จัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบ WMS

ในปัจจุบันมีการลงทุนธุรกิจด้านคลังสินค้ากันมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจค้าขายทางด้านออนไลน์ ซึ่งมีการเติบโตขึ้นทุกปีเพราะผู้บริโภคเริ่มเห็นถึงความสะดวกซื้อ อีกทั้งยังมีตัวเลือกที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังทำให้กลุ่มธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้าเติบโตอย่างต่อเนื่องตามไปด้วย นั่นจึงทำให้เหล่าผู้ประกอบการมีความต้องการในเรื่องของพื้นที่การจัดเก็บสินค้ามากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อผู้บริโภคมีความต้องการซื้อมากขึ้น จึงทำให้หลายๆ บริษัทมีความต้องการที่ขยายธุรกิจเพื่อรองรับกับคำสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้น

‘คลังสินค้า’ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม เพราะ คลังสินค้า นอกจากจะเป็นพื้นที่สำหรับจัดเก็บสินค้ายังเป็นเสมือนตัวสร้างรายได้ และช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการกระจายสินค้าซึ่งจะทำให้ส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ประกอบการมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเลือกคลังสินค้าให้เหมาะสมกับการบริหารงาน อีกทั้งหากมีระบบการจัดการคลังสินค้าที่ดีควบคู่กันไปด้วยก็จะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานเกิดความราบรื่นและส่งผลดีต่อธุรกิจอีกด้วย

หนึ่งในระบบการจัดการคลังสินค้าที่ได้รับความนิยมในขณะนี้คือระบบ WMS เพราะมีความครอบคลุมสูง ช่วยให้การนำสินค้าเข้าคลัง จัดเก็บ ไปจนถึงการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า เป็นไปอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ WMS จะมีรูปแบบการทำงานอย่างไรไปหาคำตอบกัน 

warehouse management

ระบบ WMS คืออะไร

ระบบ WMS หรือ Warehouse Management System เป็นซอฟต์แวร์ที่จะเข้ามาช่วยในการจัดการระบบคลังสินค้า สามารถทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและครบวงจร ตั้งแต่การนำสินค้าเข้าคลัง การจัดเก็บสินค้า การเบิกสินค้า ไปจนถึงสินค้าออกจากคลัง ซึ่งระบบนี้จะเข้ามาช่วยลดข้อผิดพลาดระหว่างการจัดส่งสินค้า ซึ่งระบบ WMS จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช้ในการพัฒนาระบบ WMS ให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และเกิดความราบรื่นมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการจัดเก็บและขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด

ทำไมถึงควรเลือกใช้ระบบ WMS สำหรับคลังสินค้าของคุณ

หากผู้ประกอบการมีสินค้าในคลังสินค้าอยู่หลากหลายประเภท การเลือกใช้ระบบ WMS จะช่วยตอบโจทย์ของคุณมากที่สุด เพราะการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานจะช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ระบบ WMS สำหรับคลังสินค้า ยังจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องของจำนวนสินค้าและความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงาน รวมไปถึงการเชื่อมต่อสู่การขนส่ง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการโหลดสินค้าให้เหมาะสม

ในการขนส่งสินค้า เพื่อให้สินค้าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ไม่บุบสลายหรือเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง สิ่งหนึ่งที่จำเป็นก็คือการนำเทคโนโลยี 3D Load Building เข้ามาช่วยในการคำนวณและจัดวางสำหรับการโหลดสินค้าให้เหมาะสมกับพื้นที่ เนื่องจากการขนส่งแบบ Consolidation เป็นการขนส่งแบบรวมเที่ยวและมีปลายทางหลายที่ สินค้าต่างๆ ที่ต้องโหลดเข้าตู้คอนเทนเนอร์มีความหลากหลาย ทำให้การโหลดสินค้าในรูปแบบเดิมๆ อาจจะไม่ตอบโจทย์และทำให้เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งได้ การนำเทคโนโลยี 3D Load Building มาใช้จะช่วยลดระยะเวลาในการจัดลำดับในการโหลดสินค้าได้ดีขึ้น เนื่องจากตัวระบบจะนำข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลของสินค้าและข้อมูลปลายทางการขนส่งที่เชื่อมต่อมาจาก Route Optimization มาวิเคราะห์เพื่อออกแบบวิธีการและลำดับการโหลดสินค้า โดยจะจำลองการจัดวางสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการขนส่งและเงื่อนไขต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ช่วยให้สามารถคาดการณ์เกี่ยวกับการทำงานภายในคลังสินค้าได้

ในปัจจุบันนี้ การนำระบบ WMS เข้ามาใช้งานภายในคลังสินค้าจะช่วยให้เราสามารถคาดการณ์ทั้งเรื่องของพื้นที่และเรื่องของสินค้าคงคลังได้ แต่ในขณะเดียวกันนั้น ยังมีการนำระบบอื่นๆ เข้ามาช่วยให้การทำงานภายในคลังสินค้าเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อย่างการนำระบบ Warehouse Simulation ที่เข้ามาช่วยทำให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับการทำงานได้อย่างชัดเจน อีกทั้งมีส่วนช่วยในการตัดสินใจ หากเกิดปัญหาภายในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเราสามารถนำทั้งสองระบบมาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม เพราะด้วยระบบการทำงานของ Warehouse Simulation นั้นจะนำเอาข้อมูลต่างๆ มาประมวลผล ทั้งข้อมูลคลังสินค้า ข้อมูลสินค้า จำนวนรถ Forklift (รถยกสินค้า) ไปจนถึงจำนวนพนักงานที่ทำงานภายในคลังสินค้าและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาใช้แล้ว ก็จะช่วยทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างดียิ่งขึ้น เนื่องจากคุณจะสามารถเห็นภาพรวมได้ทันทีว่า เมื่อมีการเพิ่มจำนวนรถยกสินค้าหรือเพิ่มพนักงานเข้ามาแล้ว กระบวนการทำงานภายในคลังสินค้าจะรวดเร็วขึ้นแค่ไหน มีต้นทุนเพิ่มเท่าไหร่ และคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่

warehouse management system

ช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลได้แบบเรียลไทม์

ระบบ WMS ที่ดีควรที่จะต้องมีการจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและมีการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และวางแผนในการสั่งสินค้าเข้ามาเพิ่มและวางแผนในการทำการตลาดสำหรับธุรกิจของคุณได้อีกด้วย รวมไปถึงการจัดการข้อมูลที่ดีจะต้องมีการบันทึกเอาไว้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็น

  • Fleet Optimization ระบบที่จะเข้ามาช่วยในการวางแผนเส้นทางเพื่อให้การจัดส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะเป็นการนำ AI และ Machine Learning เข้ามาช่วยเพิ่มความสามารถในการวางแผนเส้นทาง เนื่องจากระบบจะมีการเรียนรู้และจดจำได้ว่าพื้นที่ไหนควรที่จะต้องหลีกเลี่ยง อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และช่วยให้สินค้าส่งถึงปลายทางได้อย่างปลอดภัย
  • Driver Development ระบบเก็บข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขนส่งรายบุคคล เพื่อให้คุณสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทักษะการขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดความปลอดภัยระหว่างการเดินทางขนส่งสินค้า
  • Safety Assurance เพื่อติดตามสถานะการขนส่งสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง ระบบจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพควรที่จะต้องมีระบบตรวจจับความเสี่ยงในการขนส่งแบบเรียลไทม์ และทีมงานที่คอยเฝ้าระวังความเสี่ยง รวมไปถึงระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังผู้ขับขี่ หากเกิดกรณีที่ขับขี่ด้วยความเร็วที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณในทุกๆ เที่ยวการขนส่งว่าสินค้าจะส่งถึงมือผู้รับได้อย่างปลอดภัย
  • Cost Control and Reduction เพื่อช่วยให้คุณสามารถประเมินต้นทุนของค่าเชื้อเพลิงได้อย่างแม่นยำ ระบบนี้จะเข้ามาช่วยในการบันทึกข้อมูลและรายงานสถานะสิ้นเปลืองน้ำมันรายคันระหว่างการขนส่ง และเมื่อมีการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับระบบอื่นๆ ก็จะช่วยในการลดค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุได้อีกด้วย

นอกจากจะต้องมีการจัดการระบบ WMS ให้มีประสิทธิภาพแล้ว การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการทำงานร่วมกับมนุษย์นั้น จะช่วยให้การทำงานมีความราบรื่น ลดระยะเวลาในการทำงาน และสามารถวิเคราะห์และวางแผนการทำงานในส่วนอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น

บริการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าจาก SCG Logistics มีระบบการจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการและขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังมีการนำระบบ WMS เข้ามาจัดการคลังสินค้าเพื่อช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน หากสนใจบริการสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

อ้างอิงรูปภาพและบทความจาก : articles.cyzerg.com, The Future of e-Logistics Virtual Exhibition, shutterstock.com

Share this post