คนที่ใช่ในยุค Digital Supply Chain

____________________________________________________

In Brief

“คน” ปัจจัยที่สำคัญที่สุด เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ Digital Supply Chain
เราต้องพัฒนาหรือแสวงหาบุคลากรของเราที่มีความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Big Data,
Internet of Things และ การใช่เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวก และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้ง ต้องมีวิธีการการบริหารบุคคลเหล่านั้นอย่างเหมาะสมด้วย”

___________________________________________________

     Digital Supply Chain ที่แท้จริง มีพื้นฐานมาจากการนำเอาความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง นั่นคือ เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ในขณะเดียวกัน ต้องสามารถเก็บข้อมูล และ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้มาแบบ Real-Time จากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น การจำลองความต้องการของลูกค้า การบริหารประสิทธิภาพให้เกิดผลดีที่สุด และ การลดความเสี่ยง 

     ปัจจัยที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงจาก Supply Chain เป็น Digital Supply Chain เป็นเรื่องยาก คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การบริหารความต้องการ และ ความเสี่ยง ยกตัวอย่างเช่น ทุกวันนี้ ทุกคนต่างพูดกันว่า เราต้องเก็บ Big Data เราต้องใช้ Internet of Things (IoT) แต่จะมีสักกี่คนกัน ที่รู้ว่า Big Data หรือ IoT คืออะไร แล้วทำงานอย่างไร การเก็บ Big Data ใช่ว่าจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ที่สำคัญคือ ข้อมูลที่เก็บสะสมมา จะต้องถูกเก็บอยู่ในแบบฟอร์มเดียวกัน หรือ มีฐานข้อมูลเดียวกัน ที่จะเอื้อให้การวิเคราะห์ข้อมูล หรือ การทำ report มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ The Center for Global Enterprise (CGE) ที่ว่าปัจจัยที่ยากที่สุด คือ “คน”

     อีกสิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำให้เห็นว่า “คน” นั่นแหละ คืออุปสรรคในการทำ Digital Supply Chain ก็คือผลการสำรวจของ CGE ที่บอกว่า 78% ของบริษัทในปัจจุบัน ไม่มีคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำ Digital Supply Chain ฉะนั้นการคัดสรรบุคคลที่จะเข้ามาทำงานในองค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งแต่ละคนจะต้องมีทักษะที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น การเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ที่เชี่ยวชาญการทำ Big Data  Analytics และ เครื่องมือต่าง ๆ  รวมถึงเข้าใจโอกาส และ ความเสี่ยงทางธุรกิจ

     เราจำเป็นต้องพัฒนาแนวทางในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่ง Digital Supply Chain ต้องการกลุ่มคนที่มีลักษณะดังนี้

  • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บ การรักษา และ การวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับการทำธุรกิจ
  • ช่างซ่อมบำรุง ที่สามารถปรับตัวเข้ากับยุค digital supply chain ได้ เนื่องจากในยุคดังกล่าว การให้บริการลูกค้า นอกจากจะต้องมีคุณภาพที่ดีแล้ว เวลาในการให้บริการก็เป็นเรื่องสำคัญ อะไร ๆ ต้องรวดเร็ว ไม่อย่างนั้นจะส่งผลต่อการทำธุรกิจ และ ความสามารถทางการแข่งขันได้ 
  • ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี เช่น Blockchain 3D printing และ พาหนะไร้คนขับ หรือ โดรน

     หลังจากที่เราได้คนที่เหมาะสมมาแล้ว เราก็ต้องมีการบริหารบุคคลเหล่านั้นอย่างเหมาะสมเช่นเดียวกัน ซึ่งสิ่งที่จำเป็นมาก ๆ ในการบริหารคน คือ 1. Clarity of Intent หรือ การมีความชัดเจนว่า เราต้องการอะไรจาก digital supply chain ทำไมถึงให้ความสำคัญ และ เมื่อไหร่ที่มันจะเกิดขึ้น และ 2. Accountability คือ การรับผิดชอบ โดยแต่ละคนในทีม digital supply chain จะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าตัวเองมีความรับผิดชอบอะไร และ ผลลัพธ์จะถูกประเมินอย่างไร ซึ่งจะต้องมีดัชนีชี้วัดที่ชัดเจนที่บอกว่า แต่ละคนมีความรับผิดชอบต่ออะไร อะไรที่จำเป็น เงื่อนไขการให้รางวัล และ บทลงโทษ และ วิธีการติดตามความคืบหน้าและการให้สิ่งจูงใจ

     สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่า Digital Supply Chain อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดขององค์กรในอีก 5 ปีข้างหน้า ผู้นำองค์กรจำเป็นที่จะต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง และ ความสำคัญของคนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อที่จะสามารถเตรียมพร้อมต่อโอกาสและการเติบโตในอนาคต

** ท่านสามารถ “Comment”(Log-in ก่อน) กด “Like” กด “Share” บทความนี้ไปที่ Facebook ได้เลย ***

 

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics
อ้างอิงและรูปภาพจาก  forbes.com, pexels.com

Share this post