จับตาบริการชิปปิ้ง กับเทรนด์สร้างรายได้ขยายตลาดยุคดิจิทัล

ยุคนี้คือยุคที่อะไร ๆ ก็เชื่อมต่อถึงกันได้แบบไร้พรมแดน ตั้งแต่การติดต่อสื่อสาร ไปจนถึงการแลกเปลี่ยนสินค้าจากทั่วทุกมุมโลก ให้ผู้บริโภคจากต่างถิ่นเข้าถึงผลิตภัณฑ์จากแดนไกลได้โดยไม่มีระยะทางหรือแม้กระทั่งการจำกัดการเดินทางในช่วงเวลาที่ยังมีความเสี่ยงจากโรคระบาดมาเป็นอุปสรรค ทำให้หลายธุรกิจเริ่มเห็นความสำคัญของการเพิ่มโอกาสสร้างยอดขายผ่านการนำเข้าและส่งออกสินค้า ตลอดจนเพิ่มทางเลือกให้กับฐานลูกค้าเดิมในประเทศ ซึ่งตัวช่วยที่จะมาสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการค้าขายแบบนี้ก็คือบริการนำเข้าและส่งออกที่จะการันตีความราบรื่นและสะดวกสบายในทุกขั้นตอนนั่นเอง

การนำเข้าส่งออกทางเรือ

รู้จักบริการชิปปิ้ง นำเข้า-ส่งออกมีกระบวนการอย่างไร ต้องผ่านใครบ้าง

เมื่อสินค้าที่มีอยู่อาจยังไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภค การหาตัวเลือกใหม่ ๆ อย่างการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศซึ่งอาจมีราคาที่ถูกกว่าการผลิตเอง หรือการนำเข้าสินค้าที่ไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศได้จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ประกอบการหลาย ๆ คนหันมาสนใจ และในตรงกันข้าม หากธุรกิจของคุณมีสินค้าที่น่าสนใจ เป็นเอกลักษณ์ และต้องการขยายตลาดไปหาลูกค้าต่างชาติ หรือเป็นสินค้าท้องถิ่นของประเทศไทยแต่ยังไม่สามารถหาซื้อได้ในต่างประเทศ การส่งออกสินค้าก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ อย่างไรก็ตาม การนำเข้า-ส่งออกไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีขั้นตอนและพิธีการศุลกากรมากมายที่ต้องดำเนินการและไม่ควรเกิดความผิดพลาด เพราะอาจจะหมายถึงการเสียค่าปรับหรือถูกปฏิเสธการนำเข้าทั้งในประเทศไทยและประเทศปลายทาง ดังนั้น บริการนำเข้า-ส่งออก หรือที่เรียกกันง่าย ๆ ว่าบริการชิปปิ้งจึงเข้ามาช่วยลดความซับซ้อนเหล่านี้

เมื่อธุรกิจของคุณใช้บริการชิปปิ้งแล้ว สินค้าจะต้องผ่านกระบวนการขนส่ง การจัดเก็บในคลังสินค้าเพื่อรอการขนส่ง และการเสียภาษีศุลกากรตามอัตราที่กฎหมายกำหนด จึงจะสามารถนำสินค้าออกไปดำเนินการในขั้นตอนถัดไปได้

import-export trend

เทรนด์นำเข้า-ส่งออกในปัจจุบันเป็นอย่างไร อุตสาหกรรมไหนน่าจับตา

แม้ว่าในปีที่ผ่านมา มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของไทยจะหดตัวลงเพราะมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคโควิค-19 และการขาดแคลนตู้ตอนเทนเนอร์สินค้า แต่ในปี พ.ศ. 2564 นี้ มีสัญญาณว่าการค้าจะค่อย ๆ กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มสุขภาพที่ทำได้ดีทั้งการส่งออกและนำเข้า เนื่องจากผู้บริโภคทั่วโลกต่างก็ตื่นตัวในเรื่องการดูแลตัวเองมากขึ้น ส่วนประเทศไทยเองก็มีวัตถุดิบที่เอื้อต่อการผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคที่เน้นเรื่องการดูแลสุขภาพอีกเช่นกัน ธุรกิจกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มที่น่าจับตาว่าจะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้มากน้อยแค่ไหน อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความผันผวนก็อาจเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการที่จะหันมาจับทางการนำเข้าหรือส่งออก เพราะหากลงสนามการค้าได้ถูกจังหวะ และตัวสินค้ามีความน่าสนใจและช่วยแก้ปัญหาของผู้บริโภคได้ดีก็สามารถสร้างกำไรได้เช่นกัน

เลือกบริการนำเข้าส่งออกสำหรับธุรกิจควรคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ความสะดวกสบายในทุกขั้นตอนการดำเนินการถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะอย่างน้อยก็สามารถลดต้นทุนด้านเวลาและการดำเนินการอันซับซ้อนและเสี่ยงต่อการผิดพลาดได้ แต่หากคุณยังไม่มีทีมประสานงานกับศุลกากร หรืออยากนำงบประมาณไปใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจในด้านอื่น ๆ การเลือกใช้บริการชิปปิ้งจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้านก็ช่วยประหยัดต้นทุน ทั้งยังวางใจได้ เพราะได้มอบหมายงานให้กับผู้ที่มีความแม่นยำในเรื่องข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร โดยหากใครกำลังตามหาบริการชิปปิ้งที่เหมาะกับธุรกิจของตัวเอง ควรคำนึงถึง 5 สิ่งเหล่านี้ เพื่อให้สินค้าส่งถึงปลายทางได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ตัวเลือกในการขนส่ง

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนั้นมีทั้งทางถนน ทางอากาศ และทางน้ำ ซึ่งแต่ละช่องทางนั้นย่อมมีการดำเนินการและกฎระเบียบที่แตกต่างกันไป ทั้งยังเหมาะกับความต้องการและชนิดของสินค้าที่ไม่เหมือนกัน ก่อนใช้บริการนำเข้า-ส่งออกจึงควรสำรวจความต้องการ เช่น มีความต้องการสินค้าด่วนมากน้อยแค่ไหน ขนาดและจำนวนของสินค้าสามารถขนส่งทางอากาศได้หรือไม่ และอัตราค่าบริการของตัวเลือกดังกล่าวสอดคล้องกับต้นทุนของคุณหรือเปล่า

บริการด้านศุลกากรและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้บริการนำเข้าและส่งออกที่คุณเลือกใช้ควรมีเจ้าหน้าที่มืออาชีพที่มีความรู้ในเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระเบียบพิธีการศุลกากรทั้งที่ประเทศต้นทางและปลายทาง ตลอดจนต้องสามารถให้คำแนะนำกับผู้ใช้บริการได้หากพบว่าการจัดเตรียมสินค้ามีความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธจากศุลกากร นอกจากนี้ ควรมีบริการเรื่องเอกสารในการจอง Freight ผ่านระบบที่ดำเนินการง่ายดาย

ช่องทางในการติดต่อและอัปเดตสถานะ

เพราะทันทีที่สินค้าออกจากคลังสินค้าของคุณไป ย่อมมีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นว่าของจะถึงปลายทางตรงตามกำหนดหรือไม่ หรือพบอุปสรรคที่ขั้นตอนไหน ดังนั้น โลจิสติกส์ที่ใช้บริการจะต้องมีระบบอัปเดตสถานะที่ใช้งานง่ายและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ อีกทั้งยังต้องมีช่องทางการติดต่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อลดความกังวลใจของคุณเอง

มีการจัดการคลังสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ที่ดี

ข้อนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยลดความกังวลใจให้กับคุณ เพราะหากคุณเลือกบริการชิปปิ้งที่มีคลังสินค้าสินค้าเป็นของตัวเอง พร้อมบริการให้เช่าและบริหารสินค้าคงคลังแล้วก็จะมั่นใจได้เลยว่าการขนส่งจะมีความถูกต้อง นอกจากนี้ ควรมีบริการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ ตลอดจนช่วยเปิดตู้และติดตราสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวก

มีอัตราค่าบริการที่ชัดเจนและตรวจสอบได้

ค่าบริการเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเลือกใช้บริการนำเข้าและส่งออกสักแห่ง เพราะนั่นหมายถึงต้นทุกที่อาจเพิ่มขึ้นมากหรือน้อย และคุณภาพของบริการด้านโลจิสติกส์ที่จะได้รับ ดังนั้น ควรสำรวจราคาตลาดก่อนเพื่อจะได้มีข้อมูลอ้างอิงในการเลือกใช้บริการ

ความโปร่งใสในการทำธุรกิจนำเข้าส่งออก

หากธุรกิจคุณต้องการใช้บริการนำเข้า-ส่งออก ต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง

หากต้องการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า อันดับแรกคือต้องเลือกบริษัทที่มีบริการชิปปิ้งเพื่อใช้บริการก่อน โดยเงื่อนไขของบริการแต่งละแห่งอาจแตกต่างกันไปตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของชิปปิ้งรายนั้น ๆ

ในการส่งออกสินค้า หากได้บริษัทชิปปิ้งในดวงใจแล้ว จะต้องเตรียมเอกสารเหล่านี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปดำเนินการ

  • บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
  • บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)         
  • ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต
  • ใบตราส่งสินค้า (Bill of Landing หรือ Air Waybill ในกรณีขนส่งทางอากาศ)

ส่วนการนำเข้าสินค้านั้น อาจมีเอกสารที่ใช้เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการข้างต้น เช่น ใบแจ้งยอดประกัน (Insurance Premium Invoice) หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ในกรณีที่ขอลดอัตราอากร และเอกสารอื่น เช่น ใบแจ้งส่วนผสมหรือคุณลักษณะของสินค้า โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของกรมศุลกากรตามประเภทของการนำเข้าหรือส่งออก หรือสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการนำเข้า-ส่งออกได้โดยตรง
หากธุรกิจของคุณต้องการขยายตลาดเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทัลด้วยการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบริการด้าน Import-Export เพิ่มเติมได้ทางหน้าเว็บไซต์ของ SCG Logistics เรามีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์มากว่า 20 ปี พร้อมให้บริการคุณด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ โดยเจ้าหน้าที่มืออาชีพ

อ้างอิงรูปภาพและบทความจาก : bangkokbiznews.com, dft.go.th, customs.go.th, ryt9.com, shutterstock.com, freepik.com

Share this post