“การขนส่งอัตโนมัติ” วางแผนดีมีประโยชน์

In Brief

การประยุกต์เอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาใช้ในองค์กร สิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือ   การนำมาใช้อย่างถูกต้อและเหมาะสม          โดยเฉพาะระบบขนส่งอัติโนมัติ ที่ใช้โดรนในการขนส่งสินค้า การส่งสินค้าได้รวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดต้นทุนที่ต้องแลกมาด้วยความกดดันทางเศรษฐกิจและ อัตราการว่างงานที่มากขึ้น มันคุ้มค่าหรือไม่
____________________________________________________

ในอนาคตอันใกล้นี้ งานต่างๆ มีแนวโน้มที่จะถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์มากขึ้น ซึ่งผลที่ตามมาอาจทำให้มีประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางสังคมหายไป เนื่องจากคนจะไม่สามารถทดแทนเครื่องจักรได้ เพราะสังคมของเราพัฒนาช้ากว่าเทคโนโลยีเหล่านั้น

 บางครั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพร้อมกับความเสี่ยง ข้อดีและข้อเสียที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานด้านการขนส่งสินค้ารวมถึงผลกระทบในภาพรวมต่อสังคมและเศรษฐกิจ กล่าวคือ ถ้างานต่าง ๆ ถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าคนจริงๆ ก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ยกตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาที่มีการใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้น ทำให้ความต้องการคนน้อยลง แต่จำนวนประชากรของประเทศกลับสูงขึ้น ซึ่งความไม่สมดุลแบบนี้จะส่งผลเสียต่อทั้งสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว เป็นต้น ในปัจจุบันองค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ มักจะแสวงหาเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ที่จะเข้ามาพัฒนาธุรกิจของตนให้มีประสิทธิภาพและผลกำไรมากขึ้น

ฉะนั้น หากเราต้องตอบคำถามว่า

 1. ระบบอัตโนมัติ ยังจะถือเป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่ คำตอบคือ ไม่จำเป็น แต่มันเป็นทางเลือก
 2. หากใช้ระบบอัตโนมัติแล้ว บริษัทจะดีขึ้นหรือไม่ คำตอบคือ ไม่เสมอไป แต่มันเป็นทางเลือกเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาของเรามากกว่า

ยกตัวอย่างเช่น การเลี้ยงเด็ก หากเราต้องการให้เด็กมีสมาธิกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยใช้ระบบอัตโนมัติ ก็แค่เปิดโทรทัศน์ให้เขาดู แต่ถ้าเราไม่ใช้ระบบอัตโนมัติ เราอาจจะไปอ่านหนังสือกับเด็ก ต่อเลโก้ด้วยกัน วิ่งเล่นกัน เราจะเห็นได้ว่าบางครั้ง การไม่ใช้ระบบอัตโนมัติก็ดีกว่า กล่าวสั้น ๆ คือ ไม่ใช่ว่าใช้ระบบอัติโนมัติแล้วบริษัทจะดีขึ้นแต่จะต้องใช้ให้ถูกต้องและถูกเวลาต่างหาก

งั้นอะไรละที่ส่งผลกระทบทางบวก และ ทางลบ จากการขนส่งโดยระบบอัตโนมัติ

 • ระบบอัตโนมัติ จะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้น และ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่นำเอาระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อประสิทธิภาพ และ การประหยัดต้นทุน เพราะว่า พวกเขาต้องการผลตอบแทนจากเงินปันผล หรือ  ผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงได้รับส่วนแบ่งจากเงินออมด้วย 
 • ส่งผลดีต่อลูกค้า เนื่องจากจะได้รับการบริการขนส่งที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือ (โดยมีสมมติฐานว่า ลูกค้าไม่ได้ต้องการราคาที่ถูกลง แต่ต้องการการบริการที่ดีขึ้นในระดับราคาเท่าเดิม)
 • ส่งผลเสียต่อพนักงานขนส่ง ที่อาจทำให้พวกเขาไม่มีงานทำ หรือ ผู้ที่ทำงานในสายงานเกี่ยวข้อง ก็จะมีการเติบโตทางรายได้ที่น้อยลง อันเนื่องมาจากการประหยัดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากระบบอัตโนมัติ
 • ผู้ที่สูญเสียงาน จะมีการใช้จ่ายที่น้อยลงและมีการออมเงินมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความกดดันให้ระบบเศรษฐกิจและรัฐบาลที่จะต้องสร้างโอกาสในการจ้างงานให้พวกเขาเหล่านั้น
 • บริษัทนำเอาระบบอัตโนมัติมาใช้ ส่งผลให้เกิดการว่างงาน แต่บริษัทไม่มีการลงทุนในด้านการให้การศึกษา
  การฝึกอบรม หรือ สนับสนุนพนักงานเหล่านั้นให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • มีปริมาณงานที่ไม่ต้องการประสบการณ์มากขึ้น ทำให้เกิดความกดดันต่อระบบการศึกษาและการฝึกทักษะ
  ที่จะต้องผลิตบุคลากรให้เพียงพอต่องาน เพราะในปัจจุบัน การศึกษาและการฝึกทักษะ ไม่สามารถผลิตบุคลากรได้เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

สรุปก็คือ ระบบอัตโนมัติ ไม่มีถูกหรือผิด เพราะในปัจจุบัน ระบบอัตโนมัติก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร แต่มันเป็นหนึ่งในทางเลือก ซึ่งเราต้องเตรียมพร้อม และ วางแผนเพื่อรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ระบบอัตโนมัตินำมาแต่ผลดี/ประโยชน์ต่อสังคม และ เศรษฐกิจ รวมถึงจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ คุณภาพชีวิตของคนในสังคมด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ควรลืม แต่เราต้องตระหนักได้ด้วยตัวเอง

** ท่านสามารถ “Comment”(Log-in ก่อน) กด “Like” กด “Share” บทความนี้ไปที่ Facebook ได้เลย ***

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงและรูปภาพจาก  techcrunch.com, forbes.com, pexels.com

Share this post