ค่าใช้จ่ายในการบริหารคลังสินค้า เรื่องเงินที่ผู้ประกอบการต้องรู้

เมื่อธุรกิจของคุณขยายตัวขึ้น สิ่งที่จะเติบโตไปพร้อม ๆ กับผลประกอบการก็คือจำนวนสินค้าและ SKU ยิ่งมีมากก็ยิ่งต้องการกลยุทธ์การบริหารคลังสินค้าที่ดี ขนาดของคลังเก็บสินค้าเพียงพอ และมีระบบจัดการคลังสินค้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้มากที่สุด สิ่งเหล่านี้ แน่นอนว่าจะถูกคิดรวมเข้าเป็นต้นทุนในการทำธุรกิจที่คุณต้องควบคุมให้เหมาะสม 

สำหรับบทความนี้ เราจะพาไปดูกันว่า ค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ที่ผู้ประกอบการต้องเจอในการบริหารคลังสินค้าสักแห่งหนึ่งจะมีอะไรบ้าง ใครที่กำลังวางแผนจะขยายขนาดคลังสินค้า หรือตั้งคลังแห่งใหม่ขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่ขยายตัวขึ้นและมีจำนวนสินค้ามากขึ้นจะได้ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจเลือกในสิ่งที่คุ้มค่าและสอดคล้องกับงบประมาณได้มากที่สุด

บริหารคลังสินค้ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง - SCG Logistics

สรุป 5 ค่าใช้จ่ายหลักในการบริหารคลังสินค้าที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อม

1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคลังสินค้า

ต้นทุนค่าที่ดินและการก่อสร้างคลังสินค้าเป็นค่าใช้จ่ายแรกเริ่มที่คุณต้องเจอ ในกรณีที่คุณตัดสินใจแล้วว่าต้องการเป็นเจ้าของคลังสินค้าเอง จำเป็นต้องมองหาที่ดินสำหรับก่อสร้างคลังสินค้าที่อยู่ใกล้กับโรงงานและเอื้อต่อการขนส่งและกระจายสินค้าไปยังปลายทางด้วย เพื่อลดระยะเวลาการขนส่งทั้งขาเข้าและขาออกจากคลัง โดยอาจซื้อหรือเช่าที่ดินเปล่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจที่วางเอาไว้

นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคลังเก็บสินค้า ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดและฟังก์ชันต่าง ๆ ภายในคลังที่ต้องการ เช่น เป็นโกดังเก็บสินค้าธรรมดา หรือต้องการระบบควบคุมอุณหภูมิเพื่อเก็บรักษาสินค้าประเภทวัตถุดิบ ทั้งอาหารและยา รวมไปถึงสินค้าที่เก็บในโกดังจะมีขนาดเล็กใหญ่มากแค่ไหน และจะมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างไร ต้องทำประกันหรือเปล่า

นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงค่าใช้จ่ายการวางระบบจัดการคลังสินค้าให้ทันสมัย เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของธุรกิจด้วย โดยต้นทุนในข้อนี้จะถูกนำมาหารกับค่าเสื่อมของอาคารเพื่อให้เหลือในรูปของต้นทุนรายเดือนหรือรายปี เช่น หากมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ที่มูลค่า 10 ล้านบาท ค่าเสื่อมของคลังสินค้าประเมินไว้ที่ 20 ปี ต้นทุนรายปีจะอยู่ที่ 500,000 บาทต่อปี

2. ค่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในคลังเก็บสินค้า

Rack วางสินค้าและพาเลทขนถ่ายสินค้า เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นมาก เนื่องจากการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุนมากที่สุด คือการจัดการกับสินค้าจำนวนมากให้ได้โดยประหยัดพื้นที่ที่สุด โดยสินค้าจะต้องไม่เสียหายและคงคุณภาพเดิมไว้ได้ทุกประการ และสามารถนำไปขนส่งได้อย่างรวดเร็ว Rack หรือชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมจึงเป็นอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการต้องลงทุน และเน้นเลือกที่คุณภาพและความแข็งแรง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน ประหยัดต้นทุนการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่บ่อย ๆ ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานภายในคลัง และใช้งานร่วมกับระบบจัดการคลังหรืออุปกรณ์ช่วยหยิบสินค้าออกจากชั้นได้อย่างเป็นระบบ

สำหรับการคำนวณต้นทุนของชั้นวางและอุปกรณ์ขนถ่ายจะใช้หลักการเดียวกับค่าเสื่อมของคลังสินค้า เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ลงทุนซื้อครั้งเดียวแต่ใช้ได้นาน สามารถนำไปคำนวณเป็นต้นทุนในแต่ละเดือนหรือปีได้

3. ค่าบำรุงรักษา

ในระหว่างใช้งาน อุปกรณ์ต่าง ๆ อาจเกิดความเสียหายหรือเก่าไปตามกาลเวลา จึงมีค่าบำรุงรักษาที่ต้องนำมาคำนวณรวมกับต้นทุนด้วย โดยอาจเป็นค่า maintainance รายปี หรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเป็นรายครั้งตามปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น

  • ค่าซ่อมบำรุงคลังเก็บสินค้า ซึ่งควรตรวจสภาพและแก้ไขอย่างน้อยปีละครั้ง และมีการซ่อมบำรุงเพิ่มเติมหากเกิดปัญหาในระหว่างนั้น ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง รอยร้าว รอยรั่ว ไปจนถึงระบบน้ำ ไฟฟ้า และระบบรักษาความปลอดภัย
  • ค่าซ่อมบำรุงตัวอุปกรณ์ภายในคลัง ไม่ว่าจะเป็นชั้นวางสินค้า รถขนถ่าย พาเลท และระบบจัดการคลังสินค้า

4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operation Expenses)

นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายหนัก ๆ ที่คุณต้องลงทุนในระยะเริ่มต้นแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายประจำอย่างค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันและเชื้อเพลิงซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่ทำงาน ค่าทำความสะอาด ค่าจ้างพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละคลังสินค้าที่อาจมีเวลาทำงานไม่เหมือนกัน มีระบบภายในคลังมากน้อยไม่เท่ากัน เช่น คลังสินค้าที่มีระบบทำความเย็น หรือคลังเก็บสินค้าไหนที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ย่อมสูงขึ้น

5. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ได้นั้นจะต้องเสียภาษี ซึ่งรวมถึงคลังสินค้าของคุณซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์ด้วย โดยการคิดภาษีในปี 2564 จะเป็นไปตามอัตราก้าวหน้า เริ่มต้นที่ 0.30% สำหรับสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท และสูงสุด 0.70% สำหรับสิ่งปลูกสร้างที่มูลค่ามากกว่า 5,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หลังจากปี 2565 เป็นต้นไป สิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์จะต้องเสียภาษีในอัตรา 1.2% เท่ากันทั้งหมด

เตรียมงบประมาณให้เพียงพอสำหรับบริหารหรือเช่าคลังสินค้า - SCG Logistics

แล้วถ้าเช่ากับบริษัทคลังสินค้า มีค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้าง

จากข้อมูลเรื่องต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารคลังสินค้าที่เราได้กล่าวไปข้างต้น ทำให้ผู้ประกอบการหลายท่านหันมาเช่าคลังสินค้าแทน เนื่องจากไม่ต้องผูกมัดเรื่องที่ดินและคลังสินค้าที่ต้องดูแลและซ่อมบำรุงไปตลอด แถมยังต้องจ่ายภาษีที่ดินด้วย ในส่วนของคนที่เลือกเช่าคลังสินค้า มีค่าใช้จ่ายที่ควรรู้ ดังนี้

  • ค่าเช่าพื้นที่เก็บของ โดยทั่วไปคิดตามขนาดพื้นที่ คุณสามารถประเมินพื้นที่คร่าว ๆ ได้โดยคำนวณขนาดสินค้า กว้าง*ยาว*สูง คูณด้วยจำนวนทั้งหมดที่ต้องการสต๊อก และอย่าลืมปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น สามารถวางซ้อนกันได้กี่ชั้น ใช้คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิหรือเปล่า มีค่าใช้จ่ายต่างกันเท่าไหร่
  • ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังคลังสินค้า และค่าขนส่งไปยังปลายทาง หากไม่ได้ใช้บริการ Fulfillment กับทางเจ้าของคลังสินค้า ซึ่งจะคิดค่าบริการรวมกันมาแล้วเป็นแพ็กเกจ

เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแล้วจะเห็นว่าแต่ละแบบมีรายละเอียดความคุ้มค่าที่แตกต่างกัน การซื้อหรือสร้างคลังเองเป็นการลงทุนหนักในช่วงแรก และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา แต่อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของคุณเองในระยะยาว ส่วนการเช่าคลังสินค้าเป็นการจ่ายค่าบริการก้อนเดียวที่ครอบคลุมทั้งค่าดำเนินการและค่าจ้างแรงงาน สามารถเพิ่ม – ลดขนาดได้อย่างยืดหยุ่น เพราะคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ทั้งยังเอื้อให้ผู้ประกอบการมีเวลาไปโฟกัสเรื่องผลิตภัณฑ์และการขายอย่างเต็มที่ และมอบงานบริหารคลังสินค้าและการขนส่ง ซึ่งไม่ใช่ฟังก์ชันหลักของธุรกิจให้กับตัวแทนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจริง ๆ ผู้ประกอบการสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม และเตรียมงบประมาณในส่วนนี้เอาไว้ได้เลย

ส่วนใครที่ต้องการเช่าคลังสินค้าเพื่อเพิ่มความสะดวกและไม่ต้องมีข้อผูกมัดด้านสถานที่ในระยะยาวสามารถใช้บริการกับ SCG Logistics ได้ เรามีคลังสินค้าที่ให้บริการครบวงจรภายใต้เทคโนโลยีการจัดการที่ทันสมัย และศูนย์กระจายสินค้าในทำเลดี ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณได้อย่างลงตัว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

อ้างอิงรูปภาพ และ บทความจาก : SCG Logistics, easyship.com, bangkokbiznews.com, itax.in.th

Share this post