กรมขนส่งทางบก เร่งศึกษาการสร้างสถานีขนส่งสินค้าแม่สาย

     กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มอบหมายให้สถาบันได้มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างและบริหารจัดการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค รองรับการเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งสินค้าไทย-เมียนมา เชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเมียนมาและ สปป.ลาว โดยมีพื้นที่การศึกษาในโครงการ 9 จังหวัดชายแดน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด กาญจนบุรี สงขลา และนราธิวาส บวกกับ 8 จังหวัดหลัก คือ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ปราจีนบุรี และสุราษฎร์ธานี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2558 นี้

     สถานีขนส่งสินค้าที่ทำการศึกษานี้ จะเป็นสถานีขนส่งสินค้าชายแดนเพื่องรับการขนส่งระหว่างประเทศ และป้องกันไม่ให้รถบรรทุกจากต่างประเทศเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศไทย และรถบรรทุกของไทยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกประเทศ โดยการเปลี่ยนโมเดลการขนส่งแบบ “การเปลี่ยนถ่ายสินค้า” และ  ”การขนส่งต่อเนื่อง”  การศึกษาได้คัดเลือกพื้นที่ 3 จุดเพื่อเป็นสถานีขนส่งสินค้าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย                 

  1. พื้นที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของสำนักงานยาสูบพื้นที่เชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย 
  2. พื้นที่ของเอกชนในเขตตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย 
  3. พื้นที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของสำนักงานยาสูบพื้นที่เชียงราย ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย 

โดยจุดที่เหมาะสมมากที่สุด คือ ที่ดินราชพัสดุ 97 ไร่แปลงที่ 3 ที่อำเภอแม่สาย เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงกับเมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาได้อย่างสะดวก ติดถนนสายหลัก และอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เป็นการเติมเต็มให้กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย นั่นคือ เมืองเชียงแสนที่มีท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนสามารถขนส่งสินค้าผ่านทางแม่น้ำโขงได้อยู่แล้ว ส่วนที่อำเภอเชียงของก็มีโครงการสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าไม่ห่างกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ทีมีเส้นทางอาร์สามเอเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้า ที่อำเภอแม่สายซึ่งมีเส้นทางอาร์สามบีพร้อมใช้อยู่แล้ว การมีสถานีขนส่งสินค้าจึงจะทำให้สามารถพัฒนาหรือยกระดับการขนส่งสินค้าจากแม่สายเข้าไปในเมียนมา รวมทั้งไปถึงจีนตอนใต้ในอนาคตได้ด้วย

รียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงจาก thansettakij.com

Share this post