกค้า และรายงานการเข้าบริการลูกค้าผ่าน Mobile Device ได้ตลอดเวลา 

  1. สั่งงาน และ ติดตามทีมงานขายได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส
  2. มีแผนการขายในการเข้าพบลูกค้าแบบ Real Time
  3. สามารถบริหารจัดการแผนการขายของพนักงานขายแต่ละคน กำหนดเป้าหมายรายได้
  4. ดูรายงานการเข้าพบลูกค้าสรุปเป็นรายวัน แยกตามพนักงานขายได้
  5. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทีมขายอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
เพียงเท่านี้ผู้บริหารก็สามารถให้คำปรึกษา/แนะนำ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรในแผนกต่างๆ ได้ตลอดเวลา ต้องขอบคุณเทคโนโลยี ที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดกับผู้บริหารและเกิดการติดต่อสื่อสารกันแบบ Real Time ขนาดนี้ !!
เรียบเรียงโดย : BLOG.SCGLogistics
อ้างอิงจาก : http://www.dtc.co.th/834-software/pages.html
 
Share this post