ทำไม โลจิสติกส์ และ ซัพพลายเชน ถึงสำคัญกับอุตสาหกรรมอาหาร?

frrsh fruits stored in basket

Supply chain และ logistics ถือกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญมาก โดยเฉพาะด้านธุรกิจบริการ และ การผลิต แม้ว่าความซับซ้อนของ supply chain จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละอุตสาหกรรม แต่มันแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจธุรกิจของเรามากน้อยเพียงใด โดยในบทความนี้จะอธิบายว่า ทำไมการจัดการ supply chain และ logistics ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารเติบโตได้อย่างไร

ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทราบว่า การที่ดำเนินการเครือข่าย supply chain และ กระบวนการด้าน logistics แบบครบวงจร ถือเป็น key success factor ของธุรกิจ ที่ช่วยให้เราปรับตัวก้าวทันตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา และ ทำให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วย

หลาย ๆ เทรนด์ธุรกิจในช่วงนี้ที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสของโลกาภิวัตน์ที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมือง และการพัฒนาอุตสาหกรรม ส่งผลให้ความต้องการด้านอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น เครือข่าย supply chain อาหารที่จากเดิมมีความเป็นเอกเทศน์ ไม่เกี่ยวข้องกับใคร กำลังเคลื่อนไปสู่ระบบมีความซับซ้อนกว่าที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก และส่งผลต่อการผลิต แปรรูป และจัดส่งอาหารสู่ตลาดอีกด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้าน supply chain และ logistics ท่านหนึ่งได้กว่าไว้ว่า “การจัดการ supply chain และ logistics ถือเป็นการบริหารจัดการแบบองค์รวมไม่ว่าจะเป็น การวางแผน การดำเนินการ การประสานงานระหว่างส่วนงาน และ การควบคุมกระบวนการหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่จำเป็นในการผลิตและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และ สร้างความพึงพอใจ” ซึ่งถ้าเราบริหารจัดการได้ดี สามารถช่วยบริษัทมีกำไรเพิ่มมากขึ้นสูงสุดถึง 45%

temperature control room with in warehouse to store fresh foods and fruits

ประโยชน์ของการจัดการ Supply Chain และ Logistics ในอุตสาหกรรมอาหาร

การรักษาคุณภาพของสินค้า

คุณภาพของสินค้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบหรือผู้ผลิตเพียวอย่างเดียว แต่ supply chain และ logistics นั้นมีผลมากในการรักษาคุณภาพ เพราะ สินค้าอาหาร เป็นสินค้าที่สามารถเน่าเสียได้ จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการจัดการที่มีระบบ มีการควบคุมอุณหภูมตลอดกระบวนการเก็บรักษาและการขนส่ง ทั้งแบบแช่แข็ง (-20°C – -25°C) และ แบบแช่เย็น (0°C – +10°C) หรืออุณหภูมิห้อง (+20°C ถึง +25°C) รวมถึงจัดเก็บใน

หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของสินค้า

เนื่องจากอาหารเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบ รวมทั้งแบคทีเรียและเชื้อรา จึงสามารถปนเปื้อนได้อย่างรวดเร็ว และการปนเปื้อนของอาหารนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพและการเสียชีวิตได้ การมีมาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภัยที่สูง จึงจำเป็นมากสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น คลังสินค้าควรได้มาตรฐานอย่าง GMP หรือ BRC Global Standard for Storage & Distribution และมีแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างเคร่งคัด มีการอบรมพนักงานทุกคนอย่างละเอียดก่อนจะเริ่มปฏิบัติงาน เพราะการปนเปื้องของอาหารไม่ได้ส่งผลต่อต้นทุนของสินค้า แต่รวมถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทอีกด้วย

หลีกเลี่ยงการแตกหักเสียหาย

นอกจากคุณภาพและความสะอาดแล้ว การลำเลียงสินค้าเองก็สำคัญ เนื่องจากสินค้านั่นมีวันหมดอายุ การัดส่งจึงจำเป็นต้องละเอียด และ มีการจัดการนำสินค้าที่หมดอายุออกมากระจายสินค้าก่อน FEFO (First Expires First Out) ต้องอาศัยแพ็คเกจจิ้ง วิธีการโหลดสินค้า และ อุปกรณ์ในการลำเลียงสินค้าที่พิเศษ

fresh food in freezer at supermarket

การจัดส่งที่รวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการเสื่อมสภาพ

การจัดการ supply chain และ logistics ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้สินค้าจัดส่งถึงมือลูกค้าปลายทางได้ภายในเวลาที่รวดเร็ว ทันตามกำหนด และที่สำคัญยังช่วยหลีกเลี่ยงการเสื่อมสภาพของสินค้า การสูญเสียต้นทุนและทรัพยากรอื่น ๆ ได้อีกด้วย เพราะสินค้าโดยเฉพาะอาหาร ที่เป็นวัตถุดิบ สามารถเน่าเสียได้ง่าย(มาก) แม้ว่าจะเก็บในสถานที่ที่เหมาะสม แต่ด้วยอายุของสินค้าเองที่อยู่ได้ไม่นาน การขนส่งที่รวดเร็วจึงสำคัญมาก ๆ สำหรับสินค้ากลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งแบบ B2B2C ( การขนส่งสินค้าร้านค้าแบบ B2B หรือ ส่งตรงไปยังผู้บริโภคแบบ B2C) หรือการขนส่งแบบ same day delivery ที่สามารถทำ Multi-Drop ได ก็จะช่วยให้ลูกค้าได้สินค้าที่รวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ประหยัดค่าขนส่งได้อีกด้วย ซึ่ง SCG Logistics เรามีความเข้าใจอย่างมาก ถึงความสำคัญของความน่าเชื่อถือ ความรวดเร็ว และ ความตรงต่อเวลาในการขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมอาหาร ไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ หรือ SME เราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือให้ธุรกิจของคุณเติบโต ด้วยประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์กว่า 20 ปี ระบบการบริหารจัดการ และ เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับสินค้าอาหาร สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ คลิกที่นี่

อ้างอิงรูปภาพและบทความจาก : SCGLogistics, businesswire.com, 3pllinks.com, quantzig.com

Share this post