ผลกระทบสินค้าส่งออกของไทยหลังสหรัฐอเมริกาต่ออายุสิทธิ GSP

real time tracking in logistics industry

 สหรัฐฯได้ลงนามเห็นชอบร่างกฎหมาย H.R. 1295 รวมถึงการต่ออายุระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES (GPS) เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.  2558 ซึ่งได้รับการต่ออายุไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2558  โดยผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับ คือ การที่สหรัฐฯนําเข้าสินค้าภายใต้สิทธิ GSP ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2556 สินค้าที่สหรัฐฯนําเข้าสูงสุด ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์, เฟอร์โรอัลลอยด์, ยางรถยนต์, น้ำมันดิบและอัญมณี โดยไทยใช้สิทธิ มากเป็นอันดับสองรองจากอินเดีย ตามด้วยบราซิล อินโดนิเซีย ตุรกีและฟิลิปปินส์

    ทั้งนี้ การต่ออายุ GSP จะช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับสินค้าไทย ส่วนทางสหรัฐกําลังมองหาแหล่งผลิตอื่น เนื่องจากต้นทุนสินค้าของจีนเพิ่มขึ้นทําให้ช่องว่างการแข่งขันระหว่างสินค้าไทยกับจีนจะลดลงเมื่อไทยได้สิทธิ GPS ในขณะที่จีนต้องเสียภาษีนําเข้าในอัตราปกติ

เรียบเรียงโดย  BLOG.SCGLogisticsอ้างอิงจาก  ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

เรียบเรียงโดย  BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงจาก  ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

Share this post