ทำไมต้องกรีน โลจิสติกส์ (Green Logistics) ?

ทำไมถึงต้องทำ Green Logistics ?? ในปัจจุบันคงเห็นได้ว่ากระแสการทำธุรกิจแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะด้วยสภาพแวดล้อมที่บังคับ (ทั้งทรัพยากรที่หมดไป และกระแสสังคมจากผู้บริโภค) ทำให้หลายธุรกิจเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องหันมาให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการแบบGreen ยิ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งแล้ว ยิ่งเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องถูกจับตามองเรืองการปล่อยมลพิษ!!!   
 
แต่จริงๆ แล้วการทำ  Green Logistic  ให้อะไรเราได้มากกว่าแค่เกิดการยอมรับทางสังคมจากผู้บริโภค เพราะ Green Logistics ยังช่วยให้เกิดการเติบโตอย่างยั้งยืน เพราะเป็นการลดต้นทุน เนื่องจากเราต้องออกแบบการจัดการบริหารการขนส่งให้สั้นที่สุด เกิดของเสียน้อยที่สุด เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด  เรียกได้ว่ามีแต่ได้กับได้
 
แล้วการดำเนินธุรกิจแบบ Green Logistics ทำอย่างไร ?
  1. เริ่มแรกเลย ผู้ประกอบการควรทำความเข้าใจในความเชื่อมโยงของระบบโลจิสติกส์กับหลักการและกลไกในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ Green Product หลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) รวมถึงกฎระเบียบและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐาน ISO 14001
  2. วิเคราะห์ทุกกิจกรรมโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานเพื่อหาจุดพัฒนาปรับปรุงโดยใช้หลักการและกลไกด้านสิ่งแวดล้อมข้างต้น ประกอบการพิจารณาและวิเคราะห์
  3. ดำเนินการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาการขับรถที่ถูกต้อง (Eco Drive) ฯลฯ
ซึ่งความท้าทายที่เกิดขึ้นก็คือ การหาจุดสมดุลระหว่างการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์กับการดำเนินการภายใต้กรอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยต้องหาจุดศูนย์กลางที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้ง 2 ฝ่าย
 
เรียบเรียงโดย : BLOG.SCGLogistics
อ้างอิงจาก : http://www.vcharkarn.com/varticle/43151
ขอบคุณภาพจาก  :
  • http://www.nagel-group.com/en/ueber_uns/nachhaltigkeit/index.html 
  • http://blog.roadnet.com/2013/04/30/the-latest-guide-government-incentives-for-fuel-efficient-commercial-trucks
Share this post